FHI anbefaler fremdeles å jobbe hjemmefra som et smittereduserende tiltak

Klikk for stort bildeSelv om skoler og barnehager nå gradvis åpner, er det fremdeles et anbefalt tiltak at de som kan jobber hjemmefra.

Flere har jobbet hjemmefra i over en måned og dette kan være en krevende situasjon med flere utfordringer. Det gir uklar rolle mellom jobb og fritid, og flere har hatt både hjemmekontor, hjemmebarnehage og hjemmeskole samtidig den siste tiden.

Selv om det å jobbe hjemmefra kan gi økt følelse av selvstendighet og selvstyre, kan det også gi utrygghet og ensomhetsfølelse. Det er derfor viktig at ledere følger opp og gir mulighet for kontakt mellom medarbeider/leder og mellom kolleger.

Leder må følge opp at avtale om hjemmearbeid er oppdatert og at man har en løpende dialog om arbeidsoppgaver og hva som blir gjort.

Det er viktig at de som jobber hjemmefra ivaretar taushetsplikten. Sensitive dokumenter skal normalt ikke oppbevares hjemme. Hvis dette likevel blir nødvendig, skal disse oppbevares i låste skap.Det finnes mange råd og tips om hvordan man kan bidra til å gjøre arbeidssituasjonen lettere:

  • Holde kontakten med ansatte og spørre om hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Ha faste avtaler om møter på Teams/Skype eller telefon.
  • Avtale fast arbeidstid eller fleksibel arbeidstid avhengig av behov.
  • Bidra til at kolleger har digitale sosiale møtepunkter.
  • Oppfordre til pauser og å variere arbeidsstilling.
  • Ansatte oppfordres til å gå i dialog med leder, dersom de føler seg utrygge på sin arbeidssituasjon, har behov for tettere/annen type oppfølging eller har innspill og forslag til løsninger.

Her finner du råd og tips fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Arbeidsplasser som benytter hjemmearbeid som et smittereduserende tiltak, vil gradvis bli åpnet igjen. Hvordan gjenåpningen skal foregå, vil bli drøftet i medbestemmelse med leder, verneombud og tillitsvalgte. Det må også utarbeides ROS-analyse for den enkelte virksomhet.

Fram til dette er avklart må ansatte avtale med nærmeste leder dersom de ønsker å møte fysisk på jobb. God avstand og generelle smitteverntiltak må følges.

 
Har du spørsmål knyttet til korona?
ansatte.korona@nesodden.kommune.no
 
 

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus