Slik åpner barnehagene for de eldste barna

Klikk for stort bilde De kommunale barnehagene åpner gradvis fra mandag 20. april. I praksis innebærer dette at barnehagene åpnes for seksåringene fra og med 20. april, og for femåringene fra 22. april. Mer informasjon om åpning for de yngre barna vil foreligge 23. april.

Nesodden kommune har planlagt for en gradvis gjenåpning av barnehagene i uke 17. Samtidig har regjeringen varslet at det kommer en nasjonal veileder for smittevern i barnehagene, som kommunen vil legge til grunn for sine planer. De ansatte i de kommunale barnehagene skal gjennomføre opplæring i den nasjonale veilederen og lokale retningslinjer før man kan åpne opp for de ulike årskullene.

 

Slik blir barnehagetilbudet fra 20. april:  

  • Åpning for seksåringene (skolestartere august 2020) fra og med mandag 20. april.
  • Åpning for femåringene (skolestartere august 2021) fra og med onsdag 22. april.
  • Åpningstiden i barnehagen vil være kl. 08.00 – 16.00 i uke 17.
  • Regjeringen har gitt signaler om åpning for alle barn fra 27. april. Dette vil også kunne komme til å skje gradvis. Hvordan dette praktisk vil gjøres på Nesodden blir informert om 23. april.
  • Barnehagene vil opprettholde tilbudet til barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn uavhengig av gradvis åpning.
  • Barn med luftveissymptomer skal ikke i barnehagen, men holdes hjemme i 48 timer etter symptomfrihet.

 

Det vil være egne rutiner for levering og henting av barn i barnehagen. Den enkelte barnehage informerer foresatte direkte om hvordan dette organiseres, i tillegg vil det komme mer informasjon om hverdagsrutinene i barnehagen.