Idrett og fritid

 

Folkebad - Sunnaas svømmehall

 

Sunnaas

Sunnaas svømmebasseng tilbyr 27 grader i vannet og badstue, og vil være åpent for publikum 5 dager i uken. 

 

 

Åpningstider for folkebadet:

 • Tirsdag kl. 16.00-21.00
 • Torsdag kl. 18.00-21.00
 • Fredag kl. 14.30-20.00
 • Lørdag og søndag kl. 10.00-18.00

 

Nesodden kommune bruker de andre dagene vi har til skolesvømming, utleie svømmeklubber, treningsgrupper med mer.

 

Øvrige planlagte stengedager 2023

23.,24.,26. og 31. desember.

 

Da Alværn svømmebasseng grunnet omfattende skader i takkonstruksjonen er stengt på ubestemt tid, så har kommunen tilrettelagt for Sjøstjerna SLK sine kurs for svømmeopplæring av barn.

Noen av disse gruppene vil derfor bli flyttet permanent til Sunnaas svømmehall på tirsdager, kl. 17.30-20.15 og torsdager kl. 18-19.30 med unntak av skoleferiene. I disse periodene vil svømmeopplæringen foregå på 1-2 baner i Sunnaas svømmehall, parallelt med Folkebadet. Vi gjør oppmerksom på at det i denne perioden kan oppleves noe høyere støynivå enn normalt.

 

 

Aldersgrenser i badet med/uten følge:

 • Baby/barn 0-8 år: må ha kontinuerlig følge av svømmedyktig person over 18 år i vannet
 • Svømmedyktige barn 8-12 år: må ha kontinuerlig oppsyn av svømmedyktig person over 18 år, som ikke selv trenger å være i vannet
 • Svømmedyktig fra året barnet fyller 12 år: kan være i badet uten følge
 • Personer som ikke er svømmedyktige, uansett alder, må ha kontinuerlig følge av svømmedyktig person over 18 år i vannet

 

 

Priser:

 • Barn (til og med 19 år)
  Enkeltbillett: 65 kroner, månedskort: 200 kroner, årskort: 1500 kroner
 • Voksne
  Enkeltbillett: 110 kroner, månedskort: 400 kroner, årskort: 3100 kroner
 • Honnør/student*
  Enkeltbillett: 75 kroner, månedskort: 300 kroner, årskort: 1700 kroner *Krever gyldig fremvist student- eller honnørkort

 

Kapasitet

Det kan være inntil 50 personer i svømmebassenget samtidig. Ved full kapasitet blir badetiden for gjestene begrenset til maks halvannen time.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 458 766 26 (betjenes i folkebadets åpningstider)
E-post: Sunnaas.svommehall@nesodden.kommune.no

 

 

Aktivitetstilskudd

Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle. Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.
 

Hovedmål for støtteordningen:

Støtte foreninger og lag som arbeider for fritidstiltak for barn og ungdom. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. 


Til fordeling : kr. 500 000 som fordeles mellom lag og foreninger på bakgrunn av aktivitet Tilskuddet er beregnet på bakgrunn av aktiviteter året før tildelingsåret.  

 

Det gis støtte til

 • lag og foreninger
 • som tilbyr aktiviteter for barn mellom 5 og 19 år i Nesodden kommune
 • som bygger på individuelt medlemskap og er åpne for alle og som har mer enn 5 medlemmer.

Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år og som har betalt kontingenten for det foregående år.

Aktiviteter

Tilskuddet beregnes ut fra aktivitetsmengden. Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd. Aktiviteten regnes pr. frammøte. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som ett frammøte. Fjorårets oppmøte danner basis for beregningen.
 

Det gis ikke støtte til

 • organisasjoner og lag som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
 • tiltak i regi av skolen eller andre kommunale virksomheter.
 • virksomheter som normalt omfattes av stønadsordninger som administreres av andre kommunale avdelinger

 

Hvordan fordeles midlene?

Midlene fordeles på bakgrunn av aktiviteter i det foregående året. Hver organisasjon får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år (gjennomsnitt per oppmøte) ganger antall sammenkomster i året.»

 

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. oktober 2022 kl. 24.00. Søknader som leveres etter dette tidspunktet vil ikke bli vurdert.  Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

Til søknadsskjema - Aktivitetstilskudd

Aktiv på dagtid

"Aktiv på dagtid" (ApD) er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år. Noen av aktivitetene som tilbys er: ballspill, styrketrening, spinning, yoga og vannaktiviteter.

Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud for personer mellom 18 og 67 år. Personene som deltar må være bosatt i kommunen, og stå helt eller delvis utenfor arbeidslivet. ApD er et folkehelsetiltak i regi av Nesodden IF og Nesodden kommune. Pensjonister kan også delta, på egne betingelser

 

Gjennom ApD ønsker vi å gi personer i målgruppen, en aktiv og meningsfylt hverdag gjennom muligheten til å ta del i et aktivt fellesskap. Det legges til rette for at de fleste skal kunne delta, og derfor er deltakeravgiften lav og aktivitetene enkle og varierte. ApD er et lavterskeltilbud i regi av idretten, og skal være en positiv støttespiller og samarbeidspartner i det forebyggende helsearbeidet i kommunen.

 

Hva ønsker vi å oppnå?

1. Tilby fysisk aktivitet av god kvalitet til målgruppen.

2. Være en viktig og synlig bidragsyter i kommunens forebyggende helsearbeid.

Verdiene våre - GLA - Skal være rettesnoren i alt vi gjør.

Glede - Oppleve GLEDE gjennom egenmestring, god veiledning og et inkluderende miljø.

Livskvalitet - Bidra til bedre LIVSKVALITET ved deltakelse sammen med andre.

Aktivitet - Fysisk AKTIVITET som er enkel, variert og krever ingen forkunnskaper.

 

Les mer på Nesodden idrettsforenings nettsider: Aktiv på dagtid eller på Aktiv på dagtid på facebook

Badeområder

Badeområder:
Mer informasjon 

 

Badevannskvalitet
BUA - utlån av turutstyr

Ut på tur, men mangler utstyr? Kontakt BUA Nesodden. BUA er Nesodden kommunes utlånsentral for tur- og ferieutstyr! BUA har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.BUA inneholder utstyr til alle årstider: Kanoer, flytevester, soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, skøyter, langrennski, slalåmski med støvler med mer.

 

Velkommen innom og god tur!

 

Les her for mer informasjon.


 

Kyststien

 

Se beskrivelse av kyststien - østside og vestside (Oslofjorden.com)


Følg skilt fra Nesoddtangen.

 

Nesodden er bare en kort båttur unna Oslo sentrum, og her kan du få både skog, sjø og idylliske små grusveier med liten biltrafikk.

Husk badetøy! Det er mange badeplasser på Nesodden!  

 

Kommunikasjon

Nesoddbåten, ca. hver time fra Aker brygge. Overfarten tar ca. 20 minutter. Du betaler barnebillett for sykkelen.
   >> Trafikanten - rutetider

 

Barn på tur?

Turen er meget familievennlig. Foruten noen få hundre meter på trafikkert vei går hele turen på stille småveier og egne sykkelveier. Mange bademuligheter. Vær forberedt på noen bratte bakker både oppover og nedover hvor man må trille. Noen strekninger kan være vanskelig med barnetilhenger, men her finnes det alternativer.  

Skiforeningens sider: Turforslag, sykkelturer, skiløyper, føremeldinger

Barn på ski ved Bergerbanen

Skiforeningens nettsider kan du finne forslag til turer både sommer og vinter: Sykkelruter, turforslag og presentasjon av en rekke steder i Marka. 

 

Markadatabasen omfatter også Nesoddmarka

 

Foruten beskrivelser og bilder, vises alle ruter og turforslag på to typer kart - Geodatas topografiske kart og oversiktskart fra Google Maps (vises også i Google Earth). Kartene kan skrives ut og tas med i sekken. Fra rutesidene kan man klikke seg direkte inn til egne sider som presenterer stedene langs ruter.

 

Markadatabasen er Skiforeningens nettportal til Oslomarka, Hadelandsåsene samt Gjøvik, Toten og Land, med mer enn 10000 bilder, rundt 500 løyper og skiturer, over 320 sykkelruter og -turer, interaktive kart og mye mer. Bl.a. har over 1200 steder i disse områdene sin egen nettside i basen. All informasjon er søkbar.

Spillemidler

Norske penger Fylkeskommunen forvalter og fordeler spillemidler til bygging og utbedring av idrettsanlegg i Akershus. 

 

Søknad

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside idrettsanlegg.no. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosessen, anleggsregister for kommunene og annet nyttig innhold.

 

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

 

Hvem kan søke midler?

Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Ut på tur?

Nesoddmarka i Markadatabasen - Turforslag, skiløyper, føremeldinger
 

Steilene: Fem øyer utenfor Alværn med båtskyss om sommeren og mulighet for å leie lokaler

 

Kystleden: Hytteutleie via Oslofjorden friluftsråd
 

Sykkelruter på Nesodden - Markadatabasen
 

GodTur.no: en turportal tilrettelagt av Statskog der både samarbeidsparter og folk flest kan legge inn turbeskrivelser til glede for alle som vil ut på tur. Gode kart kan skrives ut gratis med valgt temainformasjon.
 

Ut.no: en turportal som er en interaktiv turplanlegger, et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK
 

Mosjon: et tilbud fra Norsk Friidrett til deg som mosjonerer og trener jevnlig - og ikke minst: til deg som ønsker å komme i gang! 
 

Skogturgruppa og Rusleturene - Nesodden Frivillighetssentral

 

Kajakkplass: På Alværn strand er det satt opp leie av helårskajakkplass (20 plasser). Leie av kajakkplass koster kr 1010,- per år.

Dersom man er medlem av Oslo Friluftsråd vil kr 475,- av leieprisen være kontingent, og man kan da benytte seg av medlemsfordeler som rabatt på hytteleie og kjøp av materiell.  For mer informasjon og forespørsel om plass, besøk Oslofjordens Friluftsråd

 

Husk båndtvang
I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på for eksempel offentlig sted og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

 

Informasjon vedrørende Sankthansbål

Det er generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september. Sankthansbål kan brennes etter tillatelse fra brannvesenet. Det gis ikke tillatelse til brenning av annet enn rene materialer. Henvendelser til Follo Brannvesen IKS kan rettes til telefon 64 85 10 00.

 

Regler for trygg bålbrenning

 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for eventuelt å melde fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes.
 • Tilstrekkelig godt slokkeutstyr må være tilgjengelig nær bålplassen. Eksempelvis et stort nok antall bøtter med vann.
 • Bålet må slokkes helt før det forlates.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt for spikre).

 

Farlige giftstoffer

Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, møbler, bygningsavfall, plast-produkter, bildekk etc. Gamle planker og møbler er ofte lakkert; maling og lakk er oljebaserte produkter som avgir mye varme, samt at de avgir giftstoffer til luft, vann og jord ved brenning på bål.

 • Plankerester må kontrolleres nøye. Kan de være impregnerte?
 • Forbrenning av impregnerte materialer avgir gass og røyk som inneholder giftstoffer. Eldre planker som er grånet kan være vanskelig å bedømme om de en gang ble impregnert eller ikke. 
 • Er du usikker – ikke brenn det! Lever heller avfallet til godkjent mottak.

 

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Ethvert sankthansbål skal/må søkes om. Det skal være en ansvarlig for hvert bål. Den som har ansvar for bålet har også ansvar å holde bålet fritt for alt annet enn rene tre-produkter. Mange bålansvarlige opplever at ukjente folk setter fra seg avfall på bålet. Allikevel er det den som har søkt bålet som til slutt har ansvaret og skal sørge for at avfall ikke brennes.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 - 2025

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren.


Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 (PDF, 9 MB)

 

Kontakt oss

Ta kontakt med virksomhet kultur, næring og fritid ved spørsmål.
Telefon: 90878908