Frivillig innbyggerundersøkelse: Hvordan oppleves koronasituasjonen for deg og din husstand?

Klikk for stort bilde Etter at koronapandemien nådde Norge har vi vært i en utfordrende og annerledes situasjon, med omfattende smitteverntiltak for å begrense spredningen av viruset.Smitteverntiltakene har påvirket hverdagen til oss alle, og for å få en bedre oversikt over hvordan du, din husstand og Nesoddens øvrige innbyggere opplever situasjonen har kommunen laget en digital innbyggerundersøkelse. Det er frivillig å delta, og vi håper at både barn og voksne vil svare.

Informasjonen fra undersøkelsen skal brukes internt i kommunen for å kunne gi best mulig tjenester, og det vil også offentliggjøres en sammenfatning av resultatene. Vi vil ikke spre informasjon om svar den enkelte gir. Undersøkelsen tar omtrent 5 minutter å besvare.

 

Ta undersøkelsen her.

 

Har du spørsmål om den frivillige innbyggerundersøkelsen kan du da kontakt med kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk. E-post: stein.bjornbekk@nesodden.kommune.no

 

Mer informasjon om undersøkelsen finner dere nedenfor.

 

Tusen takk for hjelpen!

 

Med vennlig hilsen

Kriseteamet i Nesodden kommune

 

 

Informasjon om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen følger personvernsprinsippene. Mer informasjon om disse er tilgjengelig på Datatilsynets nettsider
  • Det er frivillig å delta. Deltakeren gir ved å svare på undersøkelsen samtykke til at kommunen får informasjon som etterspørres. Undersøkelsen etterspør opplysninger om blant annet deltakers navn, kjønn, arbeidsstatus, husstandens økonomi, samt antall personer og alder på personer i deltakerens husstand jf. personsvernsforordningens artikkel 6, punkt 1a).
  • Formålet med undersøkelsen er kun det som hentydes i teksten ovenfor: «for å få en bedre oversikt over hvordan du, din husstand og Nesoddens øvrige innbyggere opplever [korona]situasjonen». Undersøkelsen kan ikke brukes til andre formål enn dette.
  • Besvarelser behandles konfidensielt av Nesodden kommune. Kun ansatte i kommunen som har direkte behov for å ha tilgang til undersøkelsens råstoff vil ha tilgang til dette. Resultater fra undersøkelsen vil bli presentert slik at personopplysninger ikke er gjenkjennelige og ikke kan spores tilbake til den enkelte deltaker.
  • Undersøkelsen inneholder egne tekstbokser der deltaker kan skrive øvrige opplysninger. Om deltaker deler særskilt sensitiv informasjon som kan spores tilbake til den enkelte besvarelse vil svaret slettes.
  • Undersøkelsens råstoff vil umiddelbart etter at undersøkelsen er avsluttet slettes fra alle delingstjenester. Besvarelsene vil etter dette kun lagres på harddisker til de ansatte i Nesodden kommune som har direkte behov for å ha tilgang til undersøkelsens råstoff.