Tilgjengelighetsprisen 2019

Mann i rullestol ser på utsikt.j - Klikk for stort bilde

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune.
Tilgjengelighetsprisen deles ut én gang hvert år, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene.

 

Frist for å sende inn forslag til kandidat er 30. mars 2019

Det er åpent for alle å foreslå kandidater for prisen.

Formål

Prisen skal deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

 

Tilgjengelighet oppfattes ofte som fysisk tilgjengelighet i det offentlige rom, men her legges et utvidet tilgjengelighetsbegrep til grunn. Det handler vel så mye om å være inkludert i samfunnet når det gjelder bolig, arbeid, fritids- og kulturaktiviteter.

Med nedsatt funksjonsevne menes:

  •          Nedsatt bevegelsfunksjon
  •          Nedsatt synsfunksjon
  •          Nedsatt hørselsfunksjon
  •          Nedsatt kognitiv funksjon
  •          Skjult funksjonsnedsettelse på grunn av  for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, eller astma og allergi.

 

Kandidater for prisen

Prisen kan tildeles enkeltperson, lag, forening, organisasjon, privatbedrift, eller offentlig instans på Nesodden som har gjort en spesielt verdifull innsats for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

En slik innsats kan bestå i:

  • Å bryte ned funksjonshemmende barrierer, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder.
  • Å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i, og beholde, inntektsgivende arbeid.
  • Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv.

 

Foreslå en kandidat

Til skjema

 

 

Vinnere

Se tidligere vinnere her.