Covid-19: Lettelser for Nesodden fra 3. februar

Nesodden blir tatt ut av det strengeste tiltaksområdet, som nå består av Nordre Follo, Ås og Oslo. Vi er dermed på samme nivå som de kommunene som i forrige uke var i randsonen til det nedstengte området som Nesodden da var en del av. Det er vedtatt lettelser i begge tiltaksområdene fra og med 3. februar, men Nesodden har fått betydelige lettelser. Noe av bakgrunnen for dette er at situasjonen rundt Nordre Follo er mer avklart, og smittenivået på Nesodden de siste 14 dagene er det laveste siden oktober. 

Bakgrunnen for tiltakene

Regjeringen innførte 23. januar en rekke innstramninger i ti kommuner etter utbruddet av et mutert covid-19-virus i Nordre Follo. Disse innstramningene gjelder nå frem til og med 2. februar. I dag kunngjorde regjeringen flere lettelser i reglene. Alle regjeringens tiltak for vårt område vil i første omgang gjelde fra og med onsdag 3. februar til og med 10. februar.
 

Fra 3. februar innføres det lettelser for barn og unge, og barnehager og skoler er tilbake på gult tiltaksnivå. Alle butikker som ikke ligger i kjøpesentre kan også åpnes. Serveringsstedene kan gjenåpne, men skjenkeforbudet av alkohol opprettholdes. Rådene om i stor grad å unngå sosial kontakt er fremdeles strenge, men de går tilbake til slik de var før 23. januar. Stengingen av kjøpesentre, og påbudet om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra, opprettholdes.

Barnehage, skoler, SFO og Barn, unge og familie (BUF)

Barnehage
Barnehagene fortsetter på rødt nivå mandag og tirsdag på samme måte som i uke 4. Onsdag åpner barnehagene på gult nivå. Det innebærer ordinære åpningstider og servering av mat. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage. 

 

Barneskole
Barneskolene fortsetter på rødt nivå mandag og tirsdag på samme måte som i uke 4. Onsdag åpner barneskolene på gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole.  

 

SFO
SFO fortsetter på rødt nivå med redusert åpningstid mandag og tirsdag som i uke 4. Onsdag åpner SFO på gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Ungdomsskolene
Ungdomsskolene fortsetter på rødt nivå mandag og tirsdag på samme måte som i uke 4. Onsdag åpner ungdomsskolene på gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte og elever får mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Skoleskyss
Kommunen er i kontakt med selskapet som kjører skolebusser for å avklare tiltak fra onsdag 3. februar når vi går til gult nivå. Munnbind skal brukes av alle som går i ungdomsskolen når de tar bussen.

 

Follo barne- og ungdomsskole
Foresatte til barn på Follo barne- og ungdomsskole holder direkte kontakt med skolen for nærmere avtale.  

 

Nesodden videregående skole
Rødt nivå i uke 5. Nærmere informasjon kommer fra skolen til foresatte og elever.

 

Private barnehager
Barnehagene har rødt nivå mandag og tirsdag. Onsdag åpner barnehagene på gult nivå. Det innebærer ordinære åpningstider. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte barnehage. 

 

Steinerskolen
Steinerskolen har rødt nivå mandag og tirsdag. Onsdag åpner skolen på gult nivå med ordinære åpningstider. Foresatte får mer informasjon fra den enkelte skole.

 

Barn, unge og familie (BUF)
BUF gir tilbud for barn, unge og familier som normalt, tilpasset nødvendige smitteverntiltak. Se informasjonssidene til BUF på kommunens nettsider for mer informasjon og kontakt.


 

Kultur

Tangenten/biblioteket

 • Biblioteket er åpent fra onsdag 3. februar. Se åpningstider her. 
 • Tangenten er åpen fra 3. februar, men lokalene er ikke tilgjengelige for utleie til eksterne. Åpningstidene er fra kl. 08.00-15.30.

 

Arrangementer

 • Steder for organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjenåpne. Det betyr f.eks. at teater, dans, kor, korps og andre kulturaktiviteter igjen kan starte opp fra 3. februar.
 • For vokse:
  • Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer
  • Alle bør holde avstand på minst en meter til personer som ikke tilhører egen husstand.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.
  • Munnbind er påbudt innendørs på offentlig sted for alle fra 13 år og oppover, uavhengig av om du klarer å holde en meters avstand
  • Ikke ha flere enn 5 gjester i hjemmet

 

Andre møtesteder

 • Sletta kafe for ungdom er under oppussing. Følg Sletta kafe på FB eller Instagram for mer informasjon
 • Ekelund seniorsenter er stengt inntil videre ref. nasjonal forskrift.
   

Kulturskolen

Det blir en-til-en-undervisning og undervisning for grupper på maksimalt fem elever fra 3. februar. Ellers digital undervisning.

 

Idrett

 • Brattbakken: Fortsetter å holde åpent med strenge tiltak, inkludert begrensning på hvor mange som kan være i bakken samtidig.
 • Idrettshaller: Åpner for barn og unge under 20 år fra 3. februar.
 • Svømmehaller: Åpner for skolesvømming og for organisert svømmetrening for barn og unge under 20 år fra 3. februar.
 • Idrett utendørs: Tillates for barn og unge under 20 år fra 3. februar. Det samme gjelder for voksne som trener organisert så lenge avstandsreglene overholdes.
 • Organisert aktivitet innendørs: Åpnes for barn og unge under 20 år fra 3. februar.  

 

Næringslivet

 • Treningssentre kan holde åpent, under forutsetning av at sentret har systemer for å sikre at det kun er bosatte i Nesodden kommune som får trene der. Man må også opprettholde et fortsatt strengt smittevern som blant annet innebærer en minsteavstand på to meter.
 • Serveringssteder kan holde åpent fra 3. februar, men skjenking er ikke tillatt.
 • Butikker utenfor kjøpesentre kan åpne 3. februar, men kjøpesentre skal holde stengt etter de samme reglene som ble innført 23. januar.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene har siden innføringen av de innskjerpede reglene den 23. januar hatt åpne tilbud, med noen endringer på grunn av restriksjonene som ble innført.

 

Fra og med 3. februar gjelder dette:

 

Sykehjem:
Fra 3. februar går man tilbake til besøkskontroll som før 23. januar. Det er tillatt med besøk, men dette må avtales på forhånd. Det er egne regler for pårørende til pasienter som er i livets siste fase.

 

Hjemmebaserte tjenester, inkludert palliativt team og rehabilitering.
Fra 3. februar går man tilbake til samme tiltak som før 23. januar. 

 

Omsorgsboliger
Fellesarealer kan fra uke 5 benyttes som før 23. januar. I omsorgsboliger gjelder nasjonale føringer for besøk, og det er tillatt med besøk av opptil fem personer hvis avstandsreglene kan overholdes.

 

Nesoddtangen gård, dagavdelingen på Fjellstrand omsorgsbolig og aktivitetssenter på Skoklefall Dagsenter
Disse går fra 3. februar tilbake til normal drift, men med samme smittevernregler som før 23. januar.

 

Remonter
Butikken har vært stengt siden 23. januar og kan åpne fra onsdag 3. februar.

 

Introsenter  
Introsenteret har digital undervisning frem til 10. februar.

 

Nasjonale anbefalinger fra 3. februar

Sosial kontakt
Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og være sammen med én bestevenn utenfor egen kohort.

 

Reiser

 • Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 
 • Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 
 • Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

 

På kommunens nettsider er det oppdatert informasjon om gjeldende regler og anbefalinger. Her finner du også oversikt over viktige telefonnumre.