Munnbind

Klikk for stort bildeHer finner du en oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder på Nesodden.

 

 

I Nesodden kommune er det påbudt å bruke munnbind på kollektivreiser (buss og båt), i taxi, i butikker, kjøpesenter og serveringssteder uavhengig av om du kan holde én meters avstand til andre.

 

Forskrift om bruk av munnbind på Nesodden


Forskriften lyder slik:

§ 3a.Påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind.

 

§ 3b.Påbud om bruk av munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind.

 

§ 3c.Påbud om bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre

Det skal brukes munnbind i butikker og fellesarealer på kjøpesentre.

Plikten gjelder ikke når ansatte i butikker kan opprettholde avstand eller når det er plexiglass eller lignende mellom ansatt og kunde.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind

 

§ 3d.Påbud om bruk av munnbind på serveringssteder

Ansatte på serveringssteder skal bruke munnbind når de er i lokaler hvor gjestene befinner seg.

Gjester som besøker serveringssteder skal bruke munnbind når de ikke sitter ved bordet.

For øvrig gjelder regler om avstand.

 

Les mer om bruk av munnbind og visir på Folkehelseinstituttets nettsider