Endringer i covid-19-reglene fra 11. februar: Fortsatt strengt, men enkelte lettelser

Klikk for stort bildeEtter dialog med FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren er det besluttet at Nesodden kommune ikke lenger omfattes av de såkalte ring 2-tiltakene som ble innført som følge av utbruddet av et mutert covid-19-virus i Nordre Follo. Alle bes om fortsatt å begrense den sosiale omgangen og mobiliteten til et minimum for å redusere smitterisikoen. Det blir dermed ikke store endringer for Nesoddens innbyggere.

Alle skoler og barnehager på Nesodden fortsetter på gult nivå, og kulturskolen er også i gang med sine aktiviteter. Det er mulig for barn og unge å drive med organisert idrett og andre fritidsaktiviteter, forutsatt at smittevernreglene følges. Det blir også åpnet for besøk på Nesoddtunet sykehjem i større grad enn tidligere.  

 

Hovedoppfordringen om fortsatt å begrense sosial kontakt til et minimum følges bl.a. opp gjennom at påbudet om hjemmekontor for dem som kan utføre jobben hjemmefra videreføres. Kjøpesentrene gjenåpnes, fordi erfaringen fra Nesodden var at nedstengningen ikke ga det ønskede resultat. For å begrense handleturer utenfor kommunen åpner derfor nå kjøpesentrene opp igjen med fortsatt strenge smitteverntiltak. 

 

På Nesodden er det gjennom pandemien ikke blitt påvist smitteutbrudd på serveringsstedene. Nesodden vil derfor gå tilbake til de nasjonale skjenkebegrensningene som innebærer at det er lov å servere alkohol til maten. 

 

Nesodden har for øyeblikket et lavt smittetrykk og en nedadgående smittetrend de siste 14 dagene. Dette er svært positivt. Samtidig er det nettopp de strenge reglene, som har blitt fulgt lojalt opp, som er årsaken til at det nå ser bedre ut. Sammen med at vi nå er godt i gang med vaksineringen er det et berettiget håp om at vi går lysere tider i møte. 

 

Tiltakene vil bli vurdert i kriseledelsens neste ordinære møte den 16. februar.