Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding"

Klikk for stort bilde Istockphoto

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden.

 

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd har siden 2016 delt ut tre priser: Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding".

 

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

 

Forslagsfrist og behandlingstid

 

1. november Forslagene må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Forslag innmeldt etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Behandlingstid: ca 8 uker.

 

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

 

Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Forslaget skal ikke overskride en A4-side.

Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen innen 01. oktober gjeldende søknadsår. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.

 

Søknadsskjema 2021

Kulturpris  2021 - (Elektronisk skjema)

Idrettspris  2021 - (Elektronisk skjema)

"Årets Nesodding"  2021 - (Elektronisk skjema)

(Du skal ikke logge deg inn, kun fylle ut skjemaet og sende inn)

Prisene

Prisenes størrelse er avhengig av de midlene som stilles til disposisjon av Nesodden kommune. 

 

Prisene deles ut i løpet av desember inneværende år av representanter fra Nesodden kommune. Prisene kan deles på flere personer eller organisasjoner innenfor de tre kategoriene.

 

Prosedyre og mandat

1. Forslagene mottas og registreres av Nesodden kommune (NK) innen 1. november.


2. Administrasjonen i NK videresender umiddelbart etter fristens utløp alle innkomne forslag til: Nesodden Folkeopplysningsråd, Nesodden kulturråd og Nesodden idrettsråd.


3. Innen 15. november sender Nesodden kulturråd og Nesodden idrettsråd sine respektive innstillinger til administrasjonen i NK. Nesodden kulturråd uttaler seg om kulturpris og pris til Årets Nesodding, Nesodden idrettsråd uttaler seg om idrettspris og pris til Årets Nesodding. En jury, som representerer bidragsyterne til prisene, bestående av to personer fra administrasjonen/kulturvirksomheten i NK, to personer fra Nesodden Folkeopplysningsråd og en person fra Kultur- og Mijløutvalget, behandler innstillingene innen 15. desember. Juryens beslutning er endelig.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne:

Nesodden kommune
kultur, næring, idrett og friluftsliv
Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller post@nesodden.kommune.no  

Tlf. 66 96 43 81 / 908 78 908

 

Oversikt over vinnere av kulturprisen og idrettsprisen

Historie: Fra 2014 ble kulturstipendet omgjort til to priser – kulturprisen og idrettsprisen.