Ofte stilte spørsmål fra arbeidstaker

Klikk for stort bildeI forbindelse med utbruddet av koronaviruset er det mange som har spørsmål. Her har vi samlet noen av de mest stilte.

 

Har du andre spørsmål ta kontakt med oss på:
ansatte.korona@nesodden.kommune.no

Ofte stilte spørsmål fra arbeidstaker

Informasjon til deg som jobber i barnehage og skole

 I forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler er det mange som har spørsmål.

Her har vi samlet noen av de ofte stilte spørsmålene

 

 

Nye fraværskoder i GAT knyttet til koronarelatert fravær

De nye kodene skal benyttes ved fravær som er koronarelatert (sykdom, karantene, isolasjon, pass av barn grunnet stengt barnehage/skole), de nye kodene vil blant annet benyttes for å få oversikt over andelen fraværstilfeller som skyldes koronaepidemien.

Ny kode for omsorgdager gjelder fra 13. mars, ny kode for egenmelding og sykmelding gjelder fra 16. mars.

Fravær som ikke er relatert til koronaepidemien, skal begrunnes med de vanlige fraværskodene for egenmeldinger, sykemeldinger og syke barn/barnepasser. Disse kodene er også utvidet til å gjelde flere dager per tilfelle og år.
 

2011 Omsorgsdager 20 til barnepass ifbm. korona – benyttes ved pass av barn som følge av stengte barnehager og skoler, eller om man har barn som er i karantene eller isolasjon som følge av koronaepidemi. Gjelder for arbeidstaker som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre.

 

2012 Omsorgsdager 30 til barnepass ifbm. korona – benyttes ved pass av barn som følge av stengte barnehager og skoler, eller om man har barn som er i karantene eller isolasjon som følge av koronaepidemi. Gjelder for arbeidstaker som har tre barn eller flere som er 12 år og yngre eller er aleneforsørger.
Kan også benyttes der hvor foreldre har overført omsorgspenger seg imellom, som følge av at den ene har et arbeid med en samfunnskritisk funksjon.

 

Egenmelding ifbm. korona - Egenmelding kan benyttes i inntil 16 kalenderdager i en arbeidsgiverperiode. Gjelder koronarelatert fravær (sykdom, karantene, isolasjon).

 

Sykemelding ifbm. korona – Alle sykmeldinger er det lønn som registrerer, men ledere registrerer i Gat for å markere at vedkommende er fraværende. Denne koden gjelder koronarelatert fravær (sykdom, karantene, isolasjon).

 

Korona og personvern på arbeidsplassen

 • Opplysninger om at noen er smittet er å regne som en helseopplysning
 • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt risikoomeråde er ikke å regne som en helseopplysning
 • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning

 

 

Utvidelse av egenmeldingsretten

Retten til å dokumentere eget sykefravær med egenmelding er begrenset til 24 kalenderdager i løpet av en individuell 12 måneders periode.

Egenmelding kan benyttes i inntil 16 kalenderdager i en arbeidsgiverperiode. Begrensningen på 16 kalenderdager gjelder uavhengig av om dagene er benyttet sammenhengende eller hver for seg. Arbeidstaker må gjenoppta arbeidet etter at egenmelding er benyttet i 16 kalenderdager dersom fravær utover dette ikke kan dokumenteres med sykmelding. Dersom arbeidstaker har vært fraværende grunnet sykdom i hele, eller ut over arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager, vil det ikke være anledning til å benytte egenmelding før arbeidstaker har vært helt arbeidsfør i 16 kalenderdager regnet fra dagen arbeidet ble gjenopptatt.

Alle egenmeldingsdager medregnes, også de egenmeldingsdagene som etterfølges av en legeerklæring. Arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden når vedkommende er syk både før og etter en helg. Dette gjelder også fravær i forbindelse med helligdager og fridager for skiftarbeidere og arbeidsfrie dager for deltidsansatte.

Utvidelsen trer i kraft fra 16.03.20 og varer foreløpig fram til 31.05.20. Det forventes endringer fra og med 01.06.2020. Informasjon vil bli oppdatert.

 

Utvidelse av retten til omsorgslønn

Nesodden kommune har i samråd med de tillitsvalgte blitt enig om følgende endringer i forbindelse med koronaepidemien:

Arbeids- og sosialdepartementet har 20.03.20 vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. Det nye antall dager er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

 

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag.

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall dager med omsorgspenger. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars, datoen da skoler og barnehager ble stengt.

Det finnes egne fraværskoder i GAT knyttet til koronaviruset. 

NAVs informasjonssider om omsorgspenger

Hvem skal holde seg hjemme fra jobben på grunn av koronaviruset?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Alle som har vært på utenlandsreise skal være i karantene 10 dager fra den dagen de kom hjem.

Rådene kan endre seg, se Helsenorge.no for oppdatert informasjon. Som et smitteforebyggende tiltak anbefales at ansatte som har oppgaver av en slik art at de kan utføres hjemmefra, skal gjøre dette. Hvorvidt oppgavene helt eller delvis kan gjøres hjemmefra, avgjøres av nærmeste leder.

Kan jeg dra på reise?

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis. Du kan likevel reise i Norge.
 

Utenriksdepartementet opprettholder gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august. I denne situasjonen henger UDs reiseråd tett sammen med reisekarantene og innreiserestriksjoner.

Reiserådene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles også reisekarantene.
 

Dersom du er i reisekarantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter (spytt, svette, snørr, slim og tårer) fra andre personer.
 

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, i minst ett døgn etter at du er blitt frisk. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det.
 

Det tidligere reiseforbudet for helsepersonell som arbeider med pasientbehandling ble
opphevet fra og med 7. mai.

 

Selv om det ikke gjelder noe reiseforbud, kan arbeidsgiver likevel nekte ansatte å reise utenlands dersom det i en påfølgende karanteneperiode ikke er avtalt ferie, ulønnet permisjon el.

 

Det foreligger visse unntak fa karantenereglene for kryssing av grenser mellom Sverige, Finland og Norge i forbindelse med arbeid.

 

Les mer om reiseråd på Helsenorges nettsider

 

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Hvis du er syk, hold deg hjemme slik at du ikke smitter andre

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113-nummeret skal ringes.


Hvem bør testes for koronavirus?

Personer i hjemmekarantene skal ikke testes og skal heller ikke kontakte helsetjenesten med mindre de har behov for helsehjelp.
Visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer prioriteres for testing.

Kriterier for testing vurderes fortløpende.

Følg med på helsenorge.no for oppdatert informasjon.

 

Har jeg rett på sykepenger hvis legen mistenker at jeg er smittet?

Ja. Du har rett på sykepenger hvis legen vurderer at du må holdes isolert fordi du kanskje er smittet av viruset. Det gjelder også hvis du ikke er testet. Det er nok at legen vurderer det er risiko for at du er smittebærer. Før sykepenger blir innvilget, må arbeidsgiver vurdere om du kan jobbe hjemmefra.

 

Godtar Nav sykmelding uten at jeg har vært til undersøkelse av legen?

Ja. Nav kan godta at legen gir deg sykmelding uten personlig oppmøte. Ikke møt opp på legekontoret, men ring hvis du tror at du er smittet. Legen vurderer hvordan konsultasjonen skal skje.

Smittereduserende tiltak for ansatte

Ansatte som kan utføre sitt arbeid hjemmefra under koronakrisen skal inngå avtale om arbeid hjemmefra (DOCX, 31 kB).

For ansatte som fysisk må møte på arbeidsplassen anbefales det at man i størst mulig grad unngår kollektivtransport. Arbeidsgiver vil refundere parkeringsutgifter etter regning. Ordningen gjelder fram til og med 31.05.2020.

For å belaste lønn/regnskap minst mulig med ekstra bilag, oppfordres ansatte til å levere kvitteringer samlet,  Det vil være mulig å benytte både reiseregning og attestasjons- og anvisningsskjema for å få refundert utlegg til parkering.

For kontoransatte i Tangenten gjelder følgende retningslinjer for ivaretagelse av smittevern (PDF, 126 kB)