Spørsmål og svar om koronavirus i Nesodden kommune

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om koronaviruset. Nesodden kommune bygger sine tiltak og råd om koronaviruset informasjon fra nasjonale helsemyndigheter. Kommunens fagansvarlige på området er kommuneoverlegen.

Spørsmål og svar om korona

Smittevernsregler i Nesodden kommune

Sykdom

 • Holde deg hjemme hvis du føler seg syk eller har luftveissymptomer. Bli hjemme en dag etter at du er symptomfri.
 • Ved mistanke om korona smitte (feber, hodepine, hoste og/eller halssymptomer) bør du testes. Book time til testing her eller ring kommunens test-telefon: 940 14 401.
 • Hvis påvist koronasmitte, se regler for karantene og isolering.

 

Hygiene

 • God håndhygiene med håndvask i 40 sekunder eventuelt håndsprit med minimum 70% alkohol på tørre rene hender hvis ikke vann og såpe er tilgjengelig.
 • Hoste/nyse i papir, alternativt i albuekroken.
 • Unngå unødig berøring av kontaktflater. Rengjør kontaktflater som berøres av mange.
 • Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe når du er i butikken.

 

Avstand

 • Hold minst 1 meters avstand mellom deg selv og andre, bortsett fra dem du deler bolig med.
 • Munnbind er påbudt på kollektivreiser når det ikke er mulig å holde én meters avstand (ihht lokal forskrift, se siste kulepunkt).
 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Begrens antall personer du er sammen med. 
 • Barn bør helst leke med barn fra samme kohort på fritiden. 
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres med inntil 20 personer per gruppe dersom man holder 2 meters avstand mellom gruppene og 1 meters avstand mellom personer. Barn og unge under 19 år er unntatt fra 1 meters-regelen under trening.
 • Private arrangementer og samlinger er tillatt for inntil 20 personer. 
 • Arrangementer er tillatt for inntil 200 deltakere, med en smittevernansvarlig arrangør. Nesodden kommune har vedtatt en lokal forskrift som omhandler maksimalt 50 personer på innendørs arrangementer uten faste sitteplasser.

 

Hvilke rettigheter har jeg? Info om permittering, sykepenger omsorgspenger mm

Se NAV nettsider om korona:

Koronavirus - Informasjon fra NAV

Hvordan smitter koronaviruset?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre, eller ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander.

Hva er vanlige symptomer ved koronasmitte?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom. Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

Jeg lurer på om jeg er smittet. Hva skal jeg gjøre?

Hold deg hjemme og følg karantenereglene slik at du ikke smitter andre.

Ta kontakt på kommunens test-telefon 940 14 401 hvis du har behov for å bli testet. 
Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 8.30-15.00.

Dersom du trenger helsehjelp, ta kontakt med din fastlege.

Hvordan foregår prøvetakingen?

Det tas prøver fra hals og nese med en prøvepinne. Samme pinne benyttes i både hals og nese. Den som tar prøven vil ha på seg smittevernbekledning. På Nesodden foregår prøvetakingen ved teststasjon utenfor Kommunesenter syd.

Vil kollektivtrafikken bli påvirket av koronaviruset? Hva gjør Ruter for å begrense smitte?

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. 

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Her kan du lese Ruters reiseråd, og få med deg eventuelle endringer i kollektivtilbudet som følge av virusutbruddet. 

Regler for karantene og isolering

Klikk for stort bildeKarantene ved innreise

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge hvis de kommer fra rød sone. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Selv om den som kommer fra rød sone tester negativt for covid-19, gjelder fortsatt karanteneplikt i 10 dager.

 

 

Karantene

Hvem skal i karantene?

 • De som bor i samme husstand som én med påvist smitte har karantene i 15 dager etter at husstandsmedlem ble syk.
 • De som har hatt nærkontakt med en med påvist smitte (nærkontakter) har karantene i 10 dager etter siste kontakt.
 • Personer som har vært i utlandet i rød sone og kommer tilbake til Norge har karantene i 10 dager etter hjemkomst. Se oversikten her.

Hva innebærer det?

 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek

 

Hjemmeisolering

Hvem skal være i hjemmeisolering?

 • De som har fått påvist eller sannsynligvis er smittet med Covid-19

Hva innebærer det?

 • Hold deg hjemme
 • Hold helt avstand til de andre du bor sammen med
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad
 • Vask overflater hyppig
 • Få hjelp til å handle
 • Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din
 • De du bor sammen med skal være i karantene

 

Nærkontakter

Hvem er nærkontakter:

 • De som bor i samme husstand eller har tilsvarende relasjon til en som har påvist smitte. 

 • Personer som har hatt tett kontakt med den smittede i tidsrommet fra 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og til personen er erklært smittefri.

 • De som har holdt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
 • De som har hatt direkte fysisk kontakt uten beskyttelse.

Regler for nærkontakter:

 • Begrens kontakt med andre personer.
 • Dere som bor sammen, kan omgås normalt.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Negativ test forkorter ikke karantenetiden.
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering.

 

Unntak fra karanteneplikten

 • Unntak fra karantene for personell i samfunnskritiske funksjoner kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.
 • Arbeidspendlere fra Sverige og Finland er unntatt fra karanteneplikten, men må testes hver 7. dag.


 

Mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider:

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus

Jeg er satt i karantene, skal de andre i husstanden også være i karantene?

Nei, de andre i din husstand trenger ikke å være i karantene og kan leve som normalt. 

Jeg har planlagt en reise og er usikker på om jeg bør dra?

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Personer som ankommer Norge fra røde soner skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge. 

 

For unntak og mer informasjon:
UDs reiseråd