Viktig informasjon om korrekt bruk av smittevernutstyr

Klikk for stort bildeSentrale myndigheter har sterkt fokus på at smittevernutstyr/personlig beskyttelse skal benyttes korrekt for å unngå merforbruk av allerede knappe ressurser.

Vi ber om at helsepersonell og annet aktuelt personell gjør seg kjent med innholdet i lenken under:

Korrekt bruk av smittevernutstyr - FHI