Vinnere av kulturfondet
Publisert 24.08.2017
Agnes Naur Kiss, Aurora Passero og Robin Danielsson (Camilla Steinum var ikke til stede)

Kultur- og miljøutvalget vedtok etter forslag fra innstillingskomiteen, som består av tre representanter fra Nesodden kulturråd og tre representanter fra Nesodden kommunes kulturvirksomhet, at årets kulturfond fordeles på to prosjekter:

Kr 150.000 ble tildelt "Wildlife Skulpturpark" på Nesoddparken og kr. 50.000 ble tildelt prosjektet "Kroppen" ved Agnes Naur Kiss. 

 

Publisert 21.06.2017

Nesodden kommune tildeler hvert år kr. 200.000 fra kulturfondet. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger, som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune. Kulturfondet har som formål å sikre Nesodden en bred og mangfoldig kunstnerisk produksjon og formidling, og stimulere til utvikling og nytenking i kunst- og kulturfeltet på Nesodden.

 

 

Publisert 26.01.2015
Nesoddspelet 2014

Kulturfondet 2016 var på kr. 200.000. Fondet ble delt mellom Nesodden Jazzklubb og Villa Fredbo, som hver fikk 100.000 kr til sine planlagte prosjekter.

 

Kulturfondet 2015 ble delt mellom to kulturaktører: 
kr 10.000,- tildelt Plutselig Barneteater
Kr 90.000,- tildelt Nesodden kunstforening

Publisert 26.01.2015
Nesoddspelet 2014

Kulturfondet 2014 ble tildelt Nesoddspelet ved Fjerdeklasses Produksjoner.

Fjerdeklasses Produksjoner består av elleve profesjonelle skuespillere som ble uteksaminert fra Teaterhøgskolen i Oslo våren 2011. Skuespillerne er til vanlig spredt geografisk, og tilknyttet ulike teaterinstitusjoner og frie produksjoner. Sommeren 2014 samlet de seg - for å lage Nesoddspelet.