Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Hvordan skaper vi et best mulig samfunn under koronapandemien?

Klikk for stort bildeNesodden kommune planlegger for mest mulig normalitet: Hvordan skaper vi et best mulig samfunn under koronapandemien?

Ekstraordinære tiltak

Nesodden kommune går snart inn i sin fjerde uke med ekstraordinære tiltak for å redusere skadevirkningene av koronapandemien, og alt tyder på at vi må forvente en lang periode før ting vender tilbake til normalen. Ordfører Truls Wickholm og kommunedirektør Wenche Folberg satte seg fredag ned på Nesoddens korona-stengte bibliotek for bl.a. å snakke om tiltakene som er innført, og hvordan disse påvirker Nesodden-samfunnet. Men også for å be innbyggerne om råd.

 

- Kommunen har under pandemien hatt hovedfokus på å sikre innbyggernes liv og helse, og samtidig i størst mulig grad opprettholde tjenestene som kommunen leverer til innbyggerne. Det har også vært viktig å ta vare på de som er ansatt i kommunen, sier kommunedirektør Wenche Folberg. En annen viktig og prioritert oppgave for kommuneadministrasjonen er å planlegge for månedene framover.


 

Ber om råd fra innbyggerne

Et sentralt spørsmål i dette arbeidet er hvordan man skal kombinere et fortsatt meget strengt smittevern med et mest mulig normalisert hverdagsliv. - Dette er et krevende arbeid vi har kommet godt i gang med. Internt i kommunen har vi en egen arbeidsgruppe som jobber med hvordan vi skal tilpasse driften i alt fra barnehager til bibliotek. Samtidig handler dette om mer enn kommunen, det handler om hele Nesodden-samfunnet, og vi rimelig sikre på at vi ikke har tenkt på alt. Vi vil derfor oppfordre alle innbyggere til å komme med innspill, store og små, om hvordan denne overgangsperioden kan løses best mulig. Det er fritt opp til alle hvilket felt de ønsker å komme med innspill til, men noen viktige stikkord kan være barn og unge, kunst- og kulturopplevelser, næringslivet og ensomhet, sier ordfører Truls Wickholm.  

 

Gode ideer sendes til: tips@nesodden.kommune.no

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus