Badevannskvalitet 2022

Nesodden kommune måler vannkvaliteten på badeplasser i sjøen over hele Nesodden. Vannprøver tas annenhver uke fra juni og ut august. Badeområdene er regnet for trygge å bade i så lenge de holder seg innenfor standard fra Folkehelseinstituttet.  

 

Kart over hvor det tas prøver på Nesodden

 

Badeplasser og friområder på Nesodden (Nesodden kommune)

Badevannsprøver 2022
Prøvedato Resultat
7. juni

Resultatene for første prøvetaking av badevann i år viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av Fagerstrand ved utløpet til bekken. Det ble tatt en ny prøve av badestedet 09.06 som viser bedre vannkvalitet. Kommunen gjør oppmerksom på at det alltid frarådes bading ved bekkens utløp da det til tider er høye verdier av bakterier fra bekken. Neste prøvetaking er 21.06.

EUNOMO-00335722_Badevann. uke 23 - 15 av 15 - 20220609 1655 (PDF, 734 kB)

21. juni

Resultatene for prøvetaking av badevann tatt ut 21.06 viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av noe forhøyede verdier ved utløpet til bekken på Fagerstrand. Likevel er prøvene innenfor det en forventer ved bekkeutløpet. Neste prøvetaking er 05.07.

EUNOMO-00337817_Badevann. uke 25 - 14 av 14 - 20220623 1532 (PDF, 702 kB)

5. juli

Resultatene for prøvetaking av badevann tatt 5. juli viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene. Neste prøvetaking er 19. juli.

EUNOMO-00339549_Badevann. uke 27 - 15 av 15 - 20220707 1420 (PDF, 656 kB)

19. juli

Resultatene for prøvetaking av badevann tatt ut 19. juli viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene. Neste prøvetaking er 2. august.

EUNOMO-00340903_Badevann. uke 29 - 14 av 14 - 20220721 1603 (PDF, 603 kB)

2. august

Resultatene for prøvetaking av badevann tatt ut 2. august viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av noe forhøyede verdier ved utløpet til bekken på Fagerstrand. Likevel er prøvene innenfor det en forventer ved bekkeutløpet. Neste prøvetaking er 16. august.

EUNOMO-00341828_Badevann. uke 31 - 15 av 15 - 20220804 1609 (PDF, 701 kB)

18. august

Nesodden kommune advarer mot bading på Nesoddtangen Gård inntil videre. Det ble tatt badevannsprøver 16. august. De viser forhøyet varsel om E.coli på Nesoddtangen Gård.

Det vil bli tatt en ekstraprøve 18. august. Det vil også bli satt opp et skilt på Nesoddtangen gård som advarer mot bading inntil ny prøve viser gode nok verdier.

18. august

Les nyhetssak her:

Anbefaling om ikke å bade på flere strender - Nesodden kommune

19. august Les nyhetssak her:
Badevannsprøvene ble tatt fredag 19. august - Nesodden kommune
22. august

Les nyhetssak her:
Nesoddens badestrender er friskmeldt - Nesodden kommune

EUNOMO-00343652_Badevann - 8 av 8 - 20220822 1351 (PDF, 341 kB)