Ingen endringer for breddeidretten - koronatiltakene opprettholdes

Klikk for stort bildeFra mandag 12. oktober endrer myndighetene flere av sine nasjonale retningslinjer knyttet til smitteverntiltak. Nesoddens kriseledelse besluttet i sitt møte den 9. oktober å opprettholde den lokale bestemmelsen om at barn og unge har prioritet i kommunale lokaler, og at de nasjonale retningslinjene om å gjenåpne fase 1 (les mer om fasene her) ikke skal følges. Breddeidretten for voksne over 19 år gjenopptas altså ikke.

Nesodden kommune følger de nasjonale bestemmelsene når det ikke foreligger særskilte årsaker til å ha egne, lokale retningslinjer. Årsaken til at breddeidretten ikke gjenopptas nå, er at smittetrykket rundt og på Nesodden de siste ukene har vært så høyt at det ikke er tilrådelig å lempe på restriksjonene som har vært gjeldende siden mars 2020. Det er også et poeng at smitten nå hovedsakelig øker blant unge voksne, og dette er den gruppen som i størst grad deltar i aktiviteter innenfor breddeidretten for voksne.

 

Alkoholservering etter kl. 24.00 tillates fra og med 12. oktober i tråd med de nasjonale retningslinjene. Serveringsstedene er underlagt strenge smittevernregler, og pålegges fra samme dato å føre lister over gjestene for å lette eventuell smittesporing.

 

Ny vurdering gjøres av kriseledelsen den 25. oktober.