Skole og barnehage

Klikk for stort bildeHer finner du en oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder på Nesodden.

Disse tiltakene gjelder på Nesodden:
 

Kommunale barnehager

Barnehagene holder åpent på gult nivå. Det innebærer ordinære åpningstider og servering av mat. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage. Barn i barnehager kan ha besøk fra egen kohort.
 

Private barnehager

Barnehagene har åpent på gult tiltaksnivå. Det innebærer ordinære åpningstider. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage. Barn i barnehager kan ha besøk fra egen kohort.
 

Barneskole

Barneskolene har åpent på gult tiltaksnivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole. Barn i barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


SFO

SFO har åpent på gult tiltaksnivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole.


Ungdomsskolene

Ungdomsskolene har åpent på gult tiltaksnivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole.


Skoleskyss

Elever i ungdomsskolen skal bruke munnbind når de tar bussen.


Follo barne- og ungdomsskole

Foresatte til barn på Follo barne- og ungdomsskole holder direkte kontakt med skolen for nærmere avtale. Barn i barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole har gult tiltaksnivå. Foresatte og elever får mer informasjon fra skolen.


Opplæring på introsenteret

Introsenteret har åpent på gult tiltaksnivå.  


Steinerskolen

Steinerskolen har åpent på gult tiltaksnivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon direkte fra skolen. Barn i barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


Barn, unge og familie (BUF)

BUF gir tilbud for barn, unge og familier som normalt, tilpasset nødvendige smitteverntiltak.
Se informasjonssidene til BUF for mer informasjon og kontakt.

 

Kontakt oss

Barnehager
Ta kontakt med den enkelte barnehage om du har spørsmål
Kommunale barnehager
Private barnehager
 

Barne- og ungdomsskoler:
Ta kontakt med den enkelte skole om du har spørsmål.
Oversikt over barne- og ungdomsskolene på Nesodden


Nesodden kulturskole
kulturskolen@nesodden.kommune.no

Introsenteret
Telefon: 92015570/46917832
 

Nesodden videregående skole
Telefon: 66 96 42 00
nesoddenvgs@viken.no


Follo barne- og ungdomsskole
Telefon: 64 91 39 50
fbu.skole@nordrefollo.kommune.no
 

Barn, unge og familie (BUF)
Se kontaktinfo til BUF her