Nesodden kulturråd

Kulturrådet skal bidra til å utvikle det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden som omfatter produksjon, formidling, opplevelse og deltagelse. Kulturrådet skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og representerer både profesjonelle og amatører på Nesodden. Styrking av et tverrfaglig kulturnettverk, og vekt på kunstfaglig kompetanse, er nødvendig for å bedre kulturens kår og sikre god kvalitet.
 

Styret

Les mer om styret for Nesodden Kulturråd på deres hjemmesider her.

Medlemsskap

Medlemsskap koster kr. 100,-. Du melder deg inn ved å betale inn kr. 100 til konto. nr. 1208 64 27123 (skriv navnet ditt i beskjedfeltet) eller Vipps til 952 24 178.

For henvendelser kontakt oss på epost: nesodden.kulturrad@gmail.com

Nettside: www.nesoddenkulturraad.com

Lik oss på Facebook! www.facebook.com/nesoddenkulturrad

 

Vedtekter for Nesodden kulturråd

 

Høringsuttalelser fra Kulturrådet.

 

Klikk for stort bilde