Det jobbes med flere tilbud til ungdommen

Klikk for stort bilde Photo by Zachary Nelson on Unsplash Det planlegges flere tilbud til ungdom på Nesodden. Noe tar kort tid å få på plass, mens annet tar lengre tid.

I desember 2020 gjennomførte kommunalområdet Kultur, næring og idrett en stor spørreundersøkelse blant 745 elever på 5.–10 trinn i Nesoddskolen. Elevene skulle svare på hvordan de opplevde Nesoddens fritidstilbud og møteplasser.


–  Vi mottok betydningsfulle innspill til hvilke aktiviteter barna og ungdommene savner, og vi jobber med å tilpasse flere av våre tjenestetilbud, møteplasser og aktiviteter etter innspillene vi fikk i undersøkelsen, sier Ellen Knutsen, kommunalsjef for Kultur, næring og idrett i Nesodden kommune.

 


Her er noe av det kommunen i samarbeid med andre jobber med:

 

Uteaktiviteter

Det er for tiden mange folk ute i marka, på ski, kunstgressbanen, på skøytebanene, Tufteparkene og i Brattbakken.
 

– Mens mange andre kommuner i fjor vår og sommer stengte idrettsbanene, omdisponerte vi ressurser for å tilrettelegge for trygge utendørs idrettsarenaer, slik at barn og unge kunne møtes der. I tillegg har kommunen, når det har vært mulig med hensyn til smittevern, også prioritert å leie ut kommunens lokaler til aktiviteter for barn og unge. Det gjør vi fremdeles. Det er mye arbeid som ligger bak dette, og kommunen har her et enestående samarbeid med frivilligheten, sier Steinar Dahlen, virksomhetsleder for kultur og frivillighet i Nesodden kommune.
 

Sletta ungdomshus

Nesodden Frivilligsentral søkte om midler av Gjensidigestiftelsen, og fikk inn 728000 kroner til «Et sted å henge» på Sletta ungdomshus. Kjelleren i Sletta ungdomshus er derfor under oppussing, og skal bli ferdig til våren. Det blir nye toaletter, oppgradert ventilasjons- og elektrisk anlegg, nytt gamingrom og nytt aktivitetsrom. Inngangen blir tilrettelagt med universell utforming.
 

Nesodden kommune er i en prosess med Røde Kors Viken og Røde Kors Nesodden om å etablere et Fellesverk på Sletta, som skal være en møteplass for ungdom over 13 år.
 

I Sletta ungdomshus holder også Nesodden kulturskole til med blant annet Musikkverkstedet. Kulturskolen har fast tilholdssted i Tangenten og tilbyr opplæring og aktivitet i estetiske fag for barn og unge. –  Jeg vil oppfordre alle som ikke har kjennskap til kulturskolen om å undersøke de ulike kulturskoletilbudene, sier Dahlen.
 

Det jobbes også med å få på plass flere aktiviteter for ungdom på Parlamentet på Fagerstrand. Stillinger som skal jobbe med dette lyses ut innen kort tid.

Nesodden bibliotek

Biblioteket er åpent igjen. – Vanligvis er biblioteket i perioder kun selvbetjent, men nå skal biblioteket være betjent i hele åpningstiden for å skape trygge rammer og et godt tjenestetilbud i koronatiden, sier Knutsen. Biblioteket har også høyt fokus på digitale aktiviteter, også for ungdom. Les mer på Nesodden bibliotek.
 

Oppvekst 2025

Nesodden kommune har startet opp et omfattende tverrfaglig og forebyggende prosjekt: «Oppvekst 2025». Prosjektgruppen er virksomhetsovergripende sammensatt og består av ledere fra de tre kommunalområdene Kultur, næring og idrett, Helse og omsorg og Skole, barnehage og oppvekst. Prosjektteamet har jobbet frem og fått vedtatt følgende satsningsområder: Arenaer og møteplasser, foreldre som ressurs, fysisk og psykisk helse, og inkludering og rusforebygging. Prosjektleder er Tom Sammerud. Prosjektperioden her er langsiktig, med en tidsperiode på fem år. Nå skal «Oppvekst 2025» snarlig opprette en referansegruppe bestående av foresatte, idretten, frivilligheten, uorganiserte og kommunale virksomheter.
 

– Arbeidet med Oppvekst 2025 er arbeidskrevende, men det foreslås og gjennomføres aktiviteter for ungdom underveis, mens annet kan ta lang tid å gjennomføre, sier prosjektleder Tom Sammerud.