Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Sentrale myndigheter har sterkt fokus på at smittevernutstyr/personlig beskyttelse skal benyttes korrekt for å unngå merforbruk av allerede knappe ressurser.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset er det mange som har spørsmål. Her har vi samlet noen av de mest stilte.

 

Har du andre spørsmål ta kontakt med oss på:
ansatte.korona@nesodden.kommune.no

Vedrørende koronasituasjonen – vedtak fattet i kommunens kriseledelse 12.3.20

Vi er nå inne i en fase hvor det anbefales at alle ansatte som har oppgaver av en slik art at de kan utføres hjemmefra, skal gjøre dette. Hvorvidt oppgavene helt eller delvis kan gjøres hjemmefra, avgjøres av nærmeste leder.

Arbeidsplan skal utarbeides av den ansatte og godkjennes av leder. Det skal også skrives en avtale om hjemmearbeid, se lenke under.

Oppgaver og møter kan gjennomføres i Teams/Skype-møter. Alle må påregne endringer av arbeidsoppgaver i den situasjonen vi nå er i. Tiltakene iverksettes for å minske risiko for smitte. Ordningen gjelder inntil annet blir bestemt.