Koronavaksine

Klikk for stort bilde  

Slik gjennomføres vaksineringen i Nesodden kommune

Nesodden har opprettet vaksinestasjon på Fjellstrand grendehus. Du vil bli kontaktet med tilbud om vaksinasjon og trenger ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste. Kommunen er nå i gang med vaksinering av aldersgruppen 84-75 år. Koronavaksinen og vaksineringen er gratis. 

 

 

Vaksinering

Se ukentlig status for antall personer som er vaksinert og fremdrift

22. februar - sist oppdatert 22. februar kl. 19.22

I inneværende uke (uke 8) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 200 personer bli vaksinert med dose 1, og 240 med dose 2. I neste uke (uke 9) er det foreløpig planlagt vaksinering av 228 med dose 2.

Frem til 23. februar har til sammen 1313 personer blitt vaksinert:

 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2.
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2.
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

16. februar 2021

I inneværende uke (uke 7) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 238 personer bli vaksinert med dose 1, og 96 med dose 2. I neste uke (uke 8) er det foreløpig planlagt vaksinering av 240 med dose 2.

Frem til 16. februar har til sammen 963 personer blitt vaksinert:

 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2.
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

9. februar 2021

I inneværende uke (uke 6) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 204 personer bli vaksinert med dose 1, og 54 med dose 2. I neste uke (uke 7) er det foreløpig planlagt vaksinering av 138 personer med dose 1, og 96 med dose 2.

Frem til 9. februar har til sammen 696 personer blitt vaksinert:

 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

2. februar 2021

I inneværende uke (uke 5) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 85+ på fastlegekontorene, og 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 240 personer bli vaksinert med dose 1, og 66 med dose 2. I neste uke (uke 6) er det foreløpig planlagt vaksinering av 204 personer med dose 1, og 54 med dose 2.

Frem til 2. februar har til sammen 360 personer blitt vaksinert:

 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

 

26. januar 2021

I inneværende uke (uke 4) fortsetter vaksineringen av gruppen 85+. Etter planen vil 96 personer bli vaksinert med første dose, og 72 sykehjemsbeboere som ble vaksinert i uke 1, vil få vaksinedose 2. I neste uke (uke 5) vil vi etter planen motta 84 vaksiner av dose 1, og 66 vaksiner av dose 2. Vi fortsetter da med vaksinering av gruppen 85+, prioritert helsepersonell og bruk av vaksinedose 2. 

Frem til 26. januar har til sammen 192 personer blitt vaksinert:

 • Uke 3: 54 personer ble vaksiner.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

 

Slik får du beskjed om når du skal vaksineres

Du vil motta informasjon på SMS når det er tid for din vaksinering. Du skal selv bestille time for vaksinering via telefon eller på nett, slik at du kan velge et tidspunkt som passer deg.


Utsendelse av SMS er basert på lister fra Folkeregisteret. Hvis du ikke er registrert med mobiltelefon, vil du motta et brev fra kommunen der det står hvordan du kan bestille time.


NB! Hvis du ikke er folkeregistrert i Nesodden kommune må du selv kontakte kommunen når det blir publisert på kommunens hjemmeside at den gruppen du tilhører skal vaksineres. Her vil du også finne informasjon om hvordan du melder deg opp til vaksinasjon.

Viktig informasjon til deg som skal ta vaksine
 • Møt presis til avtalt tid, slik at vi unngår for mange mennesker i lokalet samtidig.
 • Ta med legitimasjon med bilde
 • Ta på munnbind før du går inn i lokalet
 • Ta på klær hvor du enkelt kan kle av overarmen, hvor vaksinen skal settes
 • Ha med utfylt skjema Egenerklæringsskjema for koronavaksinering
 • Hvis du synes det er vanskelig å svare på alle spørsmål i skjemaet, kan vi hjelpe deg med resten når du kommer på vaksinasjonsdagen.
 • Tid for andre vaksinedose avtales når du møter for å få første dose.

 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon hvis du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Gi beskjed til vaksinestasjonen så fort som mulig så de kan finne en ny time til deg. Telefon 940 01 021

Hvem blir prioritert?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales å ta koronavaksine. Innbyggere som ikke er prioritert vil etter hvert få tilbud om å registrere seg for vaksinering. Regjeringen har gitt følgende prioritering for vaksinering, med de øverste prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

 

Andre grupper som skal vaksineres
Nesodden kommune har ikke mottatt informasjon om vaksinering av øvrige grupper under 45 år. Mer informasjon om gjennomføringen av vaksinering og prioriteringen av grupper, kan du lese om på Folkehelseintituttets nettsider om koronavaksinasjonsprogrammet.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen vil foregå på kommunens vaksinestasjon på Fjellstrand grendehus. Det er parkeringsmuligheter utenfor lokalet og busstopp i nærheten.

 

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta kontakt med vaksinestasjonen: 940 01 021