Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus i Nesodden kommune

Nesodden kommune bygger sine tiltak og råd om koronaviruset informasjon fra nasjonale helsemyndigheter. Kommunens fagansvarlige på området er kommuneoverlegen.

 

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om koronaviruset. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, se Folkehelseinstituttets hjemmeside eller Helsenorge.no. Du kan også ringe FHIs informasjonstelefon på 815 55 015.

Spørsmål og svar om korona

Hvilke rettigheter har jeg? Info om permittering, sykepenger omsorgspenger mm

Se NAV nettsider om korona:

Koronavirus - Informasjon fra NAV

Hvordan smitter koronaviruset?

Svar: Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre, eller ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander.

Hva er vanlige symptomer ved koronasmitte?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker
Jeg lurer på om jeg er smittet. Hva skal jeg gjøre?

Hold deg hjemme og følg karantenereglene slik at du ikke smitter andre. Hvis du får symptomer og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117. Ikke oppsøk legekontoret. 

Hvem skal testes for viruset?

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

 

NB! Du må ha rekvisisjon fra fastlegen din for å bli testet, dette gjelder også på teststasjonen ved Kommunesenter syd.

Hvis du mener at du bør testes tar du kontakt med din fastlege. Hvis fastlegen din er i en annen kommune enn der du selv bor, tar du kontakt med legevakten du sogner til.

 

Oppdatert 25. mars 2020, kilde: Folkehelseinstituttet

Hvordan foregår prøvetakingen?

Det tas prøver fra hals og nese med en prøvepinne. Samme pinne benyttes i både hals og nese. Den som tar prøven vil ha på seg smittevernbekledning. På Nesodden foregår prøvetakingen ved en teststasjon utenfor kommunesenter syd.

 

NB! Du må ha rekvisisjon fra din fastlege (evt. legevakt) din for å bli testet, dette gjelder også på teststasjonen ved Kommunesenter syd.

Vil kollektivtrafikken bli påvirket av koronaviruset? Hva gjør Ruter for å begrense smitte?

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. 

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Her kan du lese Ruters reiseråd, og få med deg eventuelle endringer i kollektivtilbudet som følge av virusutbruddet. 

Hvem skal i karantene?

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.


Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av korona skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

 

Forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Jeg er satt i karantene, skal de andre i husstanden også være i karantene?

Hovedregelen er at hvis du ikke har symptomer, og ikke har fått påvist koronavirus, kan de andre i husstanden leve som normalt. 

Forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Jeg har nettopp vært på reise, bør jeg være i karantene?

Ja. Alle som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
 

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre personer enn husstandsmedlemmer unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

 • Gå på jobb eller skole.
 • Lengre reiser innenlands eller reiser utenlands.
 • Ta offentlig transport.
 • Oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg.
 • Oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.


FHIs nettsider
Forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Jeg har planlagt en reise og er usikker på om jeg bør dra?

Helsedirektoratet oppfordrer sterkt alle til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendig, både innenlands og utenlands.

 

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

 

Forøvrig bør du unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

 

UDs reiseråd

Hvordan foregår hjemmeundervisningen?

Skolene har utarbeidet planer for å ivareta hjemmeundervisningen. Planene tar utgangspunkt i at øktene hver dag bør bestå av minimum to til tre fag i tillegg til en lesestund.

Undervisningen bør ha variasjon i temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene.  Det vil legges opp til digital kommunikasjon via chat/e-post/telefon og evt. video. Det er viktig at kontakten opprettholdes med elevgruppen.Læreplanene i de ulike fagene kan du lese på udir.no

 

Fravær

Det føres ikke fravær for elever som ikke møter på skolen på grunn av karantene pålagt av helsemyndighetene, og som gjennomfører undervisningsopplegg hjemmefra. Disse elevene deltar i avtalt opplæring. Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus finnes på Helsedirektorat.no

 

Har du spørsmål

Spørsmål om hjemmeundervisningen på den enkelte skole rettes til rektor.

Nesodden kommune har også opprettet en informasjonstelefon for generelle spørsmål knyttet til koronasmitte og barnehage- og skoledrift, tlf: 940 14 401 / 477 98 614

Telefonene er bemannet hverdager mellom kl 09:00-15:30 på hverdager fra og med fredag 13.03.

Kan barn og unge leke sammen/treffes nå som skolene er stengt?

Stenging av skoler og barnehager er et dramatisk tiltak som er iverksatt for å redusere smittespredning. Vi bør derfor unngå at barn samles i grupper privat når de ikke er på skolen. Helsemyndighetene anbefaler at helst bør kun søsken omgås hverandre tett. Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned forbud mot at barn leker sammen ute. 

Må jeg betale for barnehage/SFO-plass når barnet mitt må være hjemme?

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbud et er strengt på grunn av koronapandemien. Barnehagene får kompensert det økonomiske tapet av staten.

Faktura som allerede er sendt ut med forfall 25. mars må betales i sin helhet. Refusjon vil komme på neste faktura. Dersom dere har spørsmål om grunnlaget for fakturaen, kan dere kontakte barnehagestyrer eller SFO-leder.

April måned blir betalingsfri og det vil ikke bli sendt ut faktura med forfall 25. april. Skoler og barnehager er foreløpig stengt i nøyaktig en måned (12. mars – 13. april), og man vil da ha fått kompensasjon for de stengte dagene.

 

Les mer på regjeringens hjemmesider