Skole og barnehage

Klikk for stort bildeBarnehagene har forsterket gult nivå 12.- 23. april.

Grunnskolen har rødt nivå til 16. april, og gult nivå fra mandag 19. april.

Videregående har rødt nivå til 23. april.

 

Kommunale barnehager

Barnehagene har forsterket gult nivå* fra og med mandag 12. april og til og med fredag 23. april.
Åpningstid kl. 8-16. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage.


Full åpningstid kl. 07.00-17:00 for sårbare barn og for barn med foresatte i samfunnskritiske jobber, etter påmelding til barnehagen. Det skal søkes ved å henvende seg til barnehagen. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no.

 

Private barnehager

Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage.
 

Barneskole og ungdomsskole

Barne- og ungdomsskolene vil ha rødt nivå* til og med fredag 16. april. 1.-4. trinn: Skal møte på skolen. 5.-10. trinn: Skolen informerer om opplegg direkte til sine elever og foresatte.
 

Barne- og ungdomsskolene vil ha gult nivå* fra mandag 19. april.
 

SFO:

Åpningstid kl. 8-16 inntil videre. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole om organisering.     

Sårbare barn og foresatte, som er definert som samfunnskritisk personell, tilbys opphold for barn som går på 1.-4. trinn på SFO kl. 07:30 og til skolestart og etter skoletid til kl. 17:00. Dette gjelder for barn som er meldt på til SFO også til vanlig. Det skal søkes ved å henvende seg til SFO. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no.


Skoleskyss

Elever i ungdomsskolen skal bruke munnbind når de tar bussen.
 

Nesodden kulturskole

En-til-en undervisning fortsetter i fysisk form. Gruppeundervisning fortsetter digitalt der dette er mulig. Korpsene gis anledning til å øve utendørs. Gruppestørrelse for barn og unge under 20 år er 20 personer. Det er ikke tillatt innendørs øvelser nå.Kontakt din lærer dersom du har spørsmål. Ny vurdering tas 22. april. 


Follo barne- og ungdomsskole

Foresatte til barn på Follo barne- og ungdomsskole holder direkte kontakt med skolen for nærmere avtale. Barn i barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole har rødt nivå* foreløpig frem til og med fredag 23. april. Foresatte og elever får mer informasjon fra skolen. Les mer informasjon på nettsiden til skolen.


Opplæring på introsenteret

Opplæring på Introsenteret må holde sine lokaler stengt for elever og studenter, og undervisningen vil skje digitalt.


Steinerskolen

Foresatte og elever får mer informasjon direkte fra skolen.


Barn, unge og familie (BUF)

Tilbudene ved helsestasjonene og BUF (Barn, unge og familie) vil ikke påvirkes av innstrammingen. BUF gir tilbud som normalt for barn, unge og familier som normalt, tilpasset nødvendige smitteverntiltak. Se informasjonssidene til BUF for mer informasjon og kontakt. 
 

*Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen - Helsedirektoratet

 

Kontakt oss

Barnehager
Ta kontakt med den enkelte barnehage om du har spørsmål
Kommunale barnehager
Private barnehager
 

Barne- og ungdomsskoler:
Ta kontakt med den enkelte skole om du har spørsmål.
Oversikt over barne- og ungdomsskolene på Nesodden


Nesodden kulturskole
kulturskolen@nesodden.kommune.no

Introsenteret
Telefon: 92015570/46917832
 

Nesodden videregående skole
Telefon: 66 96 42 00
nesoddenvgs@viken.no


Follo barne- og ungdomsskole
Telefon: 64 91 39 50
fbu.skole@nordrefollo.kommune.no
 

Barn, unge og familie (BUF)
Se kontaktinfo til BUF her