Kontakt for frivilligheten

Martin Lundquist. 
Virksomhetsleder kultur, næring, idrett og friluftsliv.

Foto: MRH - Klikk for stort bildeMartin Lundquist. Fagsjef kultur, næring, idrett og friluftsliv. MRH

Som et ledd i å styrke samarbeidet med frivilligheten på Nesodden har kommunen ett kontaktpunkt for all frivillighet på Nesodden.

 

Funksjonen ivaretas av Martin Lundquist - fagsjef Kultur, Næring, Idrett og friluftsliv.

 

Frivilligheten er stor - og viktig. Vi har nesten 200 frivillige lag og foreninger på Nesodden. Vårt mål er å styrke frivilligheten og legge til rette for et enda bedre samarbeid.

 

Frivillighetsstrategi 2015-2017 (PDF, 829 kB)

Potensialet på Nesodden er stort. Det finnes mange eksempler på kommuner hvor man takket være et godt samarbeid med frivilligheten klarer å løse viktige oppgaver i lokalsamfunnet på en bedre måte.

 

Kontaktinformasjon, e-post: Martin.Lundquist@Nesodden.Kommune.No, mobil: 908 78 908.

 

Frivillighetsportal

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag, som gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.