Nyheter om korona

Fredag 26. februar hadde Oslo sitt høyeste antall covid-19-smittede på ett døgn siden midten av november, og det ble lørdag 27. februar klart at Oslo vil stramme inn ytterligere. Samme dag hadde Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) møte med kommunene i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og FHI hvor smittesituasjonen i Oslo og kommunene i Viken var tema.

Etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen på Nesodden og i omkringliggende kommuner, besluttet Nesodden kommunes kriseledelse på sitt møte 23. februar at de lokale forskriftene videreføres frem til og med 10. mars.

Regjeringen annonserte på en pressekonferanse 19. februar at det kommer endringer i de nasjonale smitteverntiltakene, blant annet gis det lettelser for for barn, unge og studenter.

 

Endringene vil gjelde fra natt til tirsdag 23. februar. Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

Vinterskog ved tjernet. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

 

 

Det er viktig å ta hensyn til koronatiltakene og smittevern også når du reiser bort i vinterferien. Sjekk ut de lokale smittevernreglene for dit du skal, og ikke reis om du ikke er frisk.

Etter dialog med FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren er det besluttet at Nesodden kommune ikke lenger omfattes av de såkalte ring 2-tiltakene som ble innført som følge av utbruddet av et mutert covid-19-virus i Nordre Follo. Alle bes om fortsatt å begrense den sosiale omgangen og mobiliteten til et minimum for å redusere smitterisikoen. Det blir dermed ikke store endringer for Nesoddens innbyggere.

Det planlegges flere tilbud til ungdom på Nesodden. Noe tar kort tid å få på plass, mens annet tar lengre tid.

Er du ensom? Blir du mobbet? Er det ille hjemme? Er du utsatt for vold eller trusler? Eller vil du fortelle om noen som er det? Du kan kontakte noen som hører på deg, du velger selv om de skal være voksne eller andre ungdommer.

Nesodden kommunes vaksinestasjon åpnet i dag, 4. februar. Bare i dag skal 84 personer få vaksine, og det er aldersgruppen 84 til 75 år som vaksineres.

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Maskot Leverandør: NTB scanpix

Alle flyktninger som bosettes på Nesodden får tett oppfølging av flyktningkonsulenter i kommunen. Siden mars 2020 har det stått sentralt å informere om hvilke koronatiltak og -anbefalinger som til enhver tid gjelder.

Fra 3. februar innføres det lettelser for barn og unge, og barnehager og skoler er tilbake på gult tiltaksnivå. Alle butikker som ikke ligger i kjøpesentre kan også åpnes. Serveringsstedene kan gjenåpne, men skjenkeforbudet av alkohol opprettholdes. Rådene om i stor grad å unngå sosial kontakt er fremdeles strenge, men de går tilbake til slik de var før 23. januar. Stengingen av kjøpesentre, og påbudet om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra, opprettholdes.