Utleie av kommunale lokaler sommeren 2020

Klikk for stort bildeUnder koronapandemien har Nesodden kommune vært nødt til å stoppe utleien av kommunale lokaler og idrettshaller. Kriseledelsen i kommunen har vurdert situasjonen til at det nå er trygt gradvis å åpne opp igjen for barn og unge, men med enkelte begrensninger og under forutsetning av at smittevernsreglene følges. 

Alle kommunens lokaler benyttes til kommunens primæroppgaver som bl.a. skole, helse og omsorg. De fleste av kommunens tilbud åpnes nå opp igjen innenfor rammen av gjeldende smittevernregler, og flerbruk blir vurdert opp mot behovet for å ivareta smittevern for disse primære tjenestene.  

 

Følgende gjelder fra 27. mai 2020. Den 10. august vil kriseledelsen gjøre en ny vurdering av utleie av lokalene basert på smittesituasjonen i kommunen. NB. Det kan komme endringer underveis hvis smittesituasjonen endrer seg.
 

Tangenten - Nesodden kommunesenter
Benyttes/leies ut til:

 • Skole.
 • Politiske møter.
 • Aktiviteter for barn og unge.
 • Ungdomsarenaen: benyttes av kommunens administrasjon og til politiske møter.
 • Elevkantinen: leies ut til aktiviteter for barn og unge.
 • Auditoriet: leies ut til aktiviteter for barn og unge.
   

Steilene
Leies ut til aktiviteter for barn og unge, men avtaler om utleie som ble inngått før koronapademien opprettholdes.

Ruters ferje er nå i drift. Se Ruters avganger fra Nesoddtangen her.
 

Fjellstrand grendehus
Leies ut til politiske møter og til aktiviteter for barn og unge.
​​​​​​​

Nesoddtangen gård
Leies ut til politiske møter og til aktiviteter for barn og unge.
​​​​​​​

Idrettshaller
Leies ut til aktiviteter for barn og unge.

 • Bakkeløkka flerbrukshall - fra og med 18. juni.
 • Nesoddhallen - fra og med 23. juni.
 • Bjørnemyrhallen - stengt.
   

Nesodden samfunnshus
Leies ut til politiske møter og til aktiviteter for barn og unge.
 

Gymsaler
Leies ut til aktiviteter for barn og unge.
 

To gård
Leies ut til aktiviteter for barn og unge.
 

Ekelund seniorsenter 
Leies ut til aktiviteter for eldre. 

 

Beslutningene er fattet av kommunens kriseledelse med utgangspunkt i FHIs smittevernsråd.

 

Her finner du informasjon om hvordan du leier lokaler.

 

Leietakeres ansvar

Leietakere/brukere er ansvarlige for at smittevern ivaretas og må sette seg inn i de gjeldende smittevernveiledere og planlegge og organisere aktiviteter deretter. Ved alle arrangementer skal det være en ansvarlig arrangør som sikrer at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og at smittevernregler overholdes. Arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede slik at smittesporing kan gjennomføres.

Smitteveilederne fra regjeringen og Helsedirektoratet skal følges. 

 

Kontaktreduserende tiltak:

 • Minst 1 meter avstand til andre personer enn de i samme husstand.
 • Unngå fysisk kontakt, men dette er lov i barneidretten fra 1. juni 2020
 • Det er tillatt å være inntil 50 deltakere til 15. juni 2020. Fra 15. juni kan det bli 200 deltakere.
 • For trening anbefales maksimalt 20 personer i en gruppe. Kan være flere grupper på 20 personer med avstand mellom gruppene.
 • Garderober er stengt

Alle beslutninger og datoer gjelder inntil annet er bestemt.

 

Helsedirektoratet har også utgitt smittevernveiledere for ulike aktiviteter og arrangementer:

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Konserter og arrangementer.

Musikkøvelser.

Idrett.

 

Vi minner om de tre grunnleggende smittevernsreglene:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Hold avstand.
 • Vask hendene godt og lenge.