Arbeid og næringsliv

Nye postnummer fra 1.10.2016 - Oversiktskart - Klikk for stort bildeHer finner du en oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder på Nesodden.

Disse tiltakene gjelder på Nesodden til og med 10. mars:

 

Hjemmekontor

Alle som har mulighet bør ha hjemmekontor. Nesodden følger den nasjonale anbefalingen.


For næringsdrivende med én-til-én-kontakt

Virksomheter som tilbyr én-til-én tjenester, som for eksempel frisører, skal registrere kundenes personopplysninger for eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og om mulig plassering i lokalet. Opplysningene skal slettes etter 14 dager
 

For håndverkere

Det anbefales at håndverkere unngår jobber i hjem med beboere til stede, unntatt når det er helt nødvendig.

Når håndverker er i hus med beboere til stede, eller flere håndverkere er i samme hus, bør de holde to meter avstand til andre og bruke munnbind eller maske.


Reiser:

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Mer om arbeid, arbeidsreiser og hjemmekontor på nettsidene til Helsenorge

 

Mer om butikker, kjøpesentre, servering og skjenking på Nesodden kan du lese her


Mer om treningssentre på Nesodden kan du lese her

 

Kontakt oss

Arbeids- og næringslivet på Nesodden er hardt rammet under koronapandemien. Her er forslag til hvem du kan kontakte for informasjon eller rådgivning om støtteordninger, arbeidsforhold og annet.
 

 • Kultur, næring og idrett 66 96 43 10.
 • Næringsrådgiver Odd Fylling i Nesodden kommune – kan veilede og gi råd om muligheter på Nesodden.
 • Nesodden næringsråd – oppdaterer med informasjon om korona-pandemien fra kommunale og statlige myndigheter som Viken fylkeskommune, NAV, NHO, Arbeidstilsynet med mer.
 • Follo næringsråd – infotavle om kommunale og nasjonale støtteordninger for korona med mer
 • Nesodden kulturråd – forening for profesjonelle og frivillige innen kunst- og kulturlivet.
 • Nesodden kunstnere – forening for profesjonelle kunstnere som til hører en organisasjon i Kunstnernettverket.
 • StartUp Viken – sparringspartnere for de som vil skape noe. Gratis veiledning og kurs.

Plakater og annet til å skrive ut

 

 

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.