Covid-19 vaksineringen på Nesodden er godt i gang

Mann smiler mot helsearbeider som setter sprøyte. - Klikk for stort bilde7. januar ble Bjart Ove Ousland på Nesoddtunet den første nesoddingen som ble vaksinert mot covid-19. Vaksinen ble satt av Renata Stasiene. Status for vaksineringen

Beboerne ved Nesoddtunet sykehjem var de første som fikk covid-19 vaksine, og alle som skal vaksineres der har nå fått første dose. Etter retningslinjer utarbeidet av FHI er det også påbegynt vaksinering av utvalgte grupper av helsepersonell.

 

Denne uken er vaksineringen av gruppen 85 år og oppover igangsatt. Det er fastlegene som innkaller og vaksinerer denne gruppen, og hittil er det Varden legekontor som har fått vaksiner. De øvrige legekontorene vil få vaksiner i dagene og ukene som kommer.

 

Etter dette er det gruppen fra 75 til 84 år som står for tur. Denne gruppen vil bli kontaktet når det nærmer seg tid for vaksinering. Det er ennå ikke avklart om det er fastlegene som skal vaksinere også denne gruppen.  Kommunen følger FHIs plan for når de ulike gruppene skal vaksineres, men det er ukjent hvor mange doser kommunen vil motta i ukene fremover.

 

Lurer du på hvor i vaksinekøen du står? Se oversikten over prioriteringen av de ulike gruppene her.

 

Slik får man beskjed om når man skal vaksineres

Når det er tid for vaksinering vil man bli informert via SMS, og man vil også finne informasjon på kommunens nettsider, på Facebook og i Amta. Man skal selv bestille time for vaksinering via telefon eller på nett, slik at man kan velge et tidspunkt som passer.

 

Utsendelse av SMS-ene er basert på lister fra Folkeregisteret. Hvis du ikke er registrert med mobiltelefon, vil du i stedet motta et brev fra kommunen der det står hvordan du kan bestille time.

 

Hvis du ikke er folkeregistrert i Nesodden kommune må du selv kontakte kommunen når det blir publisert på kommunens hjemmeside at den gruppen du tilhører skal vaksineres. Her vil du også finne informasjon om hvordan du melder deg opp til vaksinasjon.

 

Massevaksinering på Fjellstrand grendehus

Kommunen har kommet langt i planleggingen av massevaksinering for de gruppene som ikke skal vaksineres hos fastlegen, og vaksinasjonen av disse gruppene vil starte opp på Fjellstrand grendehus. Tidspunkt for vaksinering, og påmeldingsplaner, blir kunngjort så snart kommunen vet når vaksinen kommer.

 

Vaksinasjonsgruppe skal sikre god gjennomføring

Det er satt ned en egen covid-19 vaksinasjonsgruppe i kommunen bestående av kommuneoverlege Liv Hagen, kommunalsjef for Helse og omsorg Anita Nilsen og beredskapsleder Berit Soløy. Irena Stjepanovic Vatlum, sykepleier og til daglig avdelingsleder i miljøtjenesten, har fått rollen som koordinator for vaksinegjennomføringen. Hun skal sikre en rask og trygg gjennomføring ved å være et bindeledd mellom kriseledelsen, fastlegene og kommunens ulike tjenesteområder som skal jobbe med vaksineringen.