Nyheter om korona

Det planlegges flere tilbud til ungdom på Nesodden. Noe tar kort tid å få på plass, mens annet tar lengre tid.

Nesodden kommunes vaksinestasjon åpnet i dag, 4. februar. Bare i dag skal 84 personer få vaksine, og det er aldersgruppen 84 til 75 år som vaksineres.

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Maskot Leverandør: NTB scanpix

Alle flyktninger som bosettes på Nesodden får tett oppfølging av flyktningkonsulenter i kommunen. Siden mars 2020 har det stått sentralt å informere om hvilke koronatiltak og -anbefalinger som til enhver tid gjelder.

Fra 3. februar innføres det lettelser for barn og unge, og barnehager og skoler er tilbake på gult tiltaksnivå. Alle butikker som ikke ligger i kjøpesentre kan også åpnes. Serveringsstedene kan gjenåpne, men skjenkeforbudet av alkohol opprettholdes. Rådene om i stor grad å unngå sosial kontakt er fremdeles strenge, men de går tilbake til slik de var før 23. januar. Stengingen av kjøpesentre, og påbudet om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra, opprettholdes.

Nesodden blir tatt ut av det strengeste tiltaksområdet, som nå består av Nordre Follo, Ås og Oslo. Vi er dermed på samme nivå som de kommunene som i forrige uke var i randsonen til det nedstengte området som Nesodden da var en del av. Det er vedtatt lettelser i begge tiltaksområdene fra og med 3. februar, men Nesodden har fått betydelige lettelser. Noe av bakgrunnen for dette er at situasjonen rundt Nordre Follo er mer avklart, og smittenivået på Nesodden de siste 14 dagene er det laveste siden oktober. 

Denne uken ble det innført nye og strengere covid-19-regler på en rekke områder. Ordfører Truls Wickholm og kommuneoverlege Liv Hagen forteller her om smittesituasjonen og bakgrunnen for de inngripende tiltakene.

Hold ut, hold sammen og hold avstand.

 Etter at en ansatt den 26. januar testet positivt for covid-19, er seks ansatte satt i karantene. Alle ansatte og beboere blir nå testet. Foreløpig er ingen av beboerne i karantene, fordi de ansatte siden 20. januar har brukt fullt smittevernutstyr i kontakt med beboerne.

 

 

 Under en pressekonferanse søndag kveld ble det klart at regjeringen endrer enkelte av reglene i forskriften som ble gjort gjeldende fra 23. januar knyttet til hvilke butikker som kan holde åpent.  

Lørdag 23. januar innførte regjeringen strenge tiltak i forbindelse med smitteutbruddet av et mutert covid-19 virus i Nordre Follo. Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo

 

Her finner du en samlet oversikt over reglene og anbefalingene som gjelder fra og med 23. januar og i første omgang frem til 31. januar. 

Med bakgrunn i det muterte viruset som ble påvist i Nordre Follo 22. januar, ser Nesodden kommune behov for å informere om behovet for strenge smittevernregler.