Til deg som søker jobb i Nesodden kommune

 

 

  
I Nesodden kommune er det plass til alle som vil og kan arbeide. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kandidater til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Registrer din CV

I Nesodden kommune bruker vi Webcruiter som rekrutteringsverktøy. Som jobbsøker kan du velge å opprette profil i Webcruiter. Med egen profil kan gjenbruke CV, tidligere søknadstekster og tidligere vedlegg. Her har du i tillegg full oversikt over sendte søknader på tvers av virksomhetene som benytter Webcruiter, samt intervjuavtaler og gjennomførte tester. Du kan også abonnere på ledige stillinger i Webcruiter. Merk at vi ikke søker gjennom CV-basen for å finne kandidater.
 

Her kan du registrere din CV


 

Offentlig søkerliste

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter at søknadsfristen har gått ut, utarbeides en offentlig søkerliste. Denne inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker.
 

Opplysninger om en søker kan likevel unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren ber om det (Offentlighetsloven § 25). Offentlige virksomheter er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil vurdere søkernes anmodning om fritak, opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Generell misnøye med at søknaden blir kjent er ikke tilstrekkelig. Det må foreligge særskilte omstendigheter og påvises at innsyn vil kunne føre til mer konkrete skader eller ulemper.
 

Dersom anmodningen ikke blir innvilget, vil du få beskjed om dette. Du får da valget mellom å opprettholde søknaden (og vises i offentlig søkerliste) eller trekke søknaden.
 

Søkere som blir unntatt fra offentlighet vil kun bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. De unntas ikke fra den utvidede søkerlista. Denne søkerlisten har kun parter i saken har tilgang til (inkl. alle søkerne).


 

Åpen søknad

Nesodden kommune har dessverre ikke anledning til å håndtere åpne søknader. Vi oppfordrer deg til å følge med på nettsiden vår, der alle våre ledige stillinger blir publisert.

Ønsker du å være tilkallingsvikar i skole, barnehage eller helse/omsorg, kan du ta direkte kontakt med tjenestestedet hvor du ønsker å jobbe.


 

Utenlandske søkere

Alle stillinger i Nesodden kommune stiller krav til gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig, tilsvarende språknivå B1.

Du må skrive søknaden din på norsk. Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk, og du må legge ved godkjenning fra NOKUT på utenlandsk utdanning. Dersom stillingen krever autorisasjon, skal også denne vedlegges. Du må også ha gyldig oppholdstillatelse for arbeid.


 

Politiattest

For enkelte stillinger kreves det at den som ansettes viser tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stillingen. Dette gjelder blant annet innen skole, barnehage og helse og omsorg. Det vil bli opplyst i stillingsannonsen dersom det stilles krav til gyldig politiattest.

Politiattesten må vise at vedkommende som ansettes ikke er siktet, tiltalt eller dømt etter gjeldende regelverk for stillingen.

Les om politiattest på Politiets nettsider 

 

Klar for en jobb med mening?

I kommune- og helsesektoren er jobbmulighetene mange, og vi trenger flinke folk. Spesielt er behovet stort for deg som har fagutdanning, slik som sykepleiere og ingeniører, men behovet er stort nesten uansett hvilken kompetanse du har.

Kunnskap innen IT, økonomi og ledelse, pedagogikk, helsefag, agronomi og maskin er bare noen eksempler på det kommunene og helsevesenet leter etter.

I tillegg til en hverdag fylt med mening, rå kollegaer og spennende oppgaver, gir en jobb i kommune- og helse-Norge deg en av landets beste pensjonsordninger i KLP.

Se hva KLP skriver om jobbmuligheter og pensjonsordning i kommune- og helsesektoren.