Utleie av kommunens idrettshaller, selskapslokaler og møterom

Kommunens idrettshaller vil foreløpig ikke kunne benyttes til innendørs trening av generelle smittevernhensyn. Kommunens selskapslokaler/møterom vil med samme begrunnelse inntil videre heller ikke bli leid ut. Avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg vil det bli foretatt en ny vurdering i slutten av mai.