Arbeid og næringsliv

Nye postnummer fra 1.10.2016 - Oversiktskart - Klikk for stort bilde

Regjeringen har innført mindre strenge smitteverntiltak som gjelder på Nesodden fra 12. april, men det er fortsatt et høyt tiltaksnivå. På Nesodden gjelder Covid 19-forskriften: Kapittel 5B.

Disse tiltakene gjelder på Nesodden fra 12. april:


 

Påbud om hjemmekontor

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 


Næringsdrivende med én-til-én-kontakt kan holde åpent

En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Virksomhetene skal registrere kundenes personopplysninger for eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og, om mulig, plassering i lokalet. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.
 

For håndverkere

Det anbefales at håndverkere unngår jobber i hjem med beboere til stede, unntatt når det er helt nødvendig.

Når håndverker er i hus med beboere til stede, eller flere håndverkere er i samme hus, bør de holde to meter avstand til andre og bruke munnbind eller maske.


Arbeidsreiser

Smittetrykket på Nesodden er lavere enn i mange andre kommuner i vår region. Vi oppfordrer derfor alle til å begrense reising til et minimum, også innenfor kommunen, og til i størst mulig grad begrense sosial kontakt.  Unngå unødvendige reiser innenlands. Reiser til utlandet frarådes.

 

Butikker og tjenester

  • Butikker kan holde åpent med strenge smitteverntiltak.
  • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

  • Skjenkestopp, men restauranter og kafeer kan holde åpent med strenge smitteverntiltak.

 

Kontakt oss

Arbeids- og næringslivet på Nesodden er hardt rammet under koronapandemien. Her er forslag til hvem du kan kontakte for informasjon eller rådgivning om støtteordninger, arbeidsforhold og annet.
 

  • Kultur, næring og idrett 66 96 43 10.
  • Næringsrådgiver Odd Fylling i Nesodden kommune – kan veilede og gi råd om muligheter på Nesodden.
  • Nesodden næringsråd – oppdaterer med informasjon om korona-pandemien fra kommunale og statlige myndigheter som Viken fylkeskommune, NAV, NHO, Arbeidstilsynet med mer.
  • Follo næringsråd – infotavle om kommunale og nasjonale støtteordninger for korona med mer
  • Nesodden kulturråd – forening for profesjonelle og frivillige innen kunst- og kulturlivet.
  • Nesodden kunstnere – forening for profesjonelle kunstnere som til hører en organisasjon i Kunstnernettverket.
  • StartUp Viken – sparringspartnere for de som vil skape noe. Gratis veiledning og kurs.

Plakater og annet til å skrive ut

 

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.