Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Våre tilbud

Kommunalområdet Kultur, næring og idrett, KNI, tilrettelegger for gode og trygge møteplasser og opplevelser for ungdom i kommunen gjennom teamene "Kultur", "Frivillighet" og "Park, idrett og friluft". KNI har ansvar for primærforebyggende tilbud for barn og unge. Et av hovedsatsningsområdene er inkluderende og trygge møteplasser. 

 

Virksomheten Barn, unge og familie bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barn og unges helse og helhetlige utvikling.

Sletta kafé


Røde Kors Fellesverket etableres på Sletta og er nå i en etableringsfase. Fellesverket er et aktivitetshus for ungdom. Følg Røde Kors Fellesverket og Fellesverket på Nesodden for å få informasjon om åpning av tilbudene høsten 2021:

Fellesverket

 

 

Fagerstrand Ungdomshus, Parlamentet

Møteplass for ungdom.
 

Er åpent hver fredag og lørdag kveld fra kl. 19:00-23:00 for ungdom mellom 13- 18 år.

 

Ungdomshuset er bemannet med faste ungdomsarbeidere, og nå som Parlamentet er i en oppgraderingsfase vil ungdommen kunne bli med på å sette sitt preg på ungdomshuset og være med på å skape egen logo, identitet og innhold. Vi oppfordrer alle ungdommer til å besøke Parlamentet og bli på mye gøy.

 

Tilbyr biljard, TV-spill, PC-er, musikk, disco, bordtennis, scene, øvingslokaler, kafe m.m. Også arena for ulike typer ungdomsarrangementer, konserter og happenings. 

 

Velkommen skal dere være!

 

  • Adresse: Kløftaveien, 1454 Fagerstrand
  • Utleie: Kontakt Anne Grethe Storvann på mobil 95406564

 

 

Skoklefald Ungdomshus

Møteplass for ungdom. Inneholder ungdomskafe, musikkverksted med innspillingsstudio, DJ-studio, gratis utlån av tur- og ferieutstyr, framføringsscene for live-musikk og base for Natteravner. Har du spørsmål om Ungdomshuset, kontakt Steinar Dahlen, steinar.dahlen@nesodden.kommune.no, eller Tone Winje, tone.winje@nesodden.kommune.no.  

 

Nesodden kulturskoles musikkverksted

Topp moderne øvings- og produksjonsarena for musikkglad ungdom. Tilbyr øvingslokaler, digitalt studio, veiledning med mer i lokaler på Berger skole og Ungdomshuset på Skoklefald. Organiserer Ung Kultur Møtes (UKM), ungdomskonserter og en rekke samarbeidsarrangementer internt og eksternt.

 

Kontaktperson Per Christian Halvorsen: per.christian.halvorsen@nesodden.kommune.no

 

Link til Facebooksiden vår: https://www.facebook.com/musikkverkstedforungdom/

 

Kygorom - ministudio

Dette er et ministudio/musikkverksted hvor det finnes nødvendig utstyr som; keyboard, monitor, lydkort, mikser og mikrofon....akkurat nok til å lage og produsere musikk for deg som bruker laptop og musikkprogramvare!

Her kan du nå booke tid, ta med deg laptop-en din, jobbe alene eller sammen med en venn om musikkprosjektene dine.
Tilbud er GRATIS for deg som er mellom 13-20 år og bor på Nesodden.

Ta kontakt her for booking av tid, og for mer informasjon.

Ungdommens Kommunestyre

Et rådgivende organ som har til hensikt å gi ungdom en kanal for å kunne involvere seg og bli hørt i saker som angår ungdom. Kontaktperson Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

Nesodden DiscGolfPark (frisbeegolf-banen)

Nesodden DiscGolfPark (eller mer kjent som "frisbeegolf-banen" på Nesodden) er et samarbeidsprosjekt mellom Nesodden kommune og ISI Riders.

 

Mer informasjon og beliggenhet om banen

Sommertilbud til barn og unge
Utlån av turutstyr


Skal du på tur, men mangler utstyr? Kontakt Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr!

Nesodden kommune har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.

 

Utlånssentralen låner ut utstyr til alle årstider: Kanoer, flytevester, soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, skøyter, langrennski, slalåmski med støvler med mer.

 

Gratis ordning

Ordningen er etablert for at flere barn og ungdom, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter. Derfor er ordningen kun tilgjengelig for enkeltpersoner og familier. Vi låner ikke ut samlet til større grupper som skoleklasser, idrettslag og speidergrupper da det tømmer lageret og hindrer andre i målgruppen å kunne benytte tilbudet. Du må være bosatt på Nesodden og være over 18 år for å få låne turutstyr.

 

Tilbudet organiseres av Team frivillighet. Sentralen er lokalisert i Ungdomshuset på Skoklefald, Hellvikskogvei 2 (ved Munkestien barnehage).

 

Utlånsentralen er åpen mandag og onsdag fra kl. 1700-1900, og inn/utleveringer skjer kun da. Vi kan dessverre ikke ta imot forhåndsbestillinger.

 

Kontakt og spørsmål

For spørsmål, kontakt Anne Grethe Storvann på følgende mailadresse: anne.grethe.storvann@nesodden.kommune.no