Nyheter om korona

   

Her er oversikt over nyheter om korona, som er publisert på kommunens nettsider. Den siste nyheten ligger øverst.
 

Mann smiler mot helsearbeider som setter sprøyte.

Status for vaksineringen

Beboerne ved Nesoddtunet sykehjem var de første som fikk covid-19 vaksine, og alle som skal vaksineres der har nå fått første dose. Etter retningslinjer utarbeidet av FHI er det også påbegynt vaksinering av utvalgte grupper av helsepersonell.

Fredag 8. januar ble det påvist covid-19-smitte knyttet til ungdomsskolemiljøer på Nesodden. Smittesporing avdekket en uoversiktlig situasjon med et stort antall mulige nærkontakter. På bakgrunn av dette ble det besluttet at alle ungdomsskolene skulle ha digital hjemmeundervisning 11. og 12. januar.

Fredag 8. januar ble det påvist covid-19-smitte knyttet til ungdomsskolemiljøer på Nesodden, og smittesporing avdekket en uoversiktlig situasjon knyttet til de smittedes nærkontakter.

Samlingen av ungdommer ved Tangenåsen ungdomsskole på nyttårsaften, vurderes som en mulig supersprederhendelse. Mange kan ha blitt smittet. Det pågår for tiden et omfattende arbeid med smittesporing.

Ungdomsskolene på Nesodden gjennomfører digital hjemmeundervisning mandag og tirsdag førstkommende uke. Dette skjer etter at det 8. januar er avdekket smitte i en av ungdomsskolene. Smittesporing har avdekket at det er en uoversiktlig situasjon knyttet til de smittedes nærkontakter. Utgangspunktet er en samling utenfor Tangenåsen nyttårsaften. Kriseledelsen vurderer dette til å være en potensiell supersprederhendelse.

Fredag 8. januar er det påvist Covid-19 hos enkelte elever i ungdomstrinnet på Nesodden. Av den grunn vil det være mulig å ta koronatest lørdag 9. januar fra kl. 09.00-11.00.

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet at alle organiserte fritidsaktiviteter på Nesodden avlyses fra og med fredag 8. januar og til og med tirsdag 12. januar i henhold til §4.1 i smittevernloven.

Mann smiler mot helsearbeider som setter sprøyte.

Pasientene på Nesoddtunet helse- og omsorgssenter var de første nesoddingene som fikk vaksine mot koronaviruset når massevaksineringen startet opp i dag.

 

 

Søndag 3. januar kom regjeringen med flere nye regler og anbefalinger for hele landet for å begrense spredningen av covid-19. De nye nasjonale reglene er noe kommunen, virksomheter og alle innbyggere er pålagt å følge.

Koronavaksinering av prioriterte grupper på Nesodden begynner denne uken.