Utleie av haller - priser

Generelt gjelder det at aktiviteter hvor det er barn/ungdom under 19 år (minst 8 barn/unge), er det gratis leie på vanlige arbeidsdager.

 

Ved leie av Bjørnemyr flerbrukshall, Nesoddhallen og Bakkeløkka flerbrukshall i helgene må derimot også de som leier til bruk for barn/unge betale leie.

 

Det må også betales leie for lokaler som blir stående tomme i den tiden foreningen har fått det til disposisjon dersom ikke leieforholdet er sagt opp minst 14 dager i forveien.

 

Prisene er pr. time. Prisene er satt av Kommunestyret, og kan bli vedtatt endret i løpet av budsjettåret.

Utleie Nesoddhallen/Bakkeløkka flerbrukshall. Priser 2017
Svømmehall og gymnastikksal med garderobe Hverdag (pr. time) Lørdag og søndag (pr. time)
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie Ikke tilgjengelig
Lag og foreninger (over 19 år) 234 Ikke tilgjengelig
Øvrige 468 Ikke tilgjengelig
-----------------------------------------------
Hall med garderobe
Lag, foreninger, skoleklasser og barnehager (til 19 år) Gratis leie 391
Lag og foreninger (over 19 år) 381 572
Øvrige 599 903