Om Kirsti Aall

Kirsti Aall har tidligere bodd på Nesodden.
Av utdannelse har hun Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1976-1979) og Statens Kunstakademi (1979-1983) Hun har flere stipend og atelieropphold. Deltatt på separatutstillinger, gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler. Høstutstillingen (1980, 1982, 1086, 1992) 

Hun har blant annet utsmykninger i Tinghustorget Trondheim (1982), Selvaag bygg Oslo (1984), Sunnaas sykehus Oslo (1987) , Universitetet i Tromsø (1988), Hafslund Nycomed A/S (1990), Sunnaas sykehus Oslo (1994) 

Hun er innkjøpt av Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Nesodden kommune, Riksgalleriet, Sødermanns Län i Sverige, Örebro Län Sverige, Oslo kommunes kunstsamlinger.