Utviklet seg ikke til supersprederhendelse

Klikk for stort bildeFredag 8. januar ble det påvist covid-19-smitte knyttet til ungdomsskolemiljøer på Nesodden. Smittesporing avdekket en uoversiktlig situasjon med et stort antall mulige nærkontakter. På bakgrunn av dette ble det besluttet at alle ungdomsskolene skulle ha digital hjemmeundervisning 11. og 12. januar.

Totalt seks ungdomsskoleelever smittet

Siden fredag er det analysert om lag 500 prøver, og det er totalt seks elever på ungdomsskolene på Nesodden som er registrert smittet i dette utbruddet. Til sammen er det fra fredag 8. januar og frem til og med tirsdag ettermiddag registrert 19 smittede. Av de 13 smittede som ikke er ungdomsskoleelever er det voksne nærkontakter av kjente smittede, innreise fra utlandet, personer bosatt utenfor kommunen og en elev fra videregående.

 

Ikke supersprederhendelse, men fremdeles utfordrende situasjon

Dette gjør at situasjonen er tilstrekkelig avklart til å slå fast at kommunen ikke sto overfor en supersprederhendelse slik det var fryktet. Det er likevel viktig å understreke at Nesodden kommune fremdeles er i en utfordrende situasjon med økende smittetall. Dette stiller store krav til hver enkelt av oss.   

 

Rødt nivå på videregående og på ungdomsskolene - gult på barneskolene og i barnehagene 

Nesodden kommune har i dag vurdert smittesituasjonen ved ungdomsskolene, og det ble tirsdag ettermiddag  avholdt et drøftingsmøte med FHI. Drøftingen viste at den pågående smittesituasjonen på Nesodden ikke gir grunnlag for noe annet enn rødt nivå på videregående og ungdomsskolene, og gult nivå på barneskolene og i barnehagene. Beslutningen baserer seg også på de nasjonale føringene som er gitt av regjeringen samt FNs barnekonvensjon som slår fast barns rett til å gå på skole. Rødt nivå opprettholdes for videregående skole og ungdomsskolene frem til 24. januar da det blir foretatt en ny vurdering.

 

Nedstengningen av organiserte fritidsaktiviteter opprettholdes

Samtidig er nedstengningen av alle organiserte fritidsaktiviteter forlenget til og med mandag 18. januar. Dette er med bakgrunn i smittesituasjonen lokalt, og de nasjonale anbefalingene.