Idrett og fritid

Sti mot skogen. Foto: Marianne Rand-Hendriksen - Klikk for stort bildeIdrett og fritid er viktig for enkeltmennesker i alle aldre.

Her får du oversikten over hvilke muligheter du har i nærområdet ditt. 

Aktivitetskort

Nå kan du søke om «Aktivitetskort» gjeldende for våren 2022.

Nesodden kommune tilbyr gratis Aktivitetskort på inntil 2000 kroner til Nesoddens barn og unge under 18 år. Aktivitetskortet er gyldig inneværende år (ut 2022).

 

Flere barn og unge skal få muligheter
Nesodden kommune er nå med i ALLEMED, via prosjektet Oppvekst 2025:
En nasjonal dugnad med mål om å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.


Nesodden kommune har bevilget midler og familier i Nesodden kommune kan nå søke om Aktivitetskortet som vil kunne gi flere barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. 

 

Lag, foreninger og private aktører har fått muligheten til å være med

 

Tildeles de med foreldreansvar
Aktivitetskortet tildeles der de eller den som har foreldreansvar har en samlet inntekt på under 60% av medianinntekt.


Medianinntekt (2020) er: kr. 547 320.
60% av medianinntekt utgjør kr. 328 392.


Denne inntektsgrensen er også gjeldende for foreldre som er enslige forsørgere. Det er den samlede inntekt i foregående år som danner grunnlag for beregningen.


En søknad pr. barn
Det settes ikke begrensning for antall barn pr. familie, men det må sendes en søknad pr barn. For å få Aktivitetskort må søknadskjema fylles ut og skattemelding for 2021 legges ved.

 

Vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for å få mest mulig utbytte av tilbudet. Søknadene behandles fortløpende.
 

Søknadsskjema 

Har du spørsmål til utfylling eller utfordringer med dette digitale skjema?

Ta kontakt med anette.isachsen@nesodden.kommune.no

 

NB! Hva er medianinntekt?anette.isachsen@nesodden.kommune.no
Det mest brukte målet på hva som er vanlig inntekt i samfunnet du lever i, er den såkalte medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som er slik at den deler befolkningen i to like grupper: halve befolkningen tjener mindre enn medianen, halve tjener mer.

Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år.

 

Noe av det vi kan tilby er : Ballspill, styrketrening, spinning, Yin Yoga og MediYoga, vannaktiviteter 

 

Timeplan Aktiv på dagtid - Nesodden idrettsforening

 

Følg med på facebooksiden til Aktiv på dagtid.

 

Badeområder
Forum for natur og friluftsliv

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF jobber for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Mer informasjon

Kyststien

Gutt på sykkeltur - Klikk for stort bilde

 

Se beskrivelse av kyststien - østside og vestside (Oslofjorden.com)


Følg skilt fra Nesoddtangen.

 

Nesodden er bare en kort båttur unna Oslo sentrum, og her kan du få både skog, sjø og idylliske små grusveier med liten biltrafikk.

Husk badetøy! Det er mange badeplasser på Nesodden!  

 

Kommunikasjon

Nesoddbåten, ca. hver time fra Aker brygge. Overfarten tar ca. 20 minutter. Du betaler barnebillett for sykkelen.
   >> Trafikanten - rutetider
   >> Kart/ruteplanlegger hos Gule sider

 

Barn på tur?

Turen er meget familievennlig. Foruten noen få hundre meter på trafikkert vei går hele turen på stille småveier og egne sykkelveier. Mange bademuligheter. Vær forberedt på noen bratte bakker både oppover og nedover hvor man må trille. Noen strekninger kan være vanskelig med barnetilhenger, men her finnes det alternativer.  

Skiforeningens sider: Turforslag, sykkelturer, skiløyper, føremeldinger

Barn på ski ved Bergerbanen - Klikk for stort bilde Bjørn Askautrud

Skiforeningens nettsider kan du finne forslag til turer både sommer og vinter: Sykkelruter, turforslag og presentasjon av en rekke steder i Marka. 

 

Markadatabasen omfatter også NesoddmarkaSykkelruter og -turer i Follomarka

 

Foruten beskrivelser og bilder, vises alle ruter og turforslag på to typer kart - Geodatas topografiske kart og oversiktskart fra Google Maps (vises også i Google Earth). Kartene kan skrives ut og tas med i sekken. Fra rutesidene kan man klikke seg direkte inn til egne sider som presenterer stedene langs ruta.

Bruksanvisning til Skiforeningens sider

Markadatabasen er Skiforeningens nettportal til Oslomarka, Hadelandsåsene samt Gjøvik, Toten og Land, med mer enn 10000 bilder, rundt 500 løyper og skiturer, over 320 sykkelruter og -turer, interaktive kart og mye mer. Bl.a. har over 1200 steder i disse områdene sin egen nettside i basen. All informasjon er søkbar.

Spillemidler

Fylkeskommunen forvalter og fordeler spillemidler til bygging og utbedring av idrettsanlegg i Akershus. 

 

Søknad

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside idrettsanlegg.no. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosessen, anleggsregister for kommunene og annet nyttig innhold.

 

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

 

Hvem kan søke midler?

Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

To gård

To gård er en av de eldste gårdene på Nesodden. Den ble sannsynligvis skilt ut fra gården Flateby på slutten av vikingtida og tilhørte senere Mariakirken. Gården nevnes i "Den røde bok" på slutten av 1300-tallet. Boka er en viktig informasjonskilde om kirkelige inntekter og jordeiendomsforhold på Østlandet i middelalderen.

To gård eies av Nesodden kommune og brukes av uteskolen to dager i uken.

Mer informasjon

Aktivitetstilskudd

Glade barn. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildeNesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge.

 

Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle.

 

Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.

 

Frist for å søke er 1. oktober

Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

 


Søknadsskjema må benyttes

Til søknadsskjema - Aktivitetstilskudd

 

Retningslinjer for aktivitetstilskudd.
 

Kontakt

Ta kontakt med virksomhet kultur, næring og fritid ved spørsmål.
Tlf. 66964381/90878908

Utlån av turutstyr

 

 

 

Ut på tur, men mangler utstyr? Kontakt BUA Nesodden. BUA er Nesodden kommunes utlånsentral for tur- og ferieutstyr! BUA har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.

 

BUA inneholder utstyr til alle årstider: Kanoer, flytevester, soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, skøyter, langrennski, slalåmski med støvler med mer.

 

Velkommen innom og god tur!

 

Les her for mer informasjon.