Kart og reguleringsplaner

Innsyn publikum

Origo Innsyn publikum er kommunens kartløsning. Her kan du søke på adresse eller gårds- og bruksnummer, og finne informasjon om eiendommen din og hvilke arealplaner som gjelder for eiendommen. 

 

Innsyn publikum

 

 

Nesodden kart for mobil

Kartapplikasjonen Nesodden kart er en enkel applikasjon tilpasset for mobil og nettbrett. Kartet inneholder grunnkart, eiendomsgrenser, reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

 

Nesodden kart for mobil

 

Planregister

Arealplaner.no er kommunens planregister. Dette er en portal for innsyn i kommunens arealplaner med aktivt kartvindu og tilhørende dokumenter. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.

 

Du kan velge å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for din eiendom. Du får listet opp alle planer som gjelder for din eiendom. Mer informasjon om en plan får du opp ved å velge en av arealplanene som er listet opp.

 

arealplaner.no

 

Rettigheter og bruk

Det er ikke tillatt å benytte data fra Innsyn publikum og Nesodden kart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

 

Vær oppmerksom på at data fra våre kartløsninger ikke kan benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Situasjonskart, naboliste og digitale kartdata bestiller du fra kommunens e-Torg.

 

e-Torg