Lettelser i smitteverntiltak for barn, unge og studenter

Klikk for stort bildeRegjeringen annonserte på en pressekonferanse 19. februar at det kommer endringer i de nasjonale smitteverntiltakene, blant annet gis det lettelser for for barn, unge og studenter.

 

Endringene vil gjelde fra natt til tirsdag 23. februar. Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

Dette er endringene i de nasjonale smitteverntiltakene:

Idrett for barn og unge
Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken. Alle må være fra samme kommune.
 

For utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel individuelle idretter som langrenn, kan man ha konkurranser utendørs med deltakere fra hele idrettskretsen eller region der region brukes som geografisk avgrensning. De vanlige arrangementsreglene gjelder, så det må fortsatt være et begrenset antall tilstede, men det vil altså være litt større muligheter nå de siste ukene av sesongen.

 

For studenter
Det åpnes for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Det kan for eksempel være ekstra tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer, bruk av munnbind, seteplassering ved fysiske forelesninger og stengte kantiner.

Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak. Større forelesninger og sammenkomster bør fortsatt unngås. Undervisning i mindre grupper kan gjennomføres fordi de lettere kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

 

Arrangementer
Det gjøres endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement begrenses til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.
 

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

 

Uteliv og serveringssteder
Skjenkestopp endres fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Det gis samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

 

Les mer på regjeringen.no

 

 

Lokal forskrift for Nesodden

Nesodden har en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte som gjelder fram til 24.2. Kriseledelsen vil tirsdag 23. februar vurdere om tiltakene i forskriften skal forlenges og/eller endres eller oppheves. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettsider 23. februar.