Søk om midler til kulturprosjekter og kulturelle satsinger

Klikk for stort bilde Nesodden kommune tildeler 400.000,- fra kulturfondet i 2021. Tildelingene går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

 

Retningslinjer/vedtekter for tildeling av midler fra Kulturfondet.
 

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

Søknad

Skjemaet har begrenset plass og søkeren kan ved behov legge ved filer som dokumenterer prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, økonomi og personalia. Slike vedlegg skal ikke overskride 10.000 tegn og ha maksimum 10 bilder.

 

Nesodden kommune kan be om ytterligere dokumentasjon ved behov.

 

Til søknadsskjemaet - (Elektronisk skjema)


(Du skal ikke logge deg inn, kun fylle ut skjemaet og sende inn)
 

 

Rapporteringsskjema

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

 

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Prosjektrapport og -regnskap skal sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket er avsluttet. En forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte begrunnelser for det.

 

Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for det mottatte tilskuddet, samt de bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

 

Til rapporteringsskjema  - (Elektronisk skjema)

 

 

Har du spørsmål vedrørende søknad om midler fra kulturfondet?

Kontakt oss gjerne:

Nesodden kommune
Virksomhetsleder Kultur og Frivillighet Steinar Dahlen

steinar.dahlen@nesodden.kommune.no 

Tlf.: 47 826 007