Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Ungdom og fritid - tilbudene våre

Ungdom og Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 - 20 år, der blant annet satsing på gode møteplasser og arenaer for kulturopplevelser, fokus på holdningsskapende arbeid og brukermedvirkning er sentrale elementer. Fagenhet Ungdom og fritid er en del av virksomhet Kultur i Nesodden kommune.
 

Ungdomstilbud

Fagerstrand Ungdomshus, Parlamentet

Møteplass for aldersgruppen 8-9/10 trinn. Inneholder klassiske tilbud som biljard, TV-spill, PC-er, musikk, disco, bordtennis, scene, øvingslokaler, kiosk, med mer. Også arena for ulike typer ungdomsarrangementer, konserter og happenings. Åpent tirsdager kl. 1800-2100, samt annenhver fredag (partallsuker) kl. 1800-2200. Kontaktperson Simon M Nielsen: simon.mardoff.nielsen@nesodden.kommune.no
 

 

 

  • Adresse: Kløftaveien, 1454 Fagerstrand
  • Utleie: Kontakt Anne Grethe Storvann på mobil 95406564

 

 

Skoklefald Ungdomshus

Møteplass for 8-9/10 trinn. Inneholder ungdomsklubb, musikkverksted med innspillingsstudio, DJ-studio, gratis Utlånssentral for tur- og ferieutstyr, framføringsscene for live-musikk og base for Natteravner. Ungdomsklubben er åpen mandager kl. 1800-2100, samt annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 1800-2100. Kontaktperson Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

Nesodden Musikkverksted

Topp moderne øvings- og produksjonsarena for musikkglad ungdom. Tilbyr øvingslokaler, digitalt studio, veiledning med mer i lokaler på Berger skole og Ungdomshuset på Skoklefald. Organiserer Ung Kultur Møtes (UKM), ungdomskonserter og en rekke samarbeidsarrangementer internt og eksternt.

 

Kontaktperson Per Christian Halvorsen: per.christian.halvorsen@nesodden.kommune.no

 

Link til Facebooksiden vår: https://www.facebook.com/musikkverkstedforungdom/

 

Kygorom - ministudio

Dette er et ministudio/musikkverksted hvor det finnes nødvendig utstyr som; keyboard, monitor, lydkort, mikser og mikrofon....akkurat nok til å lage og produsere musikk for deg som bruker laptop og musikkprogramvare!

Her kan du nå booke tid, ta med deg laptop-en din, jobbe alene eller sammen med en venn om musikkprosjektene dine.
Tilbud er GRATIS for deg som er mellom 13-20 år og bor på Nesodden.

Ta kontakt her for booking av tid, og for mer informasjon.

Prosjekt X / Inkluderende Kultur

En helhetlig og overordnet pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og modell for å jobbe med ulike utfordringer i ungdomsmiljøet. Konseptet er utviklet for å ivareta ungdommers utvikling av sosiale ferdigheter, forhold seg i mellom, og å styrke grupperinger med sosiale utfordringer på skolen eller andre arenaer. Hensikten er å bidra til et bedre oppvekstmiljø blant ungdommer på Nesodden, gjennom å tilrettelegge for mestringsopplevelser og etablere sunne, sosiale strukturer. Kontaktperson: Simon M. Nielsen: simon.m.nielsen@nesodden.kommune.no eller Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

Nesodden RC-klubb

Ungdomsdrevet tilbud i bomberommet under Fjellstrand Grendehus. Avsatt i sin helhet til RC-klubb (radiostyrte biler). Åpent tirsdager kl. 1700-2100. Kontaktperson Simon. M. Nielsen: simon.mardoff.nielsen@nesodden.kommune.no

Ungdommens Kommunestyre

Et rådgivende organ som har til hensikt å gi ungdom en kanal for å kunne involvere seg og bli hørt i saker som angår ungdom. Kontaktperson Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

ForeldreForum Nesodden

Et faglig forum av engasjerte tenåringsforeldre, med formål å bevisstgjøre og veilede andre tenåringsforeldre i forhold til relasjon til egne barn. ForeldreForum arrangerer bl.a. faglig samling 3 ganger i året, der aktuelle temaer drøftes i plenum. Kontaktperson: Jutta Bachmann - jutta.bachmann@nesodden.kommune.no

 

Nesodden DiscGolfPark (frisbeegolf-banen)

Nesodden DiscGolfPark (eller mer kjent som "frisbeegolf-banen" på Nesodden) er et samarbeidsprosjekt mellom Ungdom og Fritid i Nesodden kommune og ISI Riders.

Mer informasjon og beliggenhet om banen

Sommertilbud til Barn og Unge

Varierer fra år til år etter behov.  

For nærmere informasjon, kontakt Tom Sammerud i Ungdom og Fritid på tom.sammerud@nesodden.kommune.no eller 992 55 023 / 66964399.

Ungdom og fritid

Nesodden særpreges av en ung befolkning. Vi har mange barn og unge, og i kommuneplanen 2011-2023 er unges levekår et viktig innsatsområde i samfunnsutviklingen.

Ungdom og Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 - 20 år, der blant annet satsing på gode møteplasser og arenaer for kulturopplevelser, fokus på holdningsskapende arbeid og brukermedvirkning er sentrale elementer.

Mer informasjon

Utlån av turutstyr


Klikk for stort bilde

Ut på tur, men mangler utstyr? Kontakt Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr!

Nesodden kommune har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.

 

Utlånssentralen inneholder utstyr til alle årstider: Kanoer, flytevester, fiskeutstyr, soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, skøyter, langrennski, slalåmski med støvler med mer.

Mer informasjon