Disse covid-19-reglene gjelder fra og med 3. februar

Klikk for stort bildeFra 3. februar innføres det lettelser for barn og unge, og barnehager og skoler er tilbake på gult tiltaksnivå. Alle butikker som ikke ligger i kjøpesentre kan også åpnes. Serveringsstedene kan gjenåpne, men skjenkeforbudet av alkohol opprettholdes. Rådene om i stor grad å unngå sosial kontakt er fremdeles strenge, men de går tilbake til slik de var før 23. januar. Stengingen av kjøpesentre, og påbudet om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra, opprettholdes.

Barnehage, skoler, SFO og Barn, unge og familie (BUF)

Barnehage
Barnehagene har gult nivå. Det innebærer ordinære åpningstider og servering av mat. Foresatte har fått mer informasjon fra den enkelte barnehage. 

 

Barneskole
Barneskolene har gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever har fått mer informasjon fra den enkelte skole.  

 

SFO
SFO har gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever har fått mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Ungdomsskolene
Ungdomsskolene har gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever har fått mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Skoleskyss
Kommunen har vært i kontakt med selskapet som kjører skolebusser for å avklare tiltak. Munnbind skal brukes av alle som går i ungdomsskolen når de tar bussen.

 

Follo barne- og ungdomsskole
Foresatte til barn på Follo barne- og ungdomsskole holder direkte kontakt med skolen for nærmere avtale.  

 

Nesodden videregående skole
Nesodden videregående skole har rødt tiltaksnivå fra onsdag 3. februar-7. februar. Fra mandag 8. februar har skolen gult nivå. Foresatte og elever får mer informasjon fra skolen.

 

Private barnehager
De private barnehagene har gult nivå. Det innebærer ordinære åpningstider. Foresatte har fått mer informasjon fra den enkelte barnehage. 

 

Steinerskolen
Steinerskolen har gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte har fått mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Barn, unge og familie (BUF)
BUF gir tilbud for barn, unge og familier som normalt, tilpasset nødvendige smitteverntiltak. Se informasjonssidene til BUF på kommunens nettsider for mer informasjon og kontakt.


 

Kultur

Tangenten/biblioteket

 • Biblioteket er åpent fra onsdag 3. februar. Se åpningstider her. 
 • Tangenten er åpen fra 3. februar, men lokalene er ikke tilgjengelige for utleie til eksterne. Åpningstidene er fra kl. 08.00-15.30.

 

Arrangementer

 • For barn og unge:
  • Steder for organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjenåpne. Det betyr f.eks. at teater, dans, kor, korps og andre kulturaktiviteter igjen kan starte opp fra 3. februar.
 • For vokse:
  • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt; Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs,
  • Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer
  • Alle bør holde avstand på minst en meter til personer som ikke tilhører egen husstand.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.
  • Munnbind er påbudt innendørs på offentlig sted for alle fra 13 år og oppover, uavhengig av om du klarer å holde en meters avstand.

 

Andre møtesteder

 • Sletta kafe for ungdom er under oppussing. Følg Sletta kafe på FB eller Instagram for mer informasjon
 • Ekelund seniorsenter er stengt inntil videre ref. nasjonal forskrift.
   

Kulturskolen

Det blir en-til-en-undervisning og undervisning for grupper på maksimalt fem elever. Ellers digital undervisning.

 

Idrett

 • Brattbakken: Fortsetter å holde åpent med strenge tiltak, inkludert begrensning på hvor mange som kan være i bakken samtidig.
 • Idrettshaller: Åpner for barn og unge under 20 år.
 • Svømmehaller: Åpner for skolesvømming og for organisert svømmetrening for barn og unge under 20 år.
 • Idrett utendørs: Tillates for barn og unge under 20 år. Det samme gjelder for voksne som trener organisert så lenge avstandsreglene overholdes.
 • Organisert aktivitet innendørs: Åpnes for barn og unge under 20 år.  

 

Næringslivet

 • Treningssentre kan holde åpent, under forutsetning av at sentret har systemer for å sikre at det kun er bosatte i Nesodden kommune som får trene der. Man må også opprettholde et fortsatt strengt smittevern som blant annet innebærer en minsteavstand på to meter.
 • Serveringssteder kan holde åpent, men skjenking er ikke tillatt.
 • Butikker utenfor kjøpesentre kan åpne, men kjøpesentre skal holde stengt etter de samme reglene som ble innført 23. januar.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene har siden innføringen av de innskjerpede reglene den 23. januar hatt åpne tilbud, med noen endringer på grunn av restriksjonene som ble innført.

 

Sykehjem:
Fra 3. februar går man tilbake til besøkskontroll som før 23. januar. Det er tillatt med besøk, men dette må avtales på forhånd. Det er egne regler for pårørende til pasienter som er i livets siste fase.

 

Hjemmebaserte tjenester, inkludert palliativt team og rehabilitering.
Fra 3. februar går man tilbake til samme tiltak som før 23. januar. 

 

Omsorgsboliger
Fellesarealer kan fra uke 5 benyttes som før 23. januar. I omsorgsboliger gjelder nasjonale føringer for besøk, og det er tillatt med besøk av opptil fem personer hvis avstandsreglene kan overholdes.

 

Nesoddtangen gård, dagavdelingen på Fjellstrand omsorgsbolig og aktivitetssenter på Skoklefall Dagsenter
Normal drift, men med samme smittevernregler som før 23. januar.

 

Remonter
Butikken har vært stengt siden 23. januar og kan åpne fra onsdag 3. februar.

 

Introsenter  
Introsenteret har digital undervisning frem til 10. februar.

 

Nasjonale anbefalinger 

Sosial kontakt
Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og være sammen med én bestevenn utenfor egen kohort.

 

Reiser

 • Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 
 • Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 
 • Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

 

På kommunens nettsider er det oppdatert informasjon om gjeldende regler og anbefalinger. Her finner du også oversikt over viktige telefonnumre.