Koronavaksine

Klikk for stort bilde       
Slik gjennomføres vaksineringen i Nesodden kommune

Vaksineringen foregår på Vaksinestasjonen på Fjellstrand grendehus. Koronavaksinen og vaksineringen er gratis.

 

Vaksinering

Bestill tid for vaksinering

Du kan bestille tid til vaksinering digitalt eller på telefon

Bestill tid for vaksinering digitalt 
Innlogging via bankID/minID


Ring vaksinestasjonen på telefon 940 01 021 dersom du selv ikke har mulighet til å bestille tid på internett eller hvis du vil bestille tid for vaksinering sammen med din ektefelle/samboer/partner og begge er født i 1956 eller tidligere.

 

Hvem kan bestille time?

Innbyggere som er født i 1956 eller tidligere kan nå bestille tid for vaksinering. Hvis du ikke bestiller tid for vaksinering selv, vil du bli oppringt/kontkten kontaktet av kommunen, for å avtale en tid for vaksinering. Tidspunkt for vaksinedose 2 avtales når du får dose 1. Dose 2 kan ikke bestilles over nett eller telefon.


Prioriteringsgruppe 5

Nesodden kommune har nå begynt å vaksinere personer i aldersgruppen 55-64 år med sykdommene eller tilstandene listet opp under. Alle i prioriteringsgruppe 5 blir kontaktet av kommunen, og kan ikke bestille time selv på nett.


Prioriteringsgruppe 5 er for personer i aldersgruppen 55-64 år med følgende sykdommer eller tilstander:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

 

Avbestille time?

Dersom du må avbestille timen din, ber vi deg ringe vaksinetelefonen 940 01 021 så fort som mulig. 

 

Folkeregistrert i Nesodden kommune?

Alle som er folkeregistrert i Nesodden kommune vil bli kontaktet av kommunen, dersom de ikke selv har tatt kontakt enten via internett eller Vaksinetelefonen. Hvis du ikke er folkeregistrert på Nesodden, kan du når det er opplyst om at den prioriteringsgruppen du tilhører kan vaksinere seg, selv kontakte Vaksinetelefonen på 940 01 021.

Informasjon til deg som skal få vaksine
 • Møt presis til avtalt tid, slik at vi unngår for mange mennesker i lokalet samtidig.
 • Ta med legitimasjon med bilde
 • Ta på munnbind før du går inn i lokalet
 • Ta på klær hvor du enkelt kan kle av overarmen, hvor vaksinen skal settes
 • Ha med utfylt skjema Egenerklæringsskjema for koronavaksinering
 • Hvis du synes det er vanskelig å svare på alle spørsmål i skjemaet, kan vi hjelpe deg med resten når du kommer på vaksinasjonsdagen.
 • Tid for andre vaksinedose avtales når du møter for å få første dose. Fra og med 3. mai 2021 er anbefalt intervall mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner 12 uker og gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon hvis du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Gi beskjed til vaksinestasjonen så fort som mulig så de kan finne en ny time til deg. Telefon 940 01 021

 

Hvilken vaksine får jeg?

Nesodden kommune får vaksiner fra flere ulike leverandører, det vaksineres nå med Biontech-Pfizer.

 

Vaksinering hvis du har hatt covid-19

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene. Én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19.


Folkehelseinstituttet anbefaler at denne dosen gis tidligst 3 måneder etter tilfriskning, da dette gir best beskyttelse. Det er ikke behov for testing før vaksinasjon. Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering etter det aktuelle preparatets godkjente vaksinasjonsregime.
 

Dersom en person får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose, anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

 

Fremdrift og antall personer som er vaksinert

Her finner du informasjon om hvor langt vi har kommet med covid-19-vaksineringen og hvilken aldersgruppe som nå blir vaksinert. Siden oppdateres hver tirsdag. 

 

 

 

11. mai 2021

I inneværende uke (uke 19) vaksineres innbyggere født i 1956 eller tidligere, samt personer i prioriteringsgruppe 5*  (personer mellom 55-64 år med bestemte sykdommer eller tilstander, se liste under) og 6* (personer mellom 45-54 år med bestemte sykdommer eller tilstander). Etter planen vil 690 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 20) er det foreløpig planlagt vaksinering av 678 personer, hovedsakelig med dose 2.

Innbyggere født i 1956 eller tidligere som ønsker time til vaksinering, og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021 og bestille time.

 

Hvor mange har blitt vaksinert?

Så langt har 6.125 personer blitt vaksinert i Nesodden kommune.

Vaksinetall
Aldersgruppe Dose 1 Fullvaksinert
85+ 100% 100%
84-75 96,3% 85,3%
74-65 90,5% 42,2%
64-55 36% 3%
54-45 11,7% 2,9%
44-16 9,1% 2,3%

 

 • Uke 18: 633 personer ble vaksinert. Av disse ble 314 personer fullvaksinert.
 • Uke 17: 660 personer ble vaksinert. Av disse ble 187 personer fullvaksinert.
 • Uke 16: 569 personer ble vaksinert. Av disse ble 15 personer fullvaksinert.
 • Uke 15: 638  personer ble vaksinert. Av disse ble 21 personer fullvaksinert.
 • Uke 14: 555 personer ble vaksinert. Av disse fikk 27 dose 2.
 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert


* Prioriteringsgruppe 5 og 6
Gjelder personer med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

 

Vaksinasjon etter gjennomgått Covid-19

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene. Én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler at denne dosen gis tidligst 3 måneder etter tilfriskning, da dette gir best beskyttelse. Det er ikke behov for testing før vaksinasjon. Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering etter det aktuelle preparatets godkjente vaksinasjonsregime.

Dersom en person får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose, anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.Tidsintervall mellom dosene

Fra og med 3. mai 2021 er anbefalt intervall mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner 12 uker og gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

4. mai 2021

I inneværende uke (uke 18) vaksineres innbyggere født i 1956 eller tidligere, samt personer i prioriteringsgruppe 5*  (personer mellom 55-64 år med bestemte sykdommer eller tilstander, se liste under). Etter planen vil 630 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 19) er det foreløpig planlagt vaksinering av 690 personer.

NB! Innbyggere født i 1956 eller tidligere som ønsker time til vaksinering, og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes bestille time digitalt, eller ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021.
 

Vaksinasjon etter gjennomgått Covid-19

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene. Én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler at denne dosen gis tidligst 3 måneder etter tilfriskning, da dette gir best beskyttelse. Det er ikke behov for testing før vaksinasjon. Ved tvil om den som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering etter det aktuelle preparatets godkjente vaksinasjonsregime.

Dersom en person får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose, anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.Tidsintervall mellom dosene

Fra og med 3. mai 2021 er anbefalt intervall mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner 12 uker og gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

 

Hvor mange har blitt vaksinert?

Så langt har 5.492 personer blitt vaksinert i Nesodden kommune.

 • Uke 17: 660 personer ble vaksinert. Av disse ble 187 personer fullvaksinert.
 • Uke 16: 569 personer ble vaksinert. Av disse ble 15 personer fullvaksinert.
 • Uke 15: 638  personer ble vaksinert. Av disse ble 21 personer fullvaksinert.
 • Uke 14: 555 personer ble vaksinert. Av disse fikk 27 dose 2.
 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2.
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert


*Prioriteringsgruppe 5:
Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

27. april 2021

I inneværende uke (uke 17) vaksineres innbyggere født i 1956 eller tidligere. Kommunen begynner denne uken også å vaksinere personer i prioriteringsgruppe 5*, som er personer mellom 55-64 år med bestemte sykdommer eller tilstander (se liste under).

Etter planen vil 660 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 18) er det foreløpig planlagt vaksinering av 630 personer.

NB! Innbyggere født i 1956 eller tidligere som ønsker time til vaksinering, og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes bestille time digitalt, eller ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021.

4.832 personer har blitt vaksinert:

 • Uke 16: 569 personer ble vaksinert. Av disse ble 15 personer fullvaksinert.
 • Uke 15: 638  personer ble vaksinert. Av disse ble 21 personer fullvaksinert.
 • Uke 14: 555 personer ble vaksinert. Av disse fikk 27 dose 2.
 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2.
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

*Prioriteringsgruppe 5:
Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

20. april 2021

I inneværende uke (uke 16) vaksineres innbyggere født i 1955 eller tidligere. Det anslås at fastlegene blir ferdig med vaksinering av prioriteringsgruppe 4 b (aldersgruppe 18-64 år med underliggende sykdommer). Se nederst på siden, hvem som hører til prioriteringsgruppe 4 b.

Etter planen vil 564 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 17) er det foreløpig planlagt vaksinering av 660 personer.

NB! Innbyggere født i 1952 eller tidligere som ønsker time til vaksinering, og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes bestille time digitalt, eller ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021.

4.263 personer har blitt vaksinert:

 • Uke 15: 638  personer ble vaksinert. Av disse ble 21 personer fullvaksinert.
 • Uke 14: 555 personer ble vaksinert. Av disse fikk 27 dose 2.
 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2.
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

 

13. april 2021

I inneværende uke (uke 15) vaksineres innbyggere født i 1952 eller tidligere. Det anslås at fastlegene denne uken skal bli ferdig med vaksinering av prioriteringsgruppe 4 b (aldersgruppe 18-64 år med underliggende sykdommer). Se nederst på siden, hvem som hører til prioriteringsgruppe 4 b.

Etter planen vil 636 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 16) er det foreløpig planlagt vaksinering av 582 personer.

NB! Innbyggere over 71 år som ønsker time til vaksinering, og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes bestille time digitalt, eller ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021.

3625 personer har blitt vaksinert:

 • Uke 14: 555 personer ble vaksinert. Av disse fikk 27 dose 2.
 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2.
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

5. april 2021

I inneværende uke (uke 14) har kommunen startet å vaksinere de som er 73 og 74 år (født i 1947 og 1948) innenfor prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppen 65-74 år) på Fjellstrand grendehus. Samtidig har fastlegene startet opp vaksinering innenfor prioriteringsgruppe 4 b (aldersgruppe 18-64 år med underliggende sykdommer). Se nederst på siden, hvem som hører til prioriteringsgruppe 4 b.
 

Etter planen vil  534 personer bli vaksinert i inneværende uke. I neste uke (uke 15) er det foreløpig planlagt vaksinering av 636 personer.


NB! Innbyggere over 73 år som ønsker time til vaksinering og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021, eller bestille time digitalt.

3070 personer har blitt vaksinert:

 

 • Uke 13: 295 personer ble vaksinert. Av disse fikk 2 dose 2.
 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

30. mars 2021

I inneværende uke (uke 13) har kommunen begynt med vaksineringen av gruppe 4 (aldersgruppen 65-74 år) på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 276 personer bli vaksinert. I neste uke (uke 14) er det foreløpig planlagt vaksinering av 534 personer.

NB! Innbyggere over 74 år som ønsker time til vaksinering og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjonen på telefon 940 01 021, eller bestille time digitalt.

Frem til 30. mars har til sammen 2775 personer blitt vaksinert:

 • Uke 12: 331 person ble vaksinert. Av disse fikk 18 dose 2.
 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

23. mars 2021

I inneværende uke (uke 12) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år, og etter planen vil 330 personer bli vaksinert. I neste uke (uke 13) er det foreløpig planlagt vaksinering av 276 personer.

NB! Innbyggere over 78 år som ønsker time til vaksinering og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjon på telefon 940 01 021, eller bestille time digitalt.


Frem til 23. mars har til sammen 2444 personer blitt vaksinert:

 • Uke 11: 191 person ble vaksinert. Av disse fikk 6 dose 2.
 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

16. mars 2021

I inneværende uke (uke 11) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 186 personer bli vaksinert med dose 1. I neste uke (uke 12) er det foreløpig planlagt vaksinering av 330 personer.

NB! Innbyggere over 80 år som ønsker time til vaksinering og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjon på telefon 940 01 021.

Frem til 16. mars har til sammen 2253 personer blitt vaksinert:

 • Uke 10: 173 personer ble vaksinert. Av disse fikk 137 dose 2.
 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

9. mars 2021

I inneværende uke (uke 10) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 123 personer bli vaksinert med dose 1, og 145 med dose 2. I neste uke (uke 11) er det foreløpig planlagt vaksinering av 186  personer.
 

NB! Innbyggere over 80 år som ønsker time til vaksinering og som ikke har blitt kontaktet av sin fastlege eller av kommunen, bes ta kontakt med vaksinestasjon på telefon 940 01 021.

 

Frem til 9. mars har til sammen 2080 personer blitt vaksinert:

 • Uke 9: 363 personer ble vaksinert. Av disse fikk 215 dose 2
 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

2. mars 2021

I inneværende uke (uke 9) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 114 personer bli vaksinert med dose 1, og 208 med dose 2. I neste uke (uke 10) er det foreløpig planlagt vaksinering av 268 personer.

Frem til 2. mars har til sammen 1707 personer blitt vaksinert

 • Uke 8: 404 personer ble vaksinert. Av disse fikk 261 dose 2.
 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2.
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2.
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

22. februar 2021

I inneværende uke (uke 8) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 200 personer bli vaksinert med dose 1, og 240 med dose 2. I neste uke (uke 9) er det foreløpig planlagt vaksinering av 228 med dose 2.

Frem til 23. februar har til sammen 1313 personer blitt vaksinert:

 • Uke 7: 350 personer ble vaksinert. Av disse fikk 99 dose 2.
 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2.
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

16. februar 2021

I inneværende uke (uke 7) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 238 personer bli vaksinert med dose 1, og 96 med dose 2. I neste uke (uke 8) er det foreløpig planlagt vaksinering av 240 med dose 2.

Frem til 16. februar har til sammen 963 personer blitt vaksinert:

 • Uke 6: 267 personer ble vaksinert. Av disse fikk 53 dose 2.
 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

9. februar 2021

I inneværende uke (uke 6) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 204 personer bli vaksinert med dose 1, og 54 med dose 2. I neste uke (uke 7) er det foreløpig planlagt vaksinering av 138 personer med dose 1, og 96 med dose 2.

Frem til 9. februar har til sammen 696 personer blitt vaksinert:

 • Uke 5: 336 personer ble vaksinert. Av disse fikk 66 dose 2.
 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

2. februar 2021

I inneværende uke (uke 5) fortsetter vaksineringen av aldersgruppen 85+ på fastlegekontorene, og 75-84 år på Fjellstrand grendehus. Etter planen vil 240 personer bli vaksinert med dose 1, og 66 med dose 2. I neste uke (uke 6) er det foreløpig planlagt vaksinering av 204 personer med dose 1, og 54 med dose 2.

Frem til 2. februar har til sammen 360 personer blitt vaksinert:

 • Uke 4: 168 personer ble vaksinert. Av disse fikk 72 dose 2.
 • Uke 3: 54 personer ble vaksinert.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert.
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert.

 

26. januar 2021

I inneværende uke (uke 4) fortsetter vaksineringen av gruppen 85+. Etter planen vil 96 personer bli vaksinert med første dose, og 72 sykehjemsbeboere som ble vaksinert i uke 1, vil få vaksinedose 2. I neste uke (uke 5) vil vi etter planen motta 84 vaksiner av dose 1, og 66 vaksiner av dose 2. Vi fortsetter da med vaksinering av gruppen 85+, prioritert helsepersonell og bruk av vaksinedose 2. 

Frem til 26. januar har til sammen 192 personer blitt vaksinert:

 • Uke 3: 54 personer ble vaksiner.
 • Uke 2: 66 personer ble vaksinert
 • Uke 1: 72 sykehjemsbeboere ble vaksinert

 

Hvem blir prioritert?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales å ta koronavaksine. Innbyggere som ikke er prioritert vil etter hvert få tilbud om å registrere seg for vaksinering. Regjeringen har gitt følgende prioritering for vaksinering, med de øverste prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

 

Andre grupper som skal vaksineres
Nesodden kommune har ikke mottatt informasjon om vaksinering av øvrige grupper under 45 år. Mer informasjon om gjennomføringen av vaksinering og prioriteringen av grupper, kan du lese om på Folkehelseintituttets nettsider om koronavaksinasjonsprogrammet.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen foregår på vaksinestasjonen på Fjellstrand grendehus i Fjellveien 15, 1458 Fjellstrand. Det er parkeringsmuligheter utenfor lokalet og busstopp i nærheten.

 

 

Vaksinetelefonen

Har du spørsmål om vaksineringen på Nesodden? Kontakt Vaksinestasjonen på hverdager kl. 9-15, tlf. 940 01 021.