Besøk og private sammenkomster

Klikk for stort bildeRegjeringen har innført mindre strenge smitteverntiltak som gjelder på Nesodden fra 12. april, men det er fortsatt et høyt tiltaksnivå. På Nesodden gjelder Covid 19-forskriften: Kapittel 5B.

 

 

 

Dette gjelder på Nesodden:

 

Nesodden kommune anbefaler folk i prinsippet å møtes minst mulig, men hvis man møtes, bør man helst møtes ute.
 

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
   

Husk gode smittevernstiltak hvis du skal ha besøk:

 • Det bør være to meter mellom gjestene, unntatt de som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort. 
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Private arrangementer er forbudt

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall, som er inntil 50 personer i begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Med andre ord er det tillatt med 5 personer til stede som publikum.

Barnebursdager

Du kan invitere til barnebursdag hvis alle gjestene er fra samme kohort. Barn i samme kohort (og 1 til 2 venner) unntas også fra avstandskravet. Dette gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. Foresatte til andre barn bør ikke være med.


Barnebursdag på privat sted:

 • Dersom du har bursdagen hjemme med barn bare fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan dere ha hele kohorten, men du kan ikke ta med barn utenfor kohorten, selv om de f.eks. spiller på samme fotballag.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Hvis mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.
 • Sørg for gode smittevernrutiner ved henting og levering til bursdagen. Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.

 

Les mer om besøk og barnebursdag på helsenorge.no