Nyheter om korona

Kriseledelsen i Nesodden kommune fraråder ikke lenger organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge innendørs, men anbefaler samtidig at aktivitetene i så stor grad som mulig legges utendørs. Kommunens lokaler som leies ut til aktiviteter for barn og unge vil være tilgjengelige fra mandag 10. mai. For voksne åpnes det foreløpig ikke for organiserte fritidsaktiviteter innendørs, med unntak av aktiviteter i regi av kommunens forebyggende tjenester.

Kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet i sitt møte 29. april at det ikke blir endringer i smittetiltakene nå. Beslutningen er fattet etter en uke der covid-19-smitten på Nesodden igjen øker. 

Dame med ansiktet mot får sprøyte av dame med hode vekk.

I dag, 27. april, ble vaksinedose 5000 satt på vaksinestasjonen på Fjellstrand. Det var Bente Krogstad som ble den heldige, og jubileet ble markert med et diplom. Vaksineringen har nå virkelig skutt fart, og hun er bare én av 660 nesoddinger som får sin koronavaksine inneværende uke.

To personer i hvite smittevernsdrakter og dame i sivil.

Kajsa Rosén (30) ble i midten av mars leder av testsenteret og smittesporingen på Nesodden. Hun er fornøyd med hvordan karantenereglene og testingen blir fulgt opp av nesoddingene.

 

Regjeringen besluttet 22. april at Nesodden fra og med mandag 26. april ikke lenger skal være på tiltaksnivå 5B. Dette innebærer at Nesodden nå omfattes av de nasjonale tiltakene. Kommunens kriseledelse har besluttet at Nesodden i tillegg er tjent med lokal forskrift for best mulig å sikre at smittetrykket fortsetter å synke.

 Regjeringen besluttet 22. april at Nesodden fra og med mandag 26. april ikke lenger skal være på tiltaksnivå 5b. Kriseledelsen i Nesodden kommune vil sikre en gradvis gjenåpning.  

Mann får sprøyte av dame i grønn overdel.

Vaksinestajonen åpner med dette opp for bestillinger for tid til vaksinering av alle innbyggere som er innenfor prioriteringsgruppe 4 (65-74 år), dvs. født i 1956 eller tidligere.


Hvis du er født i 1957 eller senere, må du vente til du får beskjed fra kommunen om at din aldersgruppe kan bestille tid.

 

Det er kun innbyggere som er født i 1955 eller tidligere som kan bestille tid til vaksinering nå. Hvis du er født i 1956 eller senere, må du vente til du får beskjed fra kommunen om at din aldersgruppe kan bestille tid.

  

 

Kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet 15. april, i samråd med FHI, at kommunens grunnskoler fra og med mandag 19. april går over fra rødt til gult tiltaksnivå. Overgangen er begrunnet i en oversiktlig smittesituasjon i skolen med lave smittetall, samt i den generelle smittesituasjonen på Nesodden med en synkende smittetrend.