Beredskapsråd for næring

Tirsdag 7. april avholdes det første møtet i beredskapsrådet for næring. 

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse:

  • Truls Wickholm
  • Erik Adland
  • Claudia Behrens
  • Torgeir Koteng
  • Marianne Gathe
  • Hege Andersen

 

Beredskapsrådet kan ta en viktig rolle i å øve påtrykk overfor regionale og nasjonale myndigheter for å sikre fortsatt aktivitet i bedriftene på Nesodden, og vil i en krisetid kunne være en viktig sparrepartner for kommunaldirektøren som fortløpende kan diskutere tiltak med rådet. Rådet disponerer også 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet.