Spørsmål og svar om koronavirus i Nesodden kommune

Nesodden kommune bygger sine tiltak og råd om koronaviruset informasjon fra nasjonale helsemyndigheter. Kommunens fagansvarlige på området er kommuneoverlegen.

 

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om koronaviruset. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, se Folkehelseinstituttets hjemmeside eller Helsenorge.no. Du kan også ringe FHIs informasjonstelefon på 815 55 015.

Spørsmål og svar om korona

Smittevernsregler i Nesodden kommune (oppdatert 24.06)

Sykdom

 • Hvis man føler seg syk eller har luftveissymptomer, skal man holde seg hjemme 1 dag etter at man har blitt frisk.
 • Ved mistanke om korona smitte (feber, hodepine, hoste og/eller halssymptomer) skal fastlege kontaktes per telefon eller elektronisk.
 • Legen vurderer om det er grunnlag for testing.
 • Hvis påvist koronasmitte, se regler for isolasjon og karantene (PDF, 135 kB).

 

Hygiene

 • God håndhygiene med håndvask i 40 sekunder eventuelt håndsprit med minimum 70% alkohol på tørre rene hender hvis ikke vann og såpe er tilgjengelig.
 • Hoste/nyse i papir, alternativt i albuekroken.
 • Unngå unødig berøring av kontaktflater. Rengjør kontaktflater som berøres av mange.
 • Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe når du er i butikken.

 

Avstand

 • Forsøk å holde 1-2 meters avstand mellom deg selv og andre, bortsett fra dem du deler bolig med.
 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Begrens antall personer du er sammen med. En gruppe som samles bør ikke være på mer enn 20 personer.
 • Barn bør helst leke med barn fra samme kohort på fritiden. 
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres med inntil 20 personer per gruppe dersom man holder 2 meters avstand mellom gruppene og 1 meters avstand mellom personer. Barn og unge under 19 år er unntatt fra 1 meters-regelen under trening.
 • Ved private arrangementer og samlinger (bursdager etc.) er det kun tillatt med inntil 20 personer. 
 • Kulturarrangementer er tillatt for inntil 200 deltakere, med en smittevernansvarlig arrangør. Det finnes en egen veileder for kulturarrangementer.

 

Hvilke rettigheter har jeg? Info om permittering, sykepenger omsorgspenger mm

Se NAV nettsider om korona:

Koronavirus - Informasjon fra NAV

Hvordan smitter koronaviruset?

Svar: Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre, eller ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander.

Hva er vanlige symptomer ved koronasmitte?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker
Jeg lurer på om jeg er smittet. Hva skal jeg gjøre?

Hold deg hjemme og følg karantenereglene slik at du ikke smitter andre. Kontakt fastlege på telefon eller elektronisk for vurdering av testing hvis du fortsatt har symptomer etter to dager. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117. Ikke oppsøk legekontoret. 

Hvordan foregår prøvetakingen?

Det tas prøver fra hals og nese med en prøvepinne. Samme pinne benyttes i både hals og nese. Den som tar prøven vil ha på seg smittevernbekledning. På Nesodden foregår prøvetakingen ved en teststasjon utenfor Kommunesenter syd.

 I uke 31, 32 og 33 foregår all testing hos fastlege.

NB! Du må ha rekvisisjon fra din fastlege (evt. legevakt) din for å bli testet, dette gjelder også på teststasjonen ved Kommunesenter syd.

Vil kollektivtrafikken bli påvirket av koronaviruset? Hva gjør Ruter for å begrense smitte?

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. 

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Her kan du lese Ruters reiseråd, og få med deg eventuelle endringer i kollektivtilbudet som følge av virusutbruddet. 

Regler for karantene og isolering

Karanteneplikt ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

 

Hvem skal i karantene i 10 dager:

 • De som bor i samme husstand eller har hatt tilsvarende relasjoner til en med påvist smitte.
 • Personer som har vært i utlandet og kommer tilbake til Norge, med enkelte unntak. Se unntakene her.

 

Hva innebærer det å være i karantene:

 • Ikke ta offentlig transport
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
 • Unngå besøk

 

 

Hvem skal være i hjemmeisolering:

 • De som har fått påvist eller sannsynligvis er smittet med Covid-19

 

 

Hva innebærer det å være i hjemmeisolering:

 • Hold deg hjemme
 • Hold helt avstand til de andre du bor sammen med
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad
 • Vask overflater hyppig
 • Få hjelp til å handle
 • Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din
 • De du bor sammen med skal være i karantene

 

Hvem skal følges opp i ti dager:

 • Andre nærkontakter
 • Personer som har hatt tett kontakt med den smittede i tidsrommet fra 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og til personen er erklært smittefri
 • Mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter
 • Hatt direkte fysisk kontakt uten beskyttelse

 

Hva kan du gjøre i perioden du blir fulgt opp:

 • Du kan gå på skole eller jobb
 • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon eller om du føler deg syk
 • Du skal testes så snart som mulig, og ta ny test 2-3 dager etter første test
 • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe

 

Felles for alle nærkontakter:

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel
 • Dere som bor sammen, kan omgås normalt
 • De du bor med er ikke i karantene
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes
 • Negativ test forkorter ikke karantene/oppfølging
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering

 

Nærmere informasjon i Folkehelseinstituttets koronaveileder:

 

Unntak fra karanteneplikten for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov er unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport.

Se Folkehelseinstituttet for ytterligere informasjon om unntak fra karanteneplikten (fhi.no).

 

Unntak fra karanteneplikt for personer som ankommer Norge

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.

 


Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) (PDF, 135 kB)

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus

Jeg er satt i karantene, skal de andre i husstanden også være i karantene?

Hovedregelen er at hvis du ikke har symptomer, og ikke har fått påvist koronavirus, kan de andre i husstanden leve som normalt. 

Jeg har planlagt en reise og er usikker på om jeg bør dra?

Se UDs reiseråd

 

Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 10 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.