Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Følg rådene fra helsemyndighetene - hold avstand!

Klikk for stort bilde Kampen mot koronapandemien krever av oss alle at vi lojalt følger rådene som kommer fra norske helsemyndigheter. Det gjør heldigvis svært mange av Nesoddens innbyggere. Dessverre har vi de siste dagene også sett eksempler på at ikke alle følger de klare rådene som er gitt for at vi skal forhindre ytterligere smitteutbredelse.

Dette er derfor en oppfordring og påminnelse til alle, og spesielt til foresatte, om å gjøre sitt for at følgende regler blir fulgt:

  • Barn som ikke er på skolen skal være mest mulig hjemme. Samtidig er det positivt med frisk luft så lenge det holdes god avstand til andre. Hvis barna skal leke med andre barn (som ikke allerede bor sammen med barnet) skal barnegruppen være på maksimalt tre barn. Det er viktig at gruppen utgjøres av de samme barna, og ikke varierer fra dag til dag. Husk at også innad i gruppen skal regelen om å unngå fysisk kontakt overholdes. Hvis barna er små, eller av andre grunner ikke selv klarer å håndheve regelen, må de ha tilsyn av en voksen.
  • Barn, ungdom og voksne skal ikke drive sportslig aktivitet i grupper på mer enn tre. Også her gjelder regelen om at fysisk kontakt skal unngås, og at det må være den samme gruppen fra dag til dag.
  • Fester og andre sosiale sammenkomster må selvsagt begrenses til et minimum. Såkalte korona-fester er svært usolidarisk mot de som er syke, mot alle dem som jobber døgnet rundt for å begrense pandemien, og mot dem som på andre måter opplever konsekvensene av de strenge tiltakene som nå er innført.
  • Ikke glem at reglene om å avstå fra fysisk kontakt og om å holde god avstand gjelder overalt i det offentlige rom, også i butikker.

 

Valgene hver og en av oss nå tar har betydning! Vår felles innsats er med på å avgjøre hvor mange som blir smittet, og hvor lenge vi må gjennomføre disse ekstraordinære tiltakene.

 

Takk for at dere gjør deres beste!