Nyheter om korona

Nesodden kommune bygger sine tiltak og råd om koronaviruset informasjon fra nasjonale helsemyndigheter. Kommunens fagansvarlige på området er kommuneoverlegen.

 

 

Det var fornøyde barn som møtte opp da barnehagene åpnet igjen mandag 20. april. Både små og store var glade for å se hverandre igjen og for å leke sammen ute i finværet.

 

 

 

Nesodden kulturskole logo

Gradvis gjenåpningen gjøres for å ivareta behovet for trygghet og godt smittevern. Først ut er slagverk, klarinett, trombone og obo, og kun som én til én undervisning.

Det anbefales at alle med mistenkt covid-19 testes. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, testes man vanligvis ikke personer uten symptomer.

 

Du må ha rekvisisjon fra fastlegen din for å bli testet, dette gjelder også på teststasjonen ved Kommunesenter syd. Hvis du mener at du bør testes tar du kontakt med din fastlege. Hvis fastlegen din er i en annen kommune enn der du selv bor, tar du kontakt med legevakten du sogner til.

 

Etter at koronapandemien nådde Norge har vi vært i en utfordrende og annerledes situasjon, med omfattende smitteverntiltak for å begrense spredningen av viruset.Smitteverntiltakene har påvirket hverdagen til oss alle, og for å få en bedre oversikt over hvordan du, din husstand og Nesoddens øvrige innbyggere opplever situasjonen har kommunen laget en digital innbyggerundersøkelse. Det er frivillig å delta, og vi håper at både barn og voksne vil svare.

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet denne veilederen for barnehager. 

 

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet

De kommunale barnehagene åpner gradvis fra mandag 20. april. I praksis innebærer dette at barnehagene åpnes for seksåringene fra og med 20. april, og for femåringene fra 22. april. Mer informasjon om åpning for de yngre barna vil foreligge 23. april.

Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen har Nesodden kommune vedtatt en søkeordning for virksomheter på Nesodden. Gjennom støtte til prosjekter som bidrar til nyskaping og næringsutvikling skal ordningen styrke lokale virksomheter i en utfordrende tid pga. koronasituasjonen.

 

Nesodden kommune har laget retningslinjer (PDF, 202 kB) for ansatte i serveringsbransjen og koronavettregler (PDF, 2 MB)for besøkende.

Regjeringen besluttet tirsdag 7. april at barnehager kan åpne fra mandag 20. april og at 1. - 4. trinn samt SFO skal åpne mandag 27. april. - Vi er veldig glade for at regjeringen har tatt en felles beslutning for hele landet. Vi ser også frem til veilederen om hvordan dette praktisk skal gjøres, sier ordfører Truls Wickholm.