Utleie av skolelokaler

Spesialrom m/utstyr etter avtale med rektor.

 

Bruk av skolelokalene til aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år og hvor det deltar minst 8 i ovennevnte aldersgruppe, stilles gratis til disposisjon på vanlige hverdager.
Ved blandede partier skal det bare innvilges gratis leie hvor hovedvekten er lagt på aktivisering av barn og ungdom til og med 18 år.

Dersom det gis anledning til sporadisk leie utenom de faste utleietidene, dekkes utleiestedets ekstra kostnader av leietaker, selv om leietaker i vanlig leiesammenheng er fritatt for leie.

 

OBS lørdager/søndager/helligdager er det 50% tillegg i alle priser. Unntaket er aktiviteter for barn/unge i gymsaler på lørdager som er gratis.

Utleie av skolelokaler pr. time hverdager Priser per time.
Utleie av skolelokaler pr. time hverdager
Hverdager Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år Lag og foreninger (over 19 år) Øvrige
Klasserom 0 51 103
Grupperom/lesesal 0 103 206

 

Utleie av haller - priser

Utleie Nesoddhallen/Bakkeløkka flerbrukshall. Priser 2017 Priser per time. Betales for faktisk leietid.
Utleie Nesoddhallen/Bakkeløkka flerbrukshall. Priser 2017
Svømmehall og gymnastikksal med garderobe Hverdag (pr. time) Lørdag og søndag (pr. time)
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie Ikke tilgjengelig
Lag og foreninger (over 19 år) 221 Ikke tilgjengelig
Øvrige 442 Ikke tilgjengelig
-----------------------------------------------
Hall med garderobe
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie 370
Lag og foreninger (over 19 år) 360 540
Øvrige 565 853