Informasjon om koronavirus i Nesodden kommune

Informasjon om korona i Nesodden kommune

Klikk for stort bildeHer finner du informasjon om koronaviruset og situasjonen på Nesodden. Vi oppdaterer daglig tallet på antall smittede og eventuelt nye tiltak i regi av Nesodden kommune.

 

 

 

 

Korona

Statusoppdatering - sist oppdatert 5. desember kl. 18.00

5. desember

Det er påvist totalt 130 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og 15 hittil i desember. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8967 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. desember.

 

4. desember

Det er påvist totalt 126 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og 11 hittil i desember. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8967 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. desember.

 

 

3. desember

Det er påvist totalt 123 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og åtte hittil i desember. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8877 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. desember.

 

 

2. desember

Det er påvist totalt 119 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og fire hittil i desember. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8807 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. desember.

 

 

 

1. desember

Det er påvist totalt 119 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og fire hittil i desember. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8740 koronatester.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer diskutert: Det ble orientert om smittesituasjonen ved Nesodden videregående skole. Det ble også tatt opp hvorvidt neste kommunestyremøte skal avholdes med fysisk oppmøte eller digitalt: Det ble bestemt at det innkalles til et fysisk møte med forsterkede smitteverntiltak, og med åpning for å avholde møtet digitalt hvis en endring i smittesituasjonen gjør det tilrådelig. Forskriften om smittevern, som ble vedtatt av formannskapet i november, ble bestemt videreført til 14. desember. Målet med videreføringen er å sikre at den avtagende smittetrenden opprettholdes.  

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. desember.

 

 

30. november

Det er påvist totalt 115 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 48 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8665 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

29. november

Det er påvist totalt 114 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 47 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8520 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

28. november

Det er påvist totalt 114 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 47 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8520 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

27. november

Det er påvist totalt 110 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 43 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8520 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

26. november

Det er påvist totalt 110 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 43 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8434 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

25. november

Det er påvist totalt 108 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 41 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8341 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

 

24. november

Det er påvist totalt 105 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 38 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8254 koronatester.

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer diskutert: Det er en alvorlig situasjon ved Nesoddtunet etter at fem beboere i samme avdeling fikk påvist covid-19 smitte i løpet av helgen. Det har vært ekstraordinære møter for deler av kriseledelsen fredag, lørdag og søndag, og det ble orientert om planlagte tiltak og om testing på sykehjemmet utover i uken. Det er behov for å presisere i forskriften at det ikke er karantene ved screening, altså når noen testes uten å ha symptomer. Smittesituasjonen ved Nesodden vgs. ble også tatt opp, og ulike tiltak diskutert.

 

Et annet tema var julefeiring for enslige i regi av frivillighetssentralen. Under korona-pandemien har kommunen som et smittebegrensende tiltak hatt som prinsipp bare å leie ut til barne- og ungdomsaktiviteter. Hvis smittesituasjonen tillater det, er kommunen innstilt på å gjøre et unntak fra dette prinsippet slik at frivillighetssentralen kan gjennomføre en nedskalert feiring for enslige. De ekstraordinære reglene som ble innført gjennom forskrift fra og med 12. november ble gjennomgått. På bakgrunn av dagens smittesituasjon kommer kriseledelsen til å anbefale overfor formannskapet at forskriften videreføres i nye 14 dager, altså til 10. desember.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. desember.

 

 

 

23. november

Det er påvist totalt 104 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 37 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 8066 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

 

22. november

Det er påvist totalt 103 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 36 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7804 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

21. november

Det er påvist totalt 98 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 31 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7804 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

20. november

Det er påvist totalt 98 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 31 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7804 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

 

19. november

Det er påvist totalt 97 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 30 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7804 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

18. november

Det er påvist totalt 96 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 29 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7737 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

17. november

Det er påvist totalt 94 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 27 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7647 koronatester.

 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: På Hellvikskog er det klargjort rom hvis det skulle bli bruk for ekstra kapasitet i en situasjon som krever isolasjon. Det ble også sett på kapasitet innen smittesporing samt opplæring av smittesporere. Det foretas kontinuerlig opplæring av nye, men det trengs fremdeles flere. Det ble også tatt opp at det i forbindelse med testing sikres at det blir informert om de skjerpede karantenereglene: De som bor i samme husstand som en som har symptomer på covid-19 og testes, må være i karantene til negativt prøvesvar foreligger. Svar på test tar normalt fra ½ - 1 ½ dag. Det ble videre orientert om situasjonen på Nesodden vgs., der nå 13 elever og en lærer er i karantene, etter at en elev ble påvist smittet i helgen. Det ble også bestemt at man skal endre tiltaksnivået ved skolen fra gult, til gult nivå med forsterkede tiltak. Dette innebærer at i tillegg til de smittevernregler som allerede gjelder, må elevene holde avstand på en meter i klasserommet, og i tillegg holde seg ved sin egen plass. Det ble også diskutert, etter forespørsel fra Amta, om man på kommunens hjemmesider skal  oppdatere med mer detaljert informasjon knyttet til de covid-19 smittedes helsetilstand, smittested etc. Det ble bestemt at dette ikke vil bli gjort av hensyn til personvernet.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 24. november.

 

 

 

16. november

Det er påvist totalt 91 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 24 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7552 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

15. november

Det er påvist totalt 90 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 23 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7416 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

14. november

Det er påvist totalt 89 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 22 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7416 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

 

13. november

Det er påvist totalt 87 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 20 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7416 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

12. november

Det er påvist totalt 83 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 16 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7341 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

 

11. november

Det er påvist totalt 82 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 15 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7216 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

10. november

Det er påvist totalt 79 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og 12 hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7163 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 17. november.

 

 

9. november

Det er påvist totalt 76 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og ni hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 7059 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

8. november

Det er påvist totalt 76 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og ni hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6931 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

7. november

Det er påvist totalt 76 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og ni hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6931 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

6. november

Det er påvist totalt 74 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og syv hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6931 koronatester.

 

På dagens ekstraordinære møte i kriseledelsen ble de nye smitteverntiltakene som Oslo kommune skal innføre diskutert. Det ble bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært formannskapsmøte 11. november. På møtet skal det besluttes hvilke  nye regler Nesodden kommune skal innføre.  

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

5. november

Det er påvist totalt 72 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og fem hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6830 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

4. november

Det er påvist totalt 72 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og fem hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6711 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

3. november

Det er påvist totalt 68 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og en hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6625 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 10. november.

 

 

2. november

Det er påvist totalt 68 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og en hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6520 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

1. november

Det er påvist totalt 67 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober og ingen hittil i november. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6414 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

31. oktober

Det er påvist totalt 67 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og 12 hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6414 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

30. oktober

Det er påvist totalt 64 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og ni hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6414 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

29. oktober

Det er påvist totalt 64 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og ni hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6328 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

28. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6252 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

27. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6192 koronatester.

 

Kriseledelsen har i dag gjennomgått de nye nasjonale retningslinjene og rådene knyttet til korona. Les mer her.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 3. november.

 

 

 

26. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6124 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

25. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6047 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

24. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6047 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

23. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6047 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

22. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 6010 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

21. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5956 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

20. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5869 koronatester.

 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: Det ble diskutert, i lys av de nasjonale smitteverntiltakene, hvordan man skal håndtere eventuelle fremtidige smitteutbrudd som påvirker barnehagene. Det ble også tatt opp hvordan kommunen skal sikre at smittevernhensyn ivaretas når kommunen leier eller låner ut lokaler. Halloween nærmer seg, og det ble bestemt at kommunen skal gå ut med råd på egne hjemmesider, i sosiale medier og i Amta om hvordan man sikrer en trygg feiring.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 27. oktober.

 

 

19. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5809 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

18. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5712 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

17. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5712 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

16. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5712 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

15. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5675 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

14. oktober

Det er påvist totalt 62 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og syv hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5636 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

13. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5561 koronatester.

 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: Det ble kort redegjort for det ekstraordinære møtet i kriseledelsen sist fredag der det ble bestemt, på bakgrunn av smittesituasjonen på Nesodden, at breddeidretten foreløpig ikke gjenåpnes. Dette gjelder i første omgang frem til 26. oktober, og vedtaket er informert om på kommunens hjemmesider, i brev til idrettslagene, på FB og i Amta. Videre ble det tatt opp at påbudet om munnbindbruk i kollektivtrafikken på Nesodden, og på Nesoddbåten, ikke følges opp av alle. Det ble bestemt å gjennomføre ulike tiltak som kan minne de reisende om viktigheten av å følge påbudet. Det ble også tatt opp hvordan kommunen kan sikre at smittevernreglene blir overholdt både ved arrangementer kommunen er direkte ansvarlig for, og ved arrangementer mer generelt. Det ble besluttet at det i forkant av årets Halloween-feiring skal gjennomføres ulike kommunikasjonstiltak.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 20. oktober.

 

 

12. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5508 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

11. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5428 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

10. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5428 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

9. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5428 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

8. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5392 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

 

7. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5346 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

6. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5289 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 13. oktober.

 

 

5. oktober

Det er påvist totalt 61 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og seks hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5214 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

4. oktober

Det er påvist totalt 60 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og fem hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5105 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

3. oktober

Det er påvist totalt 59 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og fire hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5105 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

2. oktober

Det er påvist totalt 57 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og to hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5105 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

1. oktober

Det er påvist totalt 55 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september og ingen hittil i oktober. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5070 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

30. september

Det er påvist totalt 55 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og tre hittil i september. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 5024 koronatester.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 6. oktober.

 

 

29. september

Det er påvist totalt 54 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og to hittil i september. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 4973 koronatester. 
 

 

 

28. september

Det er påvist totalt 53 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og en hittil i september. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 4905 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

 

27. september

Det er påvist totalt 53 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og en hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4835 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

26. september

Det er påvist totalt 53 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og en hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4835 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

25. september

Det er påvist totalt 53 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og en hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4835 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

24. september

Det er påvist totalt 53 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og en hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4790 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

 

23. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4733 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

22. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall. Det er utført 4663 koronatester. 
 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Helse Norge kontaktes for å avklare om det er mulig å innhente statistikk som viser om enkeltpersoner er testet flere ganger. Reglene knyttet til besøk på sykehjemmene ble diskutert i lys av at det per i dag er lite smitte på Nesodden. Det skal utføres en risikoanalyse før en eventuell lemping, og det skal også sees på hvordan man kan redusere smitterisikoen ved en eventuell lemping av besøksrestriksjonene. Det ble også tatt opp at influensavaksinen foreløpig ikke har kommet til fastlegene på Nesodden, og at regjeringen har bestemt at personer i risikogruppen i tidsrommet 1. oktober 2020 til 30. juni 2021 skal betale 50 kr. for å bli vaksinert. Det ble også informert om smittevernarbeidet i forbindelse med kommende helgs kulturarrangementer i regi av kommunen.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 29. september.

 

 

21. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4520 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

20. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4419 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

19. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4419 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

18. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4419 koronatester. 
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

17. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4377 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

16. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4324 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

15. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4264 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 22. september.

 

 

14. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4171 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

13. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august og ingen hittil i september. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4082 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

12. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4082 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

11. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4082 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

10. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 4033 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

9. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3968 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

8. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3914 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15. september.

 

 

 

7. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3845 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

6. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3759 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

5. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3759 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

4. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3759 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

3. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3689 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

 

2. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3605 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

 

 

1. september

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3384 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 8. september.

 

31. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3259 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. september.

 

 

30. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3259 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. september.

 

 

29. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3259 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. september.

 

 

28. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3259 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. september.

 

 

27. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3092 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. september.

 

 

26. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 3031 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

 

25. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2944 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

24. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2806 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

23. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2687 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

22. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2687 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

21. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2687 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

20. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2658 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

19. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2537 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

 

18. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2509 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 27. august.

 

17. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2427 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

16. august

Det er påvist totalt 52 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli og en hittil i august. Det er registrert ett dødsfall.  Det er utført 2328 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

15. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2285 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

14. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2228 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

13. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2285 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

12. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2245 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

11. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2135 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 18. august.

 

 

10. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2135 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

9. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2067 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

8. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2067 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

7. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2067 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

6. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2017 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

5. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2017 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

4. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1994 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 11. august.

 

 

3. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1916 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

 

2. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1916 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

 

1. august

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1916 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

31. juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1902 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august

 

 

30. juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1881 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

 

29. juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1870 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

 

28. juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1854 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 4. august.

 

 

27. juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1836 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

 

26.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1836 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

25.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1836 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

24.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1836 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

23.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1828 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

 

22.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1815 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

 

21.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1808 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 28. juli.

 

20.juli

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1790 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

 

19.juli
Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1768 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

18.juli 

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1768 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

17.juli
Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1768 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

16. juli
Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1757 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

15. juli
Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1738 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

14. juli
Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1726 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 21. juli.

 

13. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1702 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

12. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1672 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

11. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1672 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

10. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1672 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

9. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1656 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

8. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1640 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

7. juli
Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1613 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.
 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. juli.

 

6. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1584 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

5. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1564 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

4. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1564 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

3. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1564 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

 

 

2. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1539 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

 

 

1. juli

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1515 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

 

30. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1494 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Situasjonen vedrørende lavterskeltilbud innen psykiatrien på Nesoddtangen gård - Nesoddtangen gård er åpen i hele sommer, men det er litt andre typer tilbud enn tidligere. Parkeringskapasiteten på Fagerstrand ble tatt opp, og blir fulgt opp. Forberedelsene til konferansen «Ungdom og rus» i august ble gjennomgått, og det ble diskutert praktiske løsninger knyttet til smittevern under konferansen. Høstens festivaler i regi av kommunen ble også diskutert med smittevernfokus.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 7. juli.

 

 

 

29. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1402 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 30. juni. 

 

 

28. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1402 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 30. juni. 

 

 

27. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1402 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 30. juni. 

 

 

26. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1402 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 30. juni. 

 

 

25. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1402 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Reglene knyttet til karantene i ferietiden ble gjennomgått – sykmelding må til for at man skal ha krav på utsatt ferie. Viktigheten av sommerbetjening av kommunens ulike hjelpetelefoner ble tatt opp. Det ble også bestemt at næringsdrivende skal få en påminnelse fra kommunen om fortsatt å holde fokus på smittevern, og at det skal utarbeides kart, som formidles via nettsider og FB, som viser en oversikt over strendene med parkering, kollektivtrafikk osv.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 30. juni. 

 

 

24. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1361 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 25. juni. 

 

 

23. juni

Det er blitt påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og tre hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1261 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Møtefrekvens for kriseledelsen i sommer – fra og med neste uke blir det ett møte i uka, ikke to. Behovet for fremdeles å holde oppe informasjonstrykket vedrørende smitteverntiltak ble tatt opp, og det ble bestemt at det skal lages infovideoer med kommuneoverlege, ordfører og leder for KNI om viktigheten av fortsatt å være nøye. Det skal også lages en video om hvordan man kan ha en spennende og fin sommer på Nesodden. Videoene skal distribueres på FB og hjemmesidene. Spørsmål knyttet til testrekvisisjoner ble på ny tatt opp, og ulike løsningsforslag diskutert. Sletta kafe for ungdom er nå åpnet, og det ble orientert om hvilke tilbud ungdommene som besøker kafeen vil få.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 25. juni. 

 

 

22. juni

Det er blitt påvist totalt 50 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og to hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. En person er nå syk med milde symptomer. Det er utført 1206 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 23. juni. 

 

 

21. juni

Det er blitt påvist totalt 50 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og to hittil i juni Det er registrert ett dødsfall. En person er nå syk med milde symptomer. Det er utført 1206 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 23. juni. 

 

 

20. juni

Det er blitt påvist totalt 50 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og to hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. En person er nå syk med milde symptomer. Det er utført 1206 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 23. juni. 

 

 

19. juni

Det er blitt påvist totalt 50 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og to hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To personer er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1206 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 23. juni. 

 

 

 

18. juni

Det er blitt påvist totalt 50 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og to hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. To personer er nå syke med milde symptomer. Det er utført 1110 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Et barn i en barnehage på Nesodden er smittet, og det ble orientert om tiltakene som nå blir iverksatt, og diskutert hvordan kommunen bør orientere om smittetilfellet. Ansvar for dette ble fordelt. Det er nå flere enn før som blir testet, og det ble sett på hvordan man best mulig håndterer utskriving av rekvisisjoner i tiden fremover. Det ble også diskutert anskaffelse av et smittesporingsverktøy.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 23. juni. 

 

 

 

17. juni

Det er blitt påvist totalt 49 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og en hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. En person er nå syk. Det er utført 1110 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 18. juni.

 

 

 

16. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1110 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Antallet som blir testet på Nesodden har nå økt, og er for tiden på ca. 20 per dag. Kommunen har fått henvendelse vedrørende Sankt Hans-feiring, og det ble vektlagt at serveringsstedet selv må forholde seg til retningslinjene som foreligger og selv ta ansvar for vurderingene som tas. Transportsituasjonen ved strendene ble også tatt opp, og det skal oppfordres til å gå/sykle i så stor grad som mulig.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 18. juni.

 

 

15. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 16. juni.

 

 

14. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 16. juni.

 

 

13. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 16. juni.

 

12. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 16. juni.

 

 

11. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: De nye nasjonale retningslinjene for smittevern fra 4. juni ble gjennomgått og diskutert. Smittetallene i Oslo har økt noe i det siste, og det var enighet om viktigheten av fortsatt å kommunisere behovet for å overholde smittevernreglene. Det var enighet om at det skal tas kommunikasjonsinitiativ i Amta og overfor foresatte i forkant av skoleavslutningene. Det ble også orientert om at departementet har bedt kommunene om å samordne planer for smitteverntiltak ved økte fremtidige utbrudd. Karantenereglene for sesongarbeidere ble også tatt opp. En utvidelse av åpningstidene i barnehagene og SFO fra august, gitt at det ikke blir en markant økning i antall smittede, ble også diskutert.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 16. juni.

 

 

10. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 1045 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 11. juni.

 

 

9. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 993 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Gjennomføringen av testing i sommer – det var enighet om at det bør gjennomføres på samme nivå som før, upåvirket av ferieavviklingen. Tilgangen på smittevernutstyr ble også tatt opp, og hvor dette lagres mest hensiktsmessig. Regjeringens nye krisepakker ble også diskutert, og hvordan kommunen kan benytte disse midlene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 11. juni.

 

 

 

8. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 993 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 9. juni.

 

 

7. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 993 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 9. juni.

 

 

6. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 993 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 9. juni.

 

 

5. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai og ingen hittil i juni. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 993 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 9. juni.

 

 

4. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 981 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Karantenereglene er litt endret, og dette må oppdateres på kommunens hjemmesider. Det ble diskutert drift og renhold av offentlige toaletter, og det skal ses på muligheten for om lokale renholdsfirmaer kan ta seg av ekstrarenholdet som er nødvendig pga. smittesituasjonen. Situasjonen på Steilene ble tatt opp spesielt. Det ble også orientert om aktiviteter i regi av kommunen rettet spesielt mot ungdom i sommer.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 9. juni.

 

 

3. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 954 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 4. juni.

 

 

2. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 960 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Beredskap i kriseledelsen under ferieavviklingen - det planlegges for ferie, men det tas en revurdering dersom korona-situasjonen skulle endre seg. Spørsmål fra rektorene knyttet til legeerklæringer fra elever med pårørende i sårbare grupper ble diskutert, og det ble konkludert med at elevene bør få beskjed om å få ny legeerklæring. Situasjonen knyttet til skoletransport ble tatt opp. Securitas-rapporten etter pinsehelgen ble også gjennomgått.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 4. juni.

 

 

1. juni

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 2. juni.

 

 

31. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 2. juni.

 

30. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 2. juni.

 

 

29. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 2. juni.

 

 

28. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 2. juni. 

 

 

 

27. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 928 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Det testes relativt få ukentlig på Nesodden, fordi det er få som har symptomer. Situasjonen for smittevernutstyr ble orientert om og vurderes som tilfredsstillende.  Det ble også orientert om en henvendelse fra Amta knyttet til kommunens tilbud til ungdom. Den gradvise åpningen av samfunnet var også tema, og det ble bestemt at når det gjelder utleie av kommunens lokaler vil ungdomsaktiviteter og tilbud til eldre bli prioritert, men selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 29. mai. 

 

 

26. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 910 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 27. mai.

 

 

25. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 910 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

I dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp:  Kriseledelsen fikk en orientering av ledelsen i NAV Nesodden. Med utgangspunkt i den svært krevende situasjonen under koronapandemien, med langt flere henvendelser enn normalt, er hovedkonklusjonen at man gjennomgående har opprettholdt tjenestene på en tilfredsstillende måte. Alle permitterte har fått de utbetalingene de har krav på til riktig tid, men NAV Ytelse har hatt kapasitetsmessige utfordringer. Én av mange viktige oppgaver framover blir å utarbeide konsepter for å få de som nå er arbeidsledige ut i jobb. Det er også en utfordring at antallet med depresjon og angst har økt i denne perioden. Det ble også orientert om at åpningstider i skole og barnehager videreføres, men at de vil bli vurdert dersom de nasjonale retningslinjene endrer seg. Det ble også diskutert hvordan skoleavslutningen for 10. klasse skal håndteres. Situasjonen ved Nesoddens strender denne sommeren ble også tatt opp, og det skal utarbeides en prioriteringsliste over tiltak som har som mål å sikre trygge og hyggelige forhold. Tiltakene skal legges fram for Beredskapsrådet for næringslivet senere denne uken, før kriseledelsen fatter en endelig beslutning.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 27. mai.

 

 

24. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 893 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 25. mai.

 

 

23. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 893 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 25. mai.

 

 

22. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 893 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 25. mai.

 

 

21. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 893 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 25. mai.

 

 

20. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april og ingen hittil i mai. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 893 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen gikk man bl.a. gjennom følgende saker: Presentasjonene som skal opp i dagens møte i formannskapet ble gjennomgått. Det ble orientert om at det arbeides aktivt med tiltak for å motvirke ensomhet blant de eldre på Nesoddtunet ved å åpne opp mer for besøk, og samtidig ivareta nødvendig smittevern. Det har blitt rapportert om bekymring knyttet til ansamling av ungdom på flere av Nesoddens skoler på kveldstid. Ulike tiltak ble diskutert, og det vil i løpet av dagen gå ut informasjon fra skolene for å oppfordre foresatte til å ta ansvar. Securitas blir også engasjert for kommende og neste helg. Kioskdrift ved Nesoddens strender i sommer ble også tatt opp, og det blir ikke vurdert som spesielt risikofylt hvis smittevernreglene følges opp og varesortimentet blir tilpasset situasjonen. Gjenåpning av biblioteket var også tema, men åpningsdato er ikke endelig fastsatt.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 25. mai.

 

 

19. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 884 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 20. mai.

 

 

 

18. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 884 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen gikk man bl.a. gjennom følgende saker: Den ukentlige rapporteringen til Fylkesmannen ble gjennomgått – vi tester nå alle med koronasuspekte symptomer, og det vurderes ikke som hensiktsmessig å teste andre grupper. Situasjonene på skolene etter åpningen ble også tatt opp. Ved fire skoler er det ikke mulig å ha alle elevene på skolen til samme tid og samtidig opprettholde avstandsreglene, men skoleuken organiseres slik at alle elever er på skolen i løpet av uken. Det har blitt rapportert om fest og samlinger av barn/ungdom på Berger/Nesoddtangen, noe som har medført behov for opprydning i etterkant. Tidligere har det vært utfordringer på kveldstid i en barnehage på Alværn, og plakater som opplyser om forbud mot opphold har ikke hatt ønsket effekt. Tiltak ble diskutert. Det ble også bestemt at antallet ukentlige møter i kriseledelsen skal endres fra tre til to, men dette vil endres hvis det blir behov for det.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 20. mai.

 

 

17. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 869 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 18. mai.

 

 

16. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 869 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 18. mai.

 

 

15. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 869 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Koronatestingen i tiden fremover ble igjen diskutert. Signalene fra myndighetene er at alle med symptomer skal testes, men det legges ikke opp til massetesting. Så langt er 869 testet på Nesodden og kommunen er ajour – det er per dags dato ingen på Nesodden med rapporterte symptomer. Fra og med kommende mandag skal vi i vår ukentlige rapport til Fylkesmannen også rapportere på antall testede. Det ble også bestemt at man skal vente med immuntesting, fordi testene er dyre og det er også knyttet usikkerhet til hvor sikre resultatene er. Det ble også tatt opp skoleskyss, og at Fylkeskommunen har meddelt at antallet avganger ikke vil bi utvidet. Programmet for 17. mai ble også gjennomgått, og det ble vektlagt at beboerne på sykehjemmet skal få tilgang til sendingene på kommune-tv i hver avdeling. Det ble også vedtatt at korpsene og FAU-ene i barneskolen skal få penger i forbindelse med 17. mai-feiringen som i år blir svært annerledes.  FAU-ene og korpsene bidrar til den digitale markeringen som gjøres tilgjengelig for alle på kommune-tv. FAU-ene vil få 50 kr pr elev, minimum kr 10 000 maks 30 000. Korpsene får kr 5000 hver.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 18. mai.

 

 

14. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 831 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 15. mai.

 

 

13. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Det er utført 831 koronatester på Nesodden. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp. Biblioteket skal etter planen åpne senest 25. mai, og hvilke retningslinjer som skal gjelde ble diskutert. Det har nå kommet immuntesting, men de er i en tidlig fase og ifølge FHI er det usikkerhet knyttet til testenes validitet. Når testene kan vise et sikrere validitetsnivå vil kommunen vurdere å tilby organisert testing av personale i samfunnskritiske funksjoner. De kommende sentrale retningslinjene for testing av friske personer ble også diskutert, og det vil bli tatt kontakt med FHI for å avklare hva som kan forventes. Hvordan man skal bruke resultatene fra innbyggerundersøkelsen, for å gi et bedre tilbud til innbyggerne, ble tatt opp - lederne for alle kommunalområdene gikk gjennom resultatene som gjaldt deres respektive felt. Kommunens utleie av lokaler til eksterne ble også diskutert, og det ble understreket at det grunnet situasjonen vi er i ikke skal leies ut i mai. Det gjøres ny vurdering mot slutten av mai.

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 15. mai.

 

12. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 13. mai.

 

 

11. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 47 er erklært friske. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Status for skolene før oppstarten på onsdag ble orientert om. Det jobbes nå med rigging og oppmåling. Renholdet ved skolene er forsterket. Skolene har over 95 prosent oppmøte og barnehagene er på rundt 90 prosent. Skoleskyss tilpasset skolens organisering av undervisningen ser ut til å bli i orden, men vil bli løpende evaluert. Den ukentlige rapporten til Fylkesmannen ble også tatt opp, bl.a. behovet for å få svar fra Fylkesmannen på en del saker som er forsinket som følge av korona-situasjonen. Situasjonen når det gjelder smittevernsutstyr er rolig, og vi får dekket våre behov. Totalt sett er det nå testet ca. 800 personer og testkapasiteten er god. Foreløpig er ingen nye smittet i mai.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 13. mai.

 

 

10. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 46 er erklært friske. Ingen er innlagt på sykehus. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 11. mai. 

 

 

9. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 46 er erklært friske. Ingen er innlagt på sykehus. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 11. mai. 

 

 

8. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 46 er erklært friske. Ingen er innlagt på sykehus. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Skolene åpner for alle trinn onsdag 13. mai, og det ble diskutert hvordan dette skal løses praktisk innenfor de nye smittevernreglene. Det blir enkelte lokale variasjoner, og det var enighet om at informasjon til foresatte fra den enkelte skole blir viktig. Det ble også orientert om et møte som deler av kriseledelsen har hatt med styrerne i barnehagene. Det ble kommentert at det er veldig bra at barnehagene har maktet å opprettholde tilbudet sitt fra kl. 8-16 i oppstartsfasen, til tross for en utfordrende driftssituasjon. Kriseledelsen må fra onsdag 13. mai finne nye lokaler når skolen framover skal disponere ungdomsarenaen fast.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 11. mai. 

 

 

7. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 42 er erklært friske. Ingen av de seks som er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: De nye reglene for arrangementer ble tatt opp, og det vil bli lagt ut info på kommunens nettsider i forbindelse med at det kommer ny informasjon fra myndighetene i torsdag. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomgått og vil være et viktig innspillsdokument for kommunen. Det ble bestemt at NAV bes om å delta i møte med kriseledelsen for å redegjøre for krisens økonomiske konsekvenser for folk på Nesodden. Behovet for oversettelser til fremmedspråklige foresatte i barnehagene ble også diskutert, og det blir nå tatt grep for å imøtekomme dette behovet på en bedre måte.

 

Neste møte i kriseleledelsen er fredag 8. mai.

 

 

6. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 42 er erklært friske. Ingen av de seks som er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseleledelsen er fredag 8. mai.

 

 

5. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. Ingen av de syv som er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 6. mai.

 

 

4. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende saker tatt opp: Ruter/Norled skal kontaktes for å diskutere oppfølging av smittevernreglene nå som kollektivtrafikken er økende. Innbyggerne skal også oppfordres til å forsøke å unngå kollektivtransport hvis de har andre muligheter. Det ble også gått gjennom innholdet i tilstandsrapporten som skal gå fra kommunen til Helsedirektoratet denne uken. Det ble også tatt opp ny koding i NAV knyttet til covid-19. Videre ble det orientert om rapporten fra Securitas etter vaktrunder på Nesodden natt til 1. mai. Status for oppmøte i skoler og barnehager ble også gjennomgått. Skolene har tett opp mot normalt oppmøte, men med noe variasjon skolene imellom. Barnehagene varierer noe avhengig av årskull, men dette kan være påvirket av at forrige uke var kort pga. 1. mai. Det jobbes også med alternativer til festivalhøsten på Nesodden.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 6. mai.

 

 

3. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 4. mai.

 

 

2. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 4. mai.

 

 

1. mai

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 4. mai.

 

 

30. april

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Innbyggerundersøkelsen (questback) knyttet til korona ble tatt opp, og det ble bestemt at det skal være en nærmere gjennomgang på neste møte i kriseledelsen. Situasjonen i barnehagene og skolene ble orientert om, og beredskapsansvarlig snakket om rapporteringen til politiet og helsedirektoratet/fylkesmannen. Kulturskolen jobber med en delvis gjenåpning, og det løpende arbeidet knyttet til 17. mai feiringen på Nesodden ble tatt opp. Det ble også snakket om hvordan Tangenten skal brukes fremover, både intern og ekstern bruk. 

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 4. mai.

 

 

 

29. april

Det er blitt påvist totalt 48 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de syv som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Det er klaget på ansamlinger av folk ved en av kommunens barnehager på kveldstid som bla. har medført forsøpling. Det vil i første omgang bli satt opp skilt på stedet samt at området søkes fulgt opp på egnet vis. Oppmøtet på skolene for klassetrinnene 1. – 4. klasse er nå tilnærmet normalt, med 95 prosent  av elevene tilstede. Tilbakemeldingene fra skolene er at åpningen går fint.  Åpning av skolene for 5. – 7. trinn ble også tatt opp. Situasjonen ved oppstart av barnehagene ble orientert om - de hadde et oppmøte på 80 prosent tirsdag 28. april. Trafikken på Nesoddbåten har tatt seg opp, og en henvendelse fra en innbygger om å minne passasjerene på viktigheten av å holde avstand til hverandre. Det ble også diskutert hvordan man kan ruste opp strendene før et eventuelt større innrykk enn normalt i sommer. 

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 30. april.

 

 

28. april

Det er blitt påvist totalt 46 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de fem som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 29. april.

 

 

27. april

Det er blitt påvist totalt 46 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. En av de fem som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Testing for koronasmitte ved Kommunesenter syd har startet opp igjen, og det er nå 573 som er testet av Nesodden kommune, og i tillegg kommer de som ble testet av fastlegene før felles testsenter ble opprettet. Det ble orientert om bruken av Hellvikskog. Det ble også diskutert hvordan kommunen kan følge opp enslige eldre som ikke har tjenester. Videre ble det orientert om at det framover blir satt opp utevasker i barnehagene. Det ble også orientert om status for barnehage- og skoleoppstart, og om planleggingen av 17. maifeiringen.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 29. april.

 

 

26. april

Det er blitt påvist totalt 46 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. To av de fem som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelelsen er mandag 27. april.

 

25. april

Det er blitt påvist totalt 46 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 40 er erklært friske. To av de fem som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelelsen er mandag 27. april.

 

24. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 39 er erklært friske. To av de fem som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Virksomheten Barn, unge og familie orienterte om sitt arbeid gjennom koronakrisen med hovedvekt på arbeidet med sårbare barn og ungdom. Det ble også orientert om at kommunen nå er rigget for å følge de nye nasjonale retningslinjene om utvidet  koronatesting. Per i dag testes mellom 8 og 18 personer hver dag, hovedsakelig på kommunesenter syd. Det ble også tatt opp bekymring knyttet til at folk de siste dagene ikke har overholdt de klare rådene om å holde avstand på samme måte som tidligere. Det ble også orientert om en omfattende skjenkekontroll av  serveringssteder på Nesodden i går. Under kontrollen ble det også sett på oppfølging av retningslinjene for å unngå smitte, og kontrollen ble gjennomført med positivt resultat uten anmerkninger. Status for arbeidene som gjøres på skolene og i barnehagene i tilknytning til gjenåpningen ble også gått gjennom, og det ble orientert om bemanningssituasjonen i barnehagene.

 

Neste møte i kriseledelelsen er mandag 27. april.

 

23. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 38 er erklært friske. To av de seks som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelelsen er fredag 24. april.

 

22. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 38 er erklært friske. to av de seks som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Prisene på smittevernutstyr – de er økende, men vi gjør det vi kan for å holde kostnadene nede. Det har kommet nye nasjonale retningslinjer for testkriterier ved mistanke om koronasmitte, og disse blir lagt ut på kommunens hjemmesider. Situasjonen rundt klargjøring av bygg til oppstart av barnehage/skole ble tatt opp. Det er mye å følge opp, men arbeidet er i rute. Bemanningen i barnehagene når de i løpet av uke 18 åpner for alle årstrinn ble også diskutert, og det ble orientert om at Take-away biblioteket er godt benyttet. Det ble også orientert om at kommunen har et informasjonsbilag i denne helgens utgave av Forenigsnytt. Hovedformålet er å nå ut til de innbyggere som ikke er på digitale medier.

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 24. april.

 

 

21. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Én av de 8 som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 22. april.

 

20. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Én av de 8 som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Det ble redegjort for behovet for midlertidige lokaler innen det psykiske helsevernet. Det ble også diskutert mulige løsninger ved en situasjon der man har behov for ekstra lokaler for syke som er i isolasjon. Barnehagene har i dag åpnet for seksåringene og det ble rapportert om godt oppmøte på ca. 75 prosent. Det er også gitt gode tilbakemeldinger fra de ansatte rundt hygieneopplæringen som er gitt i forkant av åpningen. Det ble også snakket om skolestart neste uke, og veilederen fra myndighetene som ventes å komme senere i dag. Retningslinjene som kom i forrige uke knyttet til 17. mai og hvordan disse skal implementeres på Nesodden ble også diskutert. Innbyggerundersøkelsen som ble lansert på fredag ble tatt opp - foreløpig har det kommet inn drøye 300 svar.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 22. april.

 

19. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Én av de 8 som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 20. april.

 

18. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Én av de 8 som nå er syke er innlagt på sykehus.Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 20. april.

 

17. april

Det er blitt påvist totalt 45 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Rektorene ved Nesoddens barne- og ungdomsskoler var invitert for å orientere om hvordan tiden med lukkede skoler har vært, og for å planlegge den gradvise åpningen fra 27. april. Det vil gå ut informasjon fra skolene til foresatte den 22. april basert på myndighetenes veileder som kommer tidligere samme uke. Situasjonen ved Nesoddtunet ble gjennomgått - en beboer har testet positivt for covid-19 etter å ha vært innlagt på Ahus. Det vil også bli sett på behovet for en egen plan for håndtering av eventuell smitte i gruppen for rus og psykiatri. Det er også avtalt en befaring ved kommuneoverlegen av Fjellstrand omsorgsbolig.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 20. april.

 

 

16. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Ingen av de syke er nå innlagt på sykehus, men er i hjemmeisolering med lette til moderate symptomer. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Virksomhetslederne i barnehagene var invitert for å orientere om hvordan tiden med lukkede barnehager har vært, og for å planlegge den gradvise åpningen av barnehagene. Beredskapsansvarlig orienterte om planer og prosedyrer med tanke på smittevern i skoler og barnehager, og det ble også orientert om status for arbeidet med å gjenåpne barnehagene og skolene. Spørsmål knyttet til kulturskolen ble også diskutert. Gjennomføring av 17. mai ble også tatt opp. Kommunen vil gjennomføre en nettbasert innbyggerundersøkelse med spørsmål knyttet til den enkeltes opplevelser under koronapandemien, og spørsmålene ble gått gjennom av kriseledelsen.

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 17. april.

 

15. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 36 er erklært friske. Ingen av de syke er nå innlagt på sykehus, men er i hjemmeisolering med lette til moderate symptomer. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Ulike måter å avvikle 17. mai på ble diskutert, og det blir tatt kontakt med andre kommuner for å høre hvordan de forbereder 17. mai. Forberedelser og tiltak i forbindelse med gjenåpning av barnehager, skoler/SFO ble gjennomgått og diskutert.  Barnehagene åpner delvis/gradvis i uke 17 for 6- og 5-åringene. Kulturskolen ble også tatt opp. Foreløpig skjer undervisningen som fjernundervisning.

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 16. april.

 

14. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). Ingen av de syke er nå innlagt på sykehus, men er i hjemmeisolering med lette til moderate symptomer. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: En presentasjon fra politiet, med en oversikt over tiltak som er gjennomført av kommunene, ble gjennomgått. Kommuneoverlegen redegjorde for at det fremover vil være mer testing, og at kommunen per i dag har tre smittesporere. Det vil bli vurdert å rekruttere flere framover. Gjenåpning av barnehager, skole/SFO ble diskutert og konkrete tiltak ble drøftet. Betydningen av god informasjon til alle målgrupper ble understreket, og ulike kanaler blir vurdert. Kommuneoverlegen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 15. april.

 

13. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). Ingen av de syke er nå innlagt på sykehus, men er i hjemmeisolering med lette til moderate symptomer. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Situasjonen i helse- og omsorgssektoren gjennom påsken. Arbeidet med å gi smittevernsråd spesielt rettet til utsatte grupper og deres pårørende har fortsatt. Kommunens beredskapslagre er gjennomgått og situasjonen er vurdert å være tilfredsstillende. Samarbeidet med politiet var igjen et tema, og man gikk gjennom erfaringene med åpne serveringssteder i påsken. Det var enighet om at disse erfaringene skulle kartlegges. Arbeidet med å forberede åpningen av barnehager og skoler vil prege kriseledelsens arbeide i kommende uke.

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 14. april.

 

12. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 15 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 13. april.

 

11. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 15 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 13. april.

 

10. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 15 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 13. april.

 

9. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 28 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 15 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 13. april.

 

8. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 25 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 18 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: Hellvikskog (midtbygget) er nå klargjort for  å ta imot pasienter hvis det blir nødvendig. Det er også tilgjengeliggjort personell og tilsynslege. Den krevende situasjonen for de av Nesoddens innbyggere som har rusrelaterte utfordringer ble også tatt opp. Regjeringen bestemte den 7. april at barnehager og skoler (1.-4. trinn og SFO) skal gjenåpne i uke 17 og 18.  Kriseledelsen gikk gjennom og diskuterte regjeringen og ekspertgruppens tilnærming, som kommer til å legges til grunn for hvordan man håndterer situasjonen på Nesodden. For ytterligere å styrke kompetansen om hygiene som smittebegrensende tiltak, og å sikre lik praksis, vil det bli gjennomførte-kurs for alle ansatte med unntak av de som jobber i helse og omsorg da dette inngår i deres grunnleggende kompetanse. 

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 13. april.

 

7. april

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 25 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 18 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 8. april.

 

6. april

Det ble mandag kveld kjent at Nesodden kommune har fått sitt første korona-relaterte dødsfall. - Våre tanker går nå til de etterlatte som går gjennom en tung tid. Det er alltid tungt når man mister en av sine nære. Kanskje er det ekstra tungt i disse dager når vi ikke kan være nær hverandre og gi en klem eller tilby en skulder slik vi er vant til når vi opplever sorg, sier ordfører Truls Wickholm.

 

Smittestatus:

Det er blitt påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Det er registrert ett dødsfall. 25 er erklært friske (jmf rapporter fra 4 av 5 fastlegekontorer). To av de 18 som nå er syke er innlagt på sykehus.De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

 

På dagens møte i kriseledelsen ble bl.a. følgende temaer tatt opp: De praktiske forhold knyttet til åpning av skoler og barnehager på Nesodden ble diskutert. I mandatet til ekspertgruppen som Helsedirektoratet har satt ned heter det bla: Gitt at smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten slås ned/holdes nede. Kommunen avventer nå nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen som er forventet å  foreligge 7. april, men det ble avklart at alle bygg er i rute til å være klare til bruk fra det tidspunkt nasjonale myndigheter/kommunen måtte avgjøre at de skal gjenåpne. Den krevende situasjonen for de som er alvorlig syke med korona og deres pårørende ble også diskutert. Det ble også tatt opp at kommunen tar praktiske grep for å kunne møte en situasjon der A-hus i tiden fremover vil kunne komme til å skrive ut pasienter hele døgnet.

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 8. april.

 

5. april                                                                                                                                                                                          

Det er påvist totalt 44 smittede i Nesodden kommune. Tre personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 6.april. 

 

 

4. april
Det er påvist totalt 42 smittede i Nesodden kommune. To personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 6.april.

 

3. april
Det er påvist totalt 41 smittede i Nesodden kommune. To personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.

 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: Smittetallene på Nesodden er høyere enn i Frogn, men i og med at flere har blitt testet på Nesodden behøver ikke det å bety at flere er smittet. Det ble også tatt opp hvor viktig det er at folk med andre sykdomstegn enn korona tar kontakt med fastlegen. Oppdatering på situasjonen for skoler og barnehager ble gitt, og praktiske tiltak for å forberede til åpning, når det enn måtte bli, ble gjennomgått. Det ble også sett på den informasjonen som senere på dagen gikk ut til skoler, barnehager og foresatte. Kommuneoverlege og ordfører har hatt et positivt møte med ansvarsbevisst russ, et møte som også ble filmet og lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebook. Det ble også tatt opp hvordan serveringsbransjen på en trygg måte kan ta imot gjester i påskeferien, og bransjen og kommunen har sammen laget informasjonsmateriale som formidles til gjestene.

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 6.april.

 

 

2. april
Det er påvist totalt 41 smittede i Nesodden kommune. To personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Det har ikke vært avholdt møte i kriseledelsen i dag, neste møte er fredag 3. april kl. 11.00.

 

1. april
Det er påvist totalt 40 smittede i Nesodden kommune, 22 kvinner og 18 menn. To personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: Hvordan sikre at den til enhver tid mest relevante korona-informasjonen er enklest mulig tilgjengelig på kommunens nettsider. Serveringsstedenes situasjon på Nesodden ble også diskutert. De har lov til å drive, og det arbeides i fellesskap med å finne løsninger som både ivaretar de strenge reglene for å begrense korona-smitte og serveringsstedenes rett til, og behov for, å drive næringsvirksomhet. Skolene er nå inne i den tredje uken med hjemmeundervisning, og tilbakemeldinger fra skolene, både fra lærere og fra foresatte, ble formidlet til kriseledelsen. Det ble også diskutert og planlagt hvordan åpningen av skoler og barnehager, når den tid kommer, skal foregå.  I påsken skal én barnehage holde åpent for barn med foresatte i samfunnskritiske posisjoner, og det ble diskutert praktiske løsninger i den forbindelse. Ordfører og kommunedirektør orienterte også om et nettmøte de hadde hatt tidligere på dagen med elever i 6. og 9. klasse fra henholdsvis Berger og Tangenåsen skole. Elevene fortalte om hvordan de opplevde den nye skole hverdagen, kom med råd om hva som kunne forbedres, og snakket også litt om livet generelt under koronapandemien.

 

 

31. mars
Det er påvist totalt 40 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Kriseledelsen har ikke hatt møte 31. mars. Neste møte i kriseledelsen er onsdag 1. april. Representanter for kriseledelsen har i dag hatt møte med serveringsbransjen på Nesodden.

 

30. mars
Det er påvist totalt 38 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 
 

Kriseledelsen har i dag bl.a. tatt opp følgende temaer: Nye nasjonale retningslinjer. Viken KS har bedt om at kommunene skal kartlegge prosjekter/tiltak som kan bidra til å opprettholde sysselsetting. Kommuneøkonomien og myndighetenes lovnad om at de økte utgiftene vil bli dekket over revidert statsbudsjett ble også diskutert. KS sitt foreløpige anslag er at Nesodden kommune vil få betydelige merkostnader/mindreinntekter som følge av koronakrisen. Hovedtrekkene i saken «status og strategi for tiltak i næringslivet og Nesodden samfunnet», som settes på dagsorden under onsdagens ekstraordinære formannskapsmøte, ble gjennomgått. Nesodden forbereder seg på delvis og gradvis åpning av skoler og barnehager, og diskuterte smitterisikodempende tiltak. Oppfølging av bosatte flyktninger, og spesielle behov i denne sammenheng, var også tema. Det ble bestemt at møtene i kriseledelsen framover vil være på mandager, onsdager og fredager, men med mulighet for justering ved behov. 

 

29. mars
Det er påvist totalt 38 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: Gjennomføring av påskeåpent i barnehager og SFO for barn med foresatte i samfunnskritiske posisjoner, man diskuterte hvordan man kan gi råd til lag og foreninger om hvordan unngå smitte i forbindelse med håndtering av utstyr, og VGS og fylkeskommunens oppfølging av russen med tanke på hvordan man unngår smittespredning ble også tatt opp. Det har vært parkeringskaos i forbindelse med take-away ved Nesoddtangen brygge. Ulovlig parkerte biler vil kunne bli bøtelagt. 

 

28. mars
Det er påvist totalt 38 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Neste møte i kriseledelsen er søndag 29. mars kl. 14.00.

 

27. mars
Det er påvist totalt 35 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: de ble orientert om de Nesodden-smittedes alderssammensetning og kjønn, det ble lagt planer for hvordan kommunen kan komme i direkte dialog med de som driver serveringssteder på Nesodden, og det ble diskutert om hvordan virtuelle virkemidler kan brukes for å sikre kontakt mellom beboerne på sykehjemmet og slekt og venner. Avslutningsvis dro representanter fra kriseledelsen til Bleksli vannverk med pizza og diplom, som en anerkjennelse for den viktige rollen de spiller for å opprettholde en trygg vannforsyning på Nesodden.

 

26. mars
Det er påvist totalt 34 smittede i Nesodden kommune. Fire personer bosatt på Nesodden er innlagt på sykehus pga korona. De øvrige har lette til moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: Arbeidet med alternativ bruk av Hellvikskog omsorgsboliger i forbindelse med korona-krisen ble diskutert. Disse skal være klare til overtakelse senest 16.4. og kan benyttes for å avhjelpe midlertidig behov for nye omsorgsplasser. Det ble snakket om rekruttering og opplæring av helsepersonell. Årets russefeiring ble tatt opp, og mulige tiltak vil bli diskutert med ledelsen ved Nesodden VGS. Kriseledelsen hadde også en gjennomgang av kommunikasjonen om koronapandemien, og kommunens håndtering, slik den blir formidlet via hjemmesiden, FB og Amta. 

 

25. mars
Det er påvist totalt 29 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer og er i hjemmeisolering. Det er nå ingen personer bosatt på Nesodden som er innlagt på sykehus pga korona, etter at én ble utskrevet i går, 25. mars. (Én person ble imidlertid innlagt under et besøk på Nesodden, og denne personen får nå intensivbehandling). Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: gjennomgang av ulike fremtidsscenarioer for Nesoddensamfunnet og for kommunen, med fokus på samfunnet, tjenester, organisasjon og økonomi. Gjennomgikk situasjonen knyttet til den store økningen i registrert arbeidsledighet (8,4 prosent arbeidsledige), situasjonen ved fastlegekontorene, henvendelse fra kirken, smitteforebygging i dagligvarebutikker.

 

24. mars
Det er påvist totalt 26 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer. En pasient er på sykehus, de øvrige er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene.


Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: henvendelse fra Sunnaas sykehus om kollektivsituasjonen etter at Ruter innførte sommerruter, statens beslutning om å utsette overføring av skatteoppkreverfunksjonen til høsten, utvidelse av perioden barnehager- og skoler på Nesodden skal være stengt, situasjonen i finansmarkedet, arbeidsledighet, spørreundersøkelse til næringslivet på Nesodden knyttet til utfordringer pga. koronapandemien, og gårsdagens møte mellom Fylkesmannen i Oslo og Viken, sykehusdirektøren på Ahus og kommuneledelsen.

 

23. mars
Det er påvist totalt 26 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer. En pasient er på sykehus, de øvrige er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 


Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: status for Nesoddtunet sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Renhold og Vann og avløp, andel barn som er i skole og barnehage, informasjonsplakater ved idrettsanlegg og lekeplasser, rekruttering av dagravner, gjennomgang av henvendelse fra Politiet, vurdering av lokal forskrift.

 

22. mars
Det er påvist totalt 26 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer. En pasient er på sykehus, de øvrige er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

 

Kriseledelsen har i dag tatt opp følgende temaer: status på kapasiteten hos fastlegene, hvordan ivareta og evt. styrke viktige funksjoner hos NAV, nye digitale løsninger hos NAV, slukking av lys på stengte idrettsanlegg, informasjonsplakater ved lekeområder og marka, samarbeid med butikkene på Nesodden generelt og Tangen senter spesielt om smitteverntiltak, strategi for framtidig åpning av skoler og barnehager, rapport til Fylkesmannens om status og behov for smittevernutstyr.

 

21. mars
Det er påvist totalt 25 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer. En pasient er på sykehus, de øvrige er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Neste møte i kriseledelsen er søndag 22. mars kl. 14.00.
 

 

20. mars
Det er påvist totalt 22 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette og moderate symptomer. En pasient er på sykehus, de øvrige er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 
 

Kriseledelsen har tatt opp følgende temaer: mulige tiltak for å sikre drift av fastlegekontorene, digitale løsninger for konsultasjoner, situasjonen som følge av at en fastlege er smittet av korona, arbeidsledighetstall fra NAV Nesodden, mulig ulovlig bruk av idrettsanlegg som er stengt, kommunikasjon med elever og foresatte, digitale vennegrupper/digitale tiltak for sosialisering, dagravner og organisering av frivillig arbeid, informasjon til og undersøkelse blant næringsdrivende i kommunen, planer for gjennomføring av ferieavvikling.

 

 

19. mars
Det er påvist totalt 19 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lettere symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har tatt opp følgende temaer: bruk av barnehagenes uteområde i åpningstiden, disponering av helsepersonell som har meldt seg, løsning for enkel rapportering av status for virksomhetene, informasjonsstrategi rettet mot unge, særlige tiltak for barn under medisinsk behandling.

 

18. mars
Det er påvist totalt 16 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lettere symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har tatt opp følgende temaer: bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Nesoddtunet, respons på søknad om helsepersonell, skilting på idrettsbaner og møtesteder med info om å unngå sosiale samlinger, frivilligheten og organisering frivillig arbeid, tiltak for å sikre bemanning, arbeid med langtidsplanlegging og prognoser, gjennomført møte med Fylkesmannen 17.3. hvor ordfører formidlet situasjonen på Nesodden og behov som kan komme.

 

17. mars
Det er påvist totalt 12 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har drøftet blant annet søknad etter ekstra helsepersonell, spørsmål til hjelpetelefonen, arbeid med frivilligbasen - frivillige som "dagravner" og hvordan sette frivillige i kontakt med dem som har behov for hjelp, behov for å omdisponere personell, utfordringer og behov digitale løsninger, informasjon til innbyggerne i AMTA og Foreningsnytt, spørreundersøkelse til innbyggere.

 

16. mars
Det er påvist totalt 11 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har drøftet blant annet smittesporing, 6-ukerskontoll på helsestasjonen, sosial kontakt mellom barn og unge når skolen er stengt, informasjon rettet spesielt mot ungdom, informasjon til fremmedspråklige, ny forskrift om opphold på hytter i annen kommune, behov for ekstra helsepersonell på kort og mellomlag sikt (studenter, helsepersonell i andre yrker m.v.), spesielle tiltak rettet mot sårbare barn, oppfølging av de behov for hjelp fra NAV, .


15. mars
Det er påvist totalt 10 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 

Kriseledelsen har drøftet blant annet besøksforbud på sykehjem og helseinstitusjoner, gjennomføring av kommunestyremøte og muligheter for å avholde møter digitalt, utarbeidelse av råd for renhold i boligsameier/borettslag, stenging av biblioteket og muligheter for alternative utlånsmetoder, kontinuitetsplanlegging, kartlegging av personell og kritiske funksjoner, håndtering/organisering av innbyggere som melder seg frivillig, rutiner for oppfølging av smittede, håndtering av borgerlige vielser. 

 

14. mars
Det er påvist totalt 10 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. 18 personer er satt i karantene av fastlegen i løpet av det siste døgnet. Neste møte i kriseledelsen er søndag 15. mars kl. 14.00.

 

13. mars
Det er påvist totalt 7 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. Det er mellom 25 og 30 personer som er satt i hjemmekarantene av fastlege. 

Kriseledelsen har i dag drøftet blant annet hvordan sikre at nødvendige oppgaver ivaretas, prosedyrer og sikring av smittevernutstyr, kontakt med frivilligheten, redusert åpningstid i Tangenten, planlegging av tiltak dersom at situasjonen blir langvarig, opprettelse av hjelpetelefon for de som trenger noen å snakke med.

 

12. mars
Det er i dag påvist 4 smittede i Nesodden kommune. De smittede har lette symptomer og er i hjemmeisolering.  Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene. Det er mellom 25 og 30 personer som er satt i hjemmekarantene av fastlege.

Kriseledelsen har vært samlet store deler av dagen og har blant annet drøftet gjennomføring av stenging av en rekke kommunale tilbud og tjenester, som skoler og barnehager for å redusere smittetrykket, opprettelse av kontakttelefoner for innbyggere som har spørsmål vedr. korona, bruk av tiltak med å arbeide hjemmefra for ansatte, informasjon til innbyggere og ansatte om tiltak. I tillegg ble situasjonen til lokalt næringsliv, selvstendig næringsdrivende og kunst- og kultursektoren drøftet.

 

11. mars
Det er så langt ikke påvist smittede som er bosatt i Nesodden kommune. 25 personer er i hjemmekarantene (disse tallene kan variere gjennom dagen). Det er opprettet prøvetakingsstasjon utenfor Kommunesenter syd som et tillegg til det ambulerende prøvetakingsteamet.

 

10. mars
Det er så langt ikke påvist smittede som er bosatt i Nesodden kommune. 25 personer er i hjemmekarantene (disse tallene kan variere gjennom dagen).

 

9. mars
Det er så langt ikke påvist smittede som er bosatt i Nesodden kommune. 17 personer er i hjemmekarantene (disse tallene kan variere gjennom dagen). Kommuneoverlegen anbefaler at aktiviteter som foregår i grupper og innebærer nærkontakt avlyses.

Hvem skal testes?

Hvem skal testes

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal holde seg hjemme og bør teste seg. Unntak gjelder for barn i barnehage- og barneskolealder. Disse kan se an hjemme et par dager før evt. testing. Ved rask bedring er test ikke nødvendig. Ved behov for helsehjelp og for barn under 1 år må lege kontaktes. Nærkontakter til personer med påvist smitte skal testes så raskt som mulig.

 

Hvor foregår testing

Kommunens testsenter er på Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden. Det er ikke mulig å bli testet på kommunesenter syd uten at man først har booket time på nett eller vært i kontakt med kommunens test-telefon.


Kontakt oss

Kommunens test-telefon 940 14 401
Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 8.30-15.00.

 

Booke time

Se punket "Bestill tid til koronatest" i boksen under.

Bestill tid til koronatest

BESTILL TID TIL KORONATEST


Veiledning for utfylling av bestillingsskjema:

 1. Du må logge på med ID-porten.
 2. Du må oppgi personalia og personnummer. Foreldre som bestiller test til sine barn må oppgi barnets fødselsnummer (11 siffer). 
 3. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse på e-post.
 4. Personvern og sikkerhet: All informasjon som overføres er kryptert med digitalt sertifikat. Her kan du lese Nesodden kommunes personvernerklæring.

​​​​NB. For å hindre smittespredning skal du ikke reise med kollektiv transport til og fra teststasjon. Dersom du har behov for å bli testet hjemme hos deg selv, ring koronatelefonen. 
 

Spørmål om koronatesting

Bør jeg teste meg?

Nesodden kommune følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes for koronavirus. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 har anledning til å teste seg. Vi anbefaler testing dersom:

 • Du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans eller sår hals).
 • Du har vært i nærkontakt med covid-19 smittet
 • Du har vært på reise til land med høy forekomst av smitte («røde områder») de siste 10 dagene. Les mer om Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge
 • Du er ansatt i helsetjenesten og har vært på reise i utlandet (gjelder alle land)

Testing av personer uten symptomer kan være aktuelt. Les mer på fhi.no om testing av asymptomatiske personer.

Barn under 10 år med lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
Les mer om testkriterier for koronavirus på FHI.no

Hvordan får jeg svar på testen?

Testresultatet finner du selv ved å logge inn på helsenorge.no (via ID-porten). Ikke ring koronatelefonen eller fastlegen din for å få svar på testen. 

Negative prøvesvar legges ut fortløpende. Som regel kan du få svar dagen etter at du er testet, men det kan ta lengre tid. Fastlegen din får kopi av testresultatet. Dersom du tester positivt på covid-19 tar kommunen kontakt med deg direkte. Husk å ta telefonen om et ukjent nummer ringer.

NB. Hold seg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og føler deg frisk.  
Om karanteneplikten i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 5.

Må jeg i karantene mens jeg venter på prøvesvar?

Ja, du skal holde deg i karantene til du har fått svar på prøven din. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppholde deg på offentlige steder.

Dine husstandsmedlemmer skal også være i karantene frem til du har fått svar på prøven din, i hht Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nesodden kommune

Koster det noe å teste seg?

Nei. Det er gratis å bli testet for korona.

 

 

Kontakt oss

Koronatelefonen: 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager fra kl. 8.30-15.00.

Regler for karantene og isolering

Klikk for stort bildeKarantene ved innreise

Alle personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst.

Her kan du lese reglene for innreisekarantene.

NB. Selv om den som kommer fra rød sone tester negativt for covid-19, gjelder fortsatt karanteneplikt i 10 dager.

 

Karantene

Hvem skal i karantene?

 • Når en i husstanden din har tatt koronatest grunnet symptomer, skal den som er testet være i isolasjon og de andre i husstanden skal være i karantene til negativt testresultat foreligger.
 • De som bor i samme husstand som én med påvist smitte har karantene i 15 dager etter at husstandsmedlem ble syk.
 • De som har hatt nærkontakt med en med påvist smitte (nærkontakter) har karantene i 10 dager etter siste kontakt.
 • Personer som har vært i utlandet i rød sone og kommer tilbake til Norge har karantene i 10 dager etter hjemkomst. Se oversikten her.

Hva innebærer det?

 • Ikke ta offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre.
 • Unngå å gå i butikken med mindre det er helt nødvendig. 
 • Hold avstand til de du bor sammen med.

 

Hjemmeisolering

Hvem skal være i hjemmeisolering?

 • De som har fått påvist Covid-19
 • Hvis du mistenker at du er smittet med Covid-19 eller venter på prøvesvar.
 • Hvis du er i karantene og får symptomer.

Hva innebærer det?

 • Hold deg hjemme.
 • Hold helt avstand til de andre du bor sammen med.
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad.
 • Vask overflater hyppig.
 • Få hjelp til å handle.
 • Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

 

Nærkontakter

Hvem er nærkontakter:

 • De som bor i samme husstand eller har tilsvarende relasjon til en som har påvist smitte. 

 • Personer som har hatt tett kontakt med den smittede i tidsrommet fra 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og til personen er erklært smittefri.

 • De som har holdt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
 • De som har hatt direkte fysisk kontakt uten beskyttelse.

Regler for nærkontakter:

 • Begrens kontakt med andre personer.
 • Dere som bor sammen, kan omgås normalt.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes og de du bor sammen med skal i karantene.
 • Negativ test forkorter ikke karantenetiden.
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering.

 

Unntak fra karanteneplikten

 • Unntak fra karantene for personell i samfunnskritiske funksjoner kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.
 • Arbeidspendlere fra Sverige og Finland er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden, men må testes hver 7. dag.

Se alle unntak fra karanteneplikten her


Mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider:

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus

Viktige telefonnumre

Du kan kontakte kommunen på følgende telefonnummer:
 

Test-telefon: 940 14 401

Ta kontakt hvis du har behov for å bli testet. Telefonen er betjent hverdager kl. 8.30-15.00
Du må oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du bestiller testen. Hvis du bestiller testing av barn, må barnets fødselsnummer oppgis.  
 

Hjelpetelefonen: 400 21 926

Hjelpetelefon for deg som trenger noen å snakke med. Telefonen betjenes av helsepersonell hverdager kl. 8.00-16.00.
 

Vakttelefon smittesporing: 907 33 826

Telefonen er bemannet mandag til fredag kl. 08.00-20.00. Lørdag kl. 10.00-16.00

 

E-post: smittesporing: smittesporing@nesodden.kommune.no
Når du sender e-post er det fint om du skriver hva det gjelder, ditt navn og telefonnummer.

 

Viktig: Hvis du har vært gjest på Fru Johnsen 27. eller 28. november, ta kontakt med smittesporer på telefon eller e-post.

 

Generelle spørsmål om korona og barnehage- og skoledrift

Ta kontakt med den enkelte skole eller barnehage ved rektor eller barnehagestyrer

 

Barneverntjenesten

Nesodden kommune
Har du bekymring for et barn eller trenger noen å snakke med? 
Ta kontakt med barneverntjenesten i Nesodden kommune, telefon: 476 95 693 


Follo barnevernvakt
Telefon: 917 19 615
Telefonen er betjent hverdager kl. 15.00-08.00
Døgnåpnet i helger og helligdager.
Se også: barnevernvakten.no


 

Oversikt over andre kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner (PDF, 393 kB)

 

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om korona: 815 55 015

 


 

 

 

 

Nyttig informasjon og lenker:

Den ansatte jobber på avdelingen der det tidligere har blitt påvist smitte hos seks beboere. To ansatte på samme avdeling har blitt definert som nærkontakter og er satt i karantene. Den smittede er ikke bosatt på Nesodden, og det er ikke klart hvor vedkommende ble smittet.

Den smittede bor på samme avdeling som de fem som ble påvist syke med covid-19 i helgen. Beboeren testet negativt på lørdag, men har i henhold til reglene vært i karantene i påvente av svar på en tilleggsprøve som ble tatt på tirsdag.

En elev ved Nesodden videregående skole testet tirsdag 24. november positivt for covid-19. Det er ingen sammenheng mellom dette tilfellet og smittetilfellet ved samme skole som ble kjent midt i november. 28 personer er nå satt i karantene frem til 4. desember. I tillegg er 22 personer satt i ventekarantene i påvente av prøvesvar etter at en annen elev med symptomer som forbindes med covid-19 har blitt testet. De berørte er blitt varslet på sms av skolens ledelse.

I helgen ble det påvist smitte ved en avdeling ved Nesoddtunet sykehjem. Alle beboerne ved den tilstøtende avdelingen ble testet på søndag, og prøvesvarene viser at det ikke er påvist nye smittede. 

 

Etter at en ansatt ved en avdeling på Nesoddtunet sykehjem fikk påvist smitte på fredag, har nå fem av totalt tolv beboere ved avdelingen testet positivt. Syv har testet negativt. Alle de smittede har per i dag god allmenntilstand. For å få tilgang til den beste kompetansen har kommunen opprettet kontakt med en gruppe i FHI som arbeider spesielt med utbrudd på sykehjem og helseinstitusjoner.

En elev ved Nesodden videregående skole testet i helgen positivt for covid-19. Personen ble sannsynligvis smittet utenfor kommunen. 13 elever og en lærer er nå satt i karantene frem til 23. november. De berørte er blitt varslet per sms av skolens ledelse.

Nesodden kommune har under hele covid-19-pandemien jobbet med å legge til rette for trygge og gode møteplasser for barn og unge på Nesodden, til tross for strenge restriksjoner. Samtidig må Nesodden, som hele Norge ellers, følge de nasjonale retningslinjene for smittevern, og regjeringen har fredag 13. november orientert om at smitten nå øker mest i aldersgruppen 13-19 år.

Formannskapet har vedtatt ny forskrift om forebygging av koronasmitte i Nesodden kommune. Forskriften gjelder fra og med torsdag 12. november. Her forklarer ordfører og kommuneoverlegen hvilke nye tiltak som er innført.

 

 

 

 

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i et ekstraordinært møte onsdag 11. november å stramme inn smittevernreglene. Kommunedirektøren hadde innstilt på flere forskriftsskjerpelser, og disse ble alle vedtatt.

11. november møtes formannskapet i Nesodden kommune til et ekstraordinært møte for å behandle kommunedirektørens innstilling til nye regler for håndtering av den forverrede smittesituasjonen. Kommunedirektøren innstiller på flere skjerpelser etter nøye vurderinger i kriseledelsen.