Igangsatte tiltak ifm koronavirus i Nesodden kommune

Nesodden kommune følger situasjonen tett og forholder seg til råd fra nasjonale myndigheter.

Kommunen har blant annet iverksatt disse tiltakene lokalt:

 • Opprette mulighet for barnepass i påsken for personer i samfunnskritiske funksjoner.
 • Satt ut informasjonsskilt ved idrettsplasser og møteplasser, ved inngangen til marka, på lekeplasser og i barnhager.
 • Opprettet ulike kommunale telefonnummer hvor man kan få hjelp og informasjon (Hjelpetelefon, hjertetelefon for elever, informasjonstelefon)
 • Opprettet digital løsning for gjennomføring av politiske møter.
 • Besøksforbud ved Nesoddtunet sykehjem fra og med 15. mars.
 • Nesodden bibliotek stenges for besøkende.
 • Stenging/hjemmeundervisning ved alle skoler og barnehager fra og med 14. april.
 • Stenging/hjemmeundervisning ved Introsenteret.
 • Kulturskolen har innstilt all undervisning fra og med 14. april.
 • Follo barne- og ungdomssskole er stengt.
 • Opplæring- og dagaktivitetssenteret stenges.
 • Dagavdelingen på Fjellstrand omsorgsboliger er stengt.
 • Dagtilbudet på Nesoddtangen gård er stengt.
 • Dagaktiviteter ved Ekelund seniorsenter er avlyst.
 • Remontér AS er stengt.
 • Redusert åpningstid for publikum i Tangenten/rådhuset.
 • Barnebiblioteket på Tangenten stenges fra 13. mars
 • Svømmehallene er stengt.
 • Utlånssentralen for lån av turutstyr er stengt.
 • Skoklefald ungdomshus og Parlamentet ungdomsklubb på Fagerstrand er stengt.
 • Alle arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses.
 • Alle arrangementer med mellom 50 og 500 mennesker må søkes kommunen om. Søknaden merkes «Arrangementssøknad» og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no.
 • Nesodden kommune reduserer egne arrangementer eksternt og internt og vurderer situasjonen fortløpende.
 • Nesodden kommune iverksetter tiltak med hjemmekontor etter egne retningslinjer.
 • Opprettet stasjon for prøvetaking utenfor Kommunesenter syd.
 • Anbefalt å unngå trening og andre aktiviteter innendørs hvor mange mennesker er tett på hverandre.
 • Innført besøksrestriksjoner ved kommunens sykehjem og helse- og omsorgsboliger med sårbare grupper.
 • Opprettet et ambulerende team for prøvetaking.
 • Informasjonsplakater er hengt opp på butikker og andre offentlige steder.