Retningslinjer vedrørende koronasmitte

Klikk for stort bildeRetningslinjer for Nesodden kommune per 8.3.2020 og inntil annet blir bestemt.

Retningslinjene er basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen og er besluttet av kommunedirektøren. 

Hvor smittsom er sykdommen korona?

Sykdommen er antakelig mer smittsom enn influensa.

 

Hvordan kan man unngå smitte?

 • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer som hoster.
 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring.
 • Finne alternativer til håndhilsing og klemming.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter skal du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Desinfeksjonsmidler med alkohol ødelegger viruset.
 • Personer med alvorlig sykdom bør unngå å komme i fysisk kontakt med personer som har vært i områder med smitte de siste to ukene. Da bør man heller ha kontakt over telefon eller internett. Hvis det er mer enn to uker siden de kom hjem og de ikke har symptomer som hoste, tungpustethet eller feber er det trygt å besøke hverandre.

   

Hjemmekarantene benyttes for: 

 • Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 
   
 • Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

 • Nesodden kommune har besluttet at inntil annet blir bestemt, skal også personer som jobber i helse og omsorg, og som bor sammen med person (nærperson) som er satt i hjemmekarantene grunnet mistanke om koronasmitte, ilegges karantene inntil prøvesvar for nærperson foreligger.

   

Informasjon til deg som er i hjemmekarantene

Hjemmekarantene i 14 dager er aktuelt for deg som har vært på reise i utbruddsområder eller hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle, men ikke har symptomer på covid-19, koronavirus.

Dersom du bor sammen med en person som er syk med koronavirus, er det egne råd for dette.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, tungpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon/elektronisk for videre vurdering.  

Du kan gå ut av eget hjem, men det anbefales å unngå nær kontakt med andre.
Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole.
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport.
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Så lenge du som har hjemmekarantene ikke har symptomer, anses det å være lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

 

 

Råd til personer som bor sammen med en i hjemmekarantene

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer. Vi anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissymptomer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme frem til avklaring.
 

Hosting og nysing

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.
 

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.
 

Klesvask og rengjøring

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

 

 

Informasjon til deg som er i hjemmeisolering med påvist koronavirus

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme.

Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre som hjelper deg med nødvendige innkjøp. Det finnes også flere nettbaserte løsninger for dagligvarer mm.
 

Følg med på symptomer

Ta kontakt med fastlege eller legevakt per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).
 

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.
 

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.
 

Hosting og nysing

​​​​Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.
 

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.
 

Klesvask og rengjøring

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

 

 

Råd til husstandsmedlemmer til smittede

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, koronavirus, regnes du som nærkontakt og bør ha hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.
 

Du bør unngå unødvendig sosial kontakt i 14 dager etter du sist hadde kontakt med personen som var smittet med koronavirus, eventuelt 14 dager etter at personen ble erklært smittefri. Du bør ikke gå på jobb eller skole og unngå offentlige områder. Ikke bruk offentlig transport eller drosjer. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste inntil 14 dager etter siste kontakt med pasienten eventuelt 14 dager etter at pasienten er erklært smittefri. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.
 

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.
 

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.
 

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.


Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

 • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg.
 • Før du skal ut av huset.
 • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.


 

Har du spørsmål?

Det anbefales primært å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no.

Hvis du ikke finner svar på de nevnte nettsidene kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015 
Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.
 

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus