Disse tiltakene gjelder for barnehager, SFO og skoler på Nesodden

Klikk for stort bildeLørdag 23. januar innførte regjeringen strenge tiltak i forbindelse med smitteutbruddet av et mutert covid-19 virus i Nordre Follo. Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Regjeringen har utarbeidet en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Barn av foresatte som er omfattet av denne listen, heretter kalt samfunnskritiske oppgaver, vil gis et eget tilbud etter avtale både i barnehager, SFO og fra 1. -7. trinn.  Det vil også bli gitt et tilbud til sårbare barn i barnehager, SFO og fra 1. -10. trinn.

 

Kriseledelsen i Nesodden kommune gikk lørdag formiddag gjennom tiltakene, og det er bestemt følgende regler for barnehager og skoler på Nesodden gjeldende fra mandag 25. januar. 

 

Barnehage

Barnehagene er stengt mandag og tirsdag for forberedelse til rødt nivå. Fra og med onsdag 27. januar til søndag 31. januar har barnehagene rødt nivå. I denne perioden er åpningstiden i barnehagen fra kl. 09:00 til kl.15:30. Foresatte vil få egen informasjon fra barnehagen. Det serveres ikke mat i denne perioden, så barna bringer med egen mat og drikke. For barn med foresatte med samfunnskritiske oppgaver, og for sårbare barn, gjelder barnehagens ordinære åpningstid i hele perioden etter påmelding.

 

Barneskole

For 1. – 4. klasse: Stengt mandag for planlegging, organisering og forberedelse til rødt nivå. Tirsdag vil det bli gitt et digitalt hjemmetilbud til alle. Det vil bli rødt nivå med oppmøte fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. Nærmere informasjon kommer fra skolene til foresatte.

 

For 5. - 7. klasse: Stengt mandag for planlegging, organisering og forberedelse til rødt nivå. Tirsdag vil det bli gitt et digitalt hjemmetilbud til alle. Rødt nivå med i det vesentligste hjemmeundervisning innføres fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. Nærmere informasjon kommer fra skolene til foresatte.

 

For barn med foresatte med samfunnskritiske oppgaver, og for sårbare barn, gjelder skolenes ordinære åpningstid i hele perioden etter påmelding til skolen.

 

Barneskolene gjenoppretter hjertetelefonene hvor barn og unge kan ringe for å snakke med en trygg voksen – eksempelvis sosiallærer eller helsesykepleier. Den enkelte skole informerer nærmere om tilbudet.

 

SFO

Stengt mandag og tirsdag for planlegging. Rødt nivå med redusert åpningstid fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. Det gis da tilbud fra skoleslutt og til kl. 15.30. Det gis ikke et tilbud om morgenen. For barn med foresatte med samfunnskritiske oppgaver, og for sårbare barn, gjelder SFOs ordinære åpningstider (kl. 7.30-17.00) i hele perioden etter påmelding til SFO.

 

Ungdomsskolene

Ungdomsskolene er stengt mandag og tirsdag, og det gjennomføres digital hjemmeundervisning. Det blir rødt nivå fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. Nærmere informasjon kommer fra skolene til foresatte. Det gjennomføres ordinær undervisning i hele perioden for sårbare barn.

 

Skoleskyss

Spørsmål om skoleskyss avklares mandag og tirsdag. Skolene vil komme med mer informasjon. Alle elever over 12 år skal bruke munnbind under reise.

 

Follo barne- og ungdomsskole

Foresatte til barn på Follo barne- og ungdomsskole tar direkte kontakt med skolen for nærmere avtale.  

 

Nesodden videregående skole

Digital undervisning i uke 4. Rødt nivå i uke 5. Nærmere informasjon kommer fra skolen til foresatte og elever.

 

Private barnehager

Holder stengt mandag og tirsdag. Videre informasjon om tilbudet gis fra skolen og direkte til foresatte.

 

Steinerskolen

Holder stengt mandag og tirsdag. Videre informasjon om tilbudet gis fra skolen og direkte til foresatte.

 

Kulturskolen

Digital kulturskoleundervisning til og med 31. januar.