Oslo strammer inn - Nesodden fortsetter med strenge tiltak

Klikk for stort bildeFredag 26. februar hadde Oslo sitt høyeste antall covid-19-smittede på ett døgn siden midten av november, og det ble lørdag 27. februar klart at Oslo vil stramme inn ytterligere. Samme dag hadde Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) møte med kommunene i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og FHI hvor smittesituasjonen i Oslo og kommunene i Viken var tema.

Etter møtet ble det besluttet at eventuelle innstramninger i Oslo ikke vil medføre endringer i den gjeldende forskriften på Nesodden. Denne forskriften ble forlenget frem til 10. mars i kriseledelsens møte 23. februar.

 

Bakgrunnen for beslutningen om ikke å gjøre ytterligere innstramninger nå, er at Nesodden for øyeblikket har relativt lave smittetall og at kommunen allerede har tiltak som er direkte rettet mot å hindre smitte utenfra. Alle, ikke minst de som pendler til og fra Oslo, oppfordres til å ha hjemmekontor hvis de kan utføre arbeidet hjemmefra. For å begrense smitte som har kommet til kommunen, har Nesodden allerede forskriftsfestet to regler som er strengere enn de nasjonale retningslinjene:

  • Påbud om bruk av munnbind i butikker og i kollektivtrafikken uavhengig av om man greier å holde avstand
  • Husstandskarantene: Hvis man får symptomer eller av andre grunner tror at man kan være smittet, skal hele husstanden i karantene til negativt prøvesvar foreligger. I og med at de aller fleste som nå smittes blir smittet av nærkontakter, vet vi at dette tiltaket bidrar til å hindre at smitten spres til flere. 

 

Her kan du lese mer om vurderingene som lå bak kriseledelsens beslutning om forlengning av forskriften frem til 10. mars. (PDF, 110 kB)

 

Samtidig med smitteøkingen i hovedstaden kommer også avslutningen av vinterferien. Juleferien ga dessverre en stor smitteøking i januar, og for å unngå en liknende utvikling i mars ber vi om at alle strengt følger de viktigste forebyggende tiltakene:

  • Hold avstand
  • Vær nøye med håndhygienen
  • Bruk munnbind. På Nesodden er det påbudt med munnbind i butikker og under kollektivreiser

 

Les mer om hvilke råd og anbefalinger som gjelder på Nesodden.