Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kultur og fritid

Nesodden er en aktiv kulturkommune. Visjonen er at alle på Nesodden skal ha tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet. Våre barn og unge skal lære av, bryne seg på og bli utfordret av nasjonens beste kulturutøvere i drama, musikk, film, litteratur og dans.

 

På Nesodden er det rikelig mulighet for å dyrke idrett og friluftsliv, på idrettsanleggene og i den mangfoldige naturen med skoger, knauser, stier og strender.

Aktivitetstilskudd

Glade barn. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildeNesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge.

 

Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle.

 

Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.

 

Frist for å søke er 15. mars.

Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

 


Søknadsskjema må benyttes

Til søknadsskjema - Aktivitetstilskudd

 

Retningslinjer for aktivitetstilskudd.
 

Kontakt

Ta kontakt med virksomhet kultur, næring og fritid ved spørsmål.
Tlf. 66964381/90878908

Bibliotek

Til Biblioteket sine nettsider

 

Betjente åpningstider:

Mandag 11:00 15:00
Tirsdag 11:00 19:00
Onsdag 11:00 15:00
Torsdag 11:00 19:00
Fredag 11:00 15:00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag   Stengt
   

Biblioteket er selvbetjent i Tangentens åpningstid.

Du finner automater for utlån og innlevering i både første og andre etasje.

Velkommen!

Julemarked og julegrantenning på Tangen

  

Velkommen til julemarked og julegrantenning på Tangen torg!

 

Lørdag 27. november tennes tradisjonen tro juletreet på Tangen torg, og julemarkedet vil bugne av flotte julevarer. Hold av dagen til noen stemningsfulle førjulstimer!

  • Tid: Lørdag 27. november mellom kl. 12.00 - 17.30
  • Sted: Utenfor Tangenten, og på torget utenfor Tangen Senter.

 

Se programmet her! (PDF, 6 MB)

 

Smitteverntiltak: Vi oppfordrer alle voksne til å bruke munnbind, også utendørs, under dette arrangementet. Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, vær vennlig å ikke håndhilse eller klemme. Slik kan vi sammen unngå å spre smitten før jul. 

 

 

Kulturfond til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger

Nesodden kommune tildeler kr. 400.000,- fra kulturfondet i 2021. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

Mer informasjon

Kulturisten

Nesodden kommunes store kulturfestival «Kulturisten» har vært arrangert 27 år på rad. Kulturisten er i regi av Nesodden kommune ved virksomhet kultur, i nært samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører, produksjonsarenaer og institusjoner på Nesodden, som blant annet:

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, Nesodden kunstforening/Galleri Vanntårnet, Hellviktangen gård og kunstkafé.

 

Med Kulturisten ønsker vi blant annet å vise frem hva Nesodden som kunstnerkommune har å by på av profesjonelle kunstnere, i samspill med amatører og frivillige. Vi vil videreutvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt.

 

Mer informasjon

 

Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding"

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden.

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler fra 2016 tre priser: Kulturpris, Idrettspris og prisen "Årets Nesodding".

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap.

Mer informasjon

Kultursamarbeid mellom Tolfa og Nesodden

Nesodden kommune inngikk i 2015 et internasjonalt kultursamarbeid med Tolfa kommune i Italia. Siden den gang har kunstnere og kulturaktører fra Nesodden og Tolfa fått mulighet til å delta i kommunenes årlige festivaler.

Mer informasjon

Kulturtilskudd

Nesodden kommune tildeler kr. 300.000,- i kulturtilskudd i 2021. Tilskuddsordningen retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.  Det kan søkes om støtte til både prosjekter og arrangementer.  


Mer informasjon

Nesodden kulturråd

Kulturrådet skal bidra til å utvikle det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden som omfatter produksjon, formidling, opplevelse og deltagelse. Kulturrådet skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og representerer både profesjonelle og amatører på Nesodden. Styrking av et tverrfaglig kulturnettverk, og vekt på kunstfaglig kompetanse, er nødvendig for å bedre kulturens kår og sikre god kvalitet.

Mer informasjon

Nesodden Kunstnere

Nesodden Kunstnere er stiftet av kunstnere som er medlemmer i Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere eller Forbundet Frie Fotografer, og som bor og/eller arbeider i Nesodden kommune.

Nesodden Kunstnere er en organisasjonen for skapende kunstnere innen det visuelle kunstfeltet på Nesodden. Vi ønsker å legge til rette for at kunstinteresserte og aktører i kunstlivet skal kunne oppdage kunstlivet i kommunen vår. Tall fra Norsk Kulturindeks viser at Nesodden er den kommunen i Norge med størst antall profesjonelle kunstnere per innbygger. Her finnes en rekke utøvere med stor faglig integritet, og omfattende produksjon. Mange har en internasjonale karriere. 

 

Besøk Nesodden kunstnere sin nettside:

Nesodden kunstnere

Nettgalleri for kunst

Kunstnerkommunen Nesodden var første kommunen i landet til å åpne et kunstgalleri på nett!

Politikerne våre har i mange år prioritert å investere i arbeider av halvøyas kunstnere. De synes det er viktig at framtredende nesoddkunstneres arbeid blir presentert i det offentlige rom, i bygg der folk ferdes.

Mer informasjon

Tilgjengelighetsprisen 2019

Mann i rullestol ser på utsikt.j - Klikk for stort bilde

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune. Tilgjengelighetsprisen deles ut én gang hvert år, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene. Prisen kan tildeles en privatperson, bedrift eller organisasjon.

 

Frist for å sende inn forslag til kandidat er 30. mars 2019.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater for prisen.

Mer informasjon

Kontakt oss

Fungerende kommunalsjef Kultur, næring og idrett: Esther Gilen
Virksomhetsleder Kultur: Steinar Dahlen
Virksomhetsleder Park, idrett og friluftsliv: Martin Lundquist
Virksomhetsleder Nesodden kulturskole: Tone Winje
Virksomhetsleder Nesodden bibliotek: Turid Turbekmo